Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • HT-ZF9
ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

 • Коригира проблем, при който се чува бял шум във функциите на телевизора, когато е свързан с ARC и OPT
 • Подобрява възможността за връзка с Amazon Alexa™

Предишни предимства и подобрения

 • Добавя поддръжка за вграден Chromecast за Audio v1.40
  • Подобрява възможностите за връзка за вграден Chromecast
 • Поддържа вграден Chromecast за Audio v1.36
  • Подобрена свързаност на вграден Chromecast
 • Може да се ползва "Spotify Connect" дори с безплатен акаунт (освен в Русия)
 • Добавя поддръжка за функцията Multi-Room Music (MRM) за Amazon Alexa™
  Забележка: Amazon Alexa не е налична на всички езици и за всички държави/региони.
 • Подобрява HDMI® свързаността
 • Коригира проблем, при който се чува звук при излизане от някои игри на PlayStation®4
 • Подобрява неизправността на мрежовото събитие, възникнала във версия 1.816
 • Добавя се поддръжка за функцията eARC
  Забележки:
  • eARC е нова HDMI 2.1 стандартизирана функция, която добавя поддръжка за най-новите аудио формати, в допълнение към аудио форматите, поддържани от съществуващата функция Audio Return Channel (ARC) (Възвратен звуков канал).
  • Функцията eARC Ви позволява да се насладите на базирано на обекти аудиосъдържание без загуби, като например Dolby Atmos®-Dolby TrueHD® и DTS:X®, или многоканално LPCM съдържание, което не може да бъде предавано с функцията ARC.
 • Добавя функцията Amazon Alexa®
  Забележка: Amazon Alexa не е налична на всички езици и за всички държави/региони.
 • Подобрява възможностите за връзка с телевизори на други производители
 • Поддържа възпроизвеждане на Spotify чрез Spotify Connect (освен в Русия)
 • Поддържа безжична функция за множество помещения

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера до версия 2.315 за HT-ZF9

Версия на файла

 • 2.315

Размер на файла

 • 198 MB (208 124 246 байта)

Дата на издаване

 • 27-08-2020

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран особено ако притежавате нова компактна тонколона. Ако номерът на версията е 2.315 или по-нов, не е необходимо да извършвате актуализацията.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързана Вашата компактна тонколона: ако компактната тонколона е свързана към гнездото HDMI2, изберете HDMI2 като вход
 2. Включете компактната тонколона
 3. Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите началния екран
 4. От началния екран изберете [Setup] (Настройка) → [Advanced Settings] (Разширени настройки) с бутоните със стрелки на дистанционното управление. След това натиснете бутона ENTER
 5. Изберете [System Settings] (Системни настройки) → [System Information] (Информация за системата) с бутоните със стрелки на дистанционното управление. След това натиснете бутона ENTER
 6. На телевизионния екран версията на фърмуера изглежда по този начин:
  Версия на софтуера 002.315 (1-вата и 2-рата нула на версията на софтуера могат да бъдат пренебрегнати) – ако номерът на версията е 2.315 или по-нов, вече имате най-новата версия на фърмуера.

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своята HT-ZF9
 • Не изключвайте HT-ZF9 и не прекъсвайте връзката й с захранването, докато се обновява
 • Не натискайте никакви бутони освен упоменатите в инструкциите
 • Не изключвайте кабела за електрозахранване или мрежовия (LAN) кабел по време на изтеглянето и актуализацията на софтуера.
 • Не изключвайте захранващия кабел, докато актуализацията не завърши. Това ще причини неизправност на тази система.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашата HT-ZF9:

От какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?
Интернет/мрежа
***ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО***
 • Ethernet кабел, за да свържете компактната си тонколона към интернет
 • За да сте сигурни, че компактната Ви тонколона е свързана към:
  • активна връзка с интернет
  • съвместим телевизор
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение на данни
 • Компютър
 • USB устройство за съхранение на данни
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Обновяване на Вашата HT-ZF9 през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 30 минути. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на Вашата HT-ZF9.

От какво се нуждаете:

 • Ethernet кабел, за да свържете компактната си тонколона към интернет
 • За да сте сигурни, че компактната Ви тонколона е свързана към:
  • активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен маршрутизатор)
  • съвместим телевизор

Настройване на оборудването:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързана Вашата компактна тонколона. (Ако компактната тонколона е свързана към порта HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход)
 2. Свържете компактната тонколона към Вашия източник на интернет с помощта на Ethernet кабела.
 3. Включете компактната тонколона.
 4. Натиснете [HOME] на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите началния екран.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. В менюто [Home] (Начало) използвайте стрелките на дистанционното управление, за да изберете [Setup] (Настройка) → [Advanced Settings] (Разширени настройки) → [Software Update] (Обновяване на софтуер) → [Network update] (Актуализация на мрежата), след което натиснете [Enter] (Въведи).
 2. На екрана на телевизора се извежда съобщението [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Текуща версия 00x.xxx, новата версия 002.315] се показва на екрана на телевизора. Изберете [OK] чрез дистанционното управление, след което натиснете [ENTER].
 3. На телевизионния екран се показва съобщението [Update Caution] (Внимание при актуализация). Изберете [OK] чрез дистанционното управление, след което натиснете [ENTER] (Въведи).
 4. Компактната тонколона изтегля данните на фърмуера от интернет.
 5. След изтеглянето компактната тонколона се рестартира и започва актуализацията на основния блок. По време на актуализацията на основния блок състоянието на напредъка на актуализацията [XX%] се показва на дисплея на предния панел.
 6. След актуализацията на основния блок той се рестартира автоматично отново. След това започва актуализацията на субуфера и задните високоговорители, ако се налага.
 7. Когато съобщението за край на актуализацията се покаже на телевизионния екран, актуализацията е завършена.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията на фърмуера е 2.315, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на Вашата компактна тонколона, използвайки интернет.

 • На телевизионния екран се показва съобщението [This device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet.] (Устройството не е свързано към мрежа. За да актуализирате, компактната Ви тонколона трябва да бъде свързана към интернет).
  1. Рутерът и всички устройства, свързани между компактната тонколона и рутера, са включени.
  2. Използва се правилният тип кабел (прав или преплетен) между компактната тонколона и рутера.
  3. Всички кабели между компактната тонколона и рутера са свързани правилно.
  4. Опитайте отново процеса на актуализация

  Ако не можете да извършите актуализацията на софтуера, опитайте се да актуализирате чрез процедура с USB памет.

 • След стартирането на процеса на актуализация чрез интернет се извежда съобщението [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx%] се показва на телевизионния екран, но лентата за напредък на екрана не се е променила.

  В зависимост от мрежовата връзка актуализацията чрез интернет може да отнеме по-дълго време (до 60 минути). Поради това се извежда [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx%] се показва на телевизионния екран и лентата за напредък на екрана не се променя дълго време.
 • При актуализация чрез интернет на телевизора се извежда съобщението [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Състоянието на връзката не може да се потвърди. Няма връзка със сървъра. Моля, опитайте отново.) и не можете да извършите надстройването на фърмуера.
  • Проверете дали LAN кабелът е свързан.
  • Проверете дали сте потвърдили дали компактната Ви тонколона има собствен IP адрес в настройките на мрежата или не. (Ако използвате proxy сървър, напишете IP адреса на проксито, което използвате – вместо името на хоста на проксито – в полето Proxy Server (Proxy сървър.)
  • Опитайте отново актуализацията.
 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията.
  Включете компактната тонколона и опитайте отново актуализацията.
 • Актуализацията се извършва в продължение на над 60 минути и още не е приключила.
  Ако компактната тонколона е свързана безжично към мрежата, моля, опитайте да я свържете с кабел към мрежата и опитайте отново процедурата.
  Ако проблемът продължи, скоростта на предаване на мрежата може да е ниска. В този случай, моля, опитайте се да актуализирате Вашата система чрез процедурата за актуализация чрез USB памет.
 • На екрана на телевизора се извежда съобщението [Already Updated] (Вече е актуализиран).
  Текущата инсталирана версия на фърмуера на компактната тонколона е най-новата

Актуализация през устройство с USB памет и вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на устройство с USB памет и след това ще я прехвърлите на своята HT-ZF9.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че вашият компютър работи с една от следните операционни системи и пригответе USB флаш устройство.

Операционни системи

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
 2. Изтеглете файла Z9HT2-2_315.zip на компютъра си, като запомните директорията, в която сте го изтеглили.
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон на мишката върху него и натиснете Properties (Свойства). Проверете дали размерът е 198 MB (208 124 246 байта).
Прехвърлете файловете с актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:
 1. Извлечете файла за актуализация от Z9HT2-2_315.zip.
  • За операционна система Mac OS X®:
   1. Отидете на мястото, където е изтеглен файлът, и щракнете два пъти върху файла Z9HT2-2_315.zip.
   2. Ще бъде създаден нов файл с име "F_Z9HT2.UPG".
  • За операционна система Microsoft® Windows® 10/8.1:
   1. Отидете в директорията, където е изтеглен файлът, и щракнете с десен бутон на мишката върху файла Z9HT2-2_315.zip, след което щракнете върху "Extract All" (Извличане на всички).
    Забележка: За Windows® 8.1, Windows® 10 настройката по подразбиране за Internet Explorer® ще запази файла в папката Изтегляния. За да намерите папката за изтегляния, щракнете върху прозореца "Desktop" (Работен плот) от началния екран и след това намерете изтегления файл чрез Windows Explorer.
   2. В прозореца "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Извлечени компресирани (архивирани) папки), щракнете "Extract" (Извличане).
   3. Ще бъде създаден нов файл с име "F_Z9HT2.UPG".
 2. Свържете съвместимо USB устройство за съхранение към Вашия компютър.
 3. Прехвърлете файла F_Z9HT2.UPG на USB устройството за съхранение:
  • За операционна система Mac OS X®:
   1. Плъзнете и пуснете файла F_Z9HT2.UPG в главната папка на USB устройството.
  • За операционна система Windows:
    Отидете в директорията, в която е бил създаден файлът, и щракнете с десен бутон върху файл F_Z9HT2.UPG.
   1. От менюто щракнете върху Send To...(Изпращане до...), след което щракнете върху дисковото устройство, което представлява Вашето USB устройство (например преносим диск E:).
   2. Файлът F_Z9HT2.UPG ще бъде копиран в USB устройството.
  Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.
 4. След копирането на файла F_Z9HT2.UPG премахнете USB устройството от компютъра си
Прехвърлете актуализацията на Вашия HT-ZF9

Първо, подгответе оборудването, след което прехвърлете актуализацията на своята HT-ZF9.

Подгответе оборудването:
 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързана Вашата компактна тонколона. (Ако компактната тонколона е свързана към порта HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход)
 2. Включете компактната тонколона
 3. Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите началния екран
 4. Поставете USB, което съдържа файла F_Z9HT2.UPG
Прехвърлете актуализацията:
 1. В менюто [Home] (Начало) използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете [Setup] (Настройка) → [Advanced Settings] (Разширени настройки) → [Software Update] (Актуализация на софтуер) → [USB update] (Актуализация на USB), след което натиснете [Enter] (Въведи).
 2. На екрана на телевизора се извежда съобщението [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Текуща версия xxx.xxx, новата версия 002.315] се показва на телевизионния екран. Изберете [OK] чрез дистанционното управление, след което натиснете [ENTER].
 3. На телевизионния екран се показва съобщението [Update Caution] (Внимание при актуализация). Изберете [OK] чрез дистанционното управление, след което натиснете [ENTER] (Въведи).
 4. Компактната тонколона изтегля данните на фърмуера от USB паметта.
 5. След изтеглянето компактната тонколона се рестартира и започва актуализацията на основния блок. По време на актуализацията на основния блок състоянието на напредъка на актуализацията [XX%] се показва на дисплея на предния панел.
 6. След актуализацията на основния блок той се рестартира автоматично отново. След това започва актуализацията на субуфера и задните високоговорители, ако се налага.
 7. Когато съобщението за край на актуализацията се покаже на телевизионния екран, актуализацията е завършена.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията на фърмуера е 2.315, актуализацията на фърмуера е била успешна

Отстраняване на неизправности

Какво да правите в случай на проблеми с обновяването на фърмуера на компактната тонколона чрез Вашия компютър и USB памет.

 • На дисплея на предния панел се показва "UPDT" (АКТУАЛ.) и "ERROR" (ГРЕШКА).
  1. Изключете системата и извадете захранващия кабел.
  2. Включете захранването на компактната тонколона.
  3. Опитайте процедурата за актуализация чрез USB памет.

 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията
  Включете захранването на компактната тонколона и повторете процедурата по актуализация през USB паметта.

 • Файлът за актуализация Z9HT2-2_315.zip, който изтеглих от уебсайта за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли успешно файла? Опитайте се да изтриете файла и го изтеглете отново.

 • Актуализацията се извършва в продължение на над 60 минути и още не е приключила
  1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути
  2. Включете компактната тонколона
  3. Опитайте отново процеса на актуализация