Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILCE-6600

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Добавя поддръжка за LA-EA5 адаптер за байонет A (продава се отделно)
  • LA-EA5 адаптер за байонет A поддържа всички обективи с байонет-A
  • Пълна поддръжка се предлага за функциите AF за откриване на фаза на фокусната равнина и AF и високоскоростно постоянно заснемане
  • Покритие на AF с откриване на фазата с широка фокусна равнина
  • Функциите на AF на базата на разпознаване на обект, включително AF върху очи в реално време (хора, животни) и Проследяване в реално време
  • AF/AE проследяване по време на непрекъснато заснемане до 11 fps
  Забележки:
  • Обективите STF са само с ръчно фокусиране
  • Телепреобразувателите не се поддържат за използване с адаптер за байонет A
  • Автоматичният фокус не е наличен по време на запис на видеоклипове, когато се използва LA-EA5 адаптер за байонет A
  • За проследяване на AE блендата е фиксирана за първия кадър, докато скоростта на затвора и ISO се използват за регулиране на експонацията
 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата
Моля, направете справка с Помощното ръководство за използване на актуализираната функция.

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер ILCE-6600 (фърмуер) Ver.1.10 (Windows)

Версия на файла

 • 1.10

Размер на файла

 • 306 MB (321,248,464 байта)

Дата на разпространение

 • 03-09-2020

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако версията на системния софтуер е версия 1.10, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup [6] (Настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на обновяването на системния софтуер е съвместима със следните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Компютърен хардуер

Обновяването на системния софтуер изисква следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 500 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е Ниво на заряда на батерията (три чертички) или повече.
   Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Премахнете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете процеса по актуализация.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Не свързвайте фотоапарата към никакви други устройства освен компютъра Ви.

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху [Download] (Изтегляне).
 3. Файлът [Update_ILCE6600V110.exe] ще започне да се изтегля.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
  Забележка: Със стандартните настройки на Internet Explorer файлът с актуализацията ще бъде записан в папката за изтегляния. Щракнете върху плочката на работния плот в началния екран и намерете изтегления файл в папката за изтегляния, като използвате Explorer.

Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_ILCE6600V110.exe], който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата към компютъра все още.
 3. Програмата за обновяване на системния софтуер стартира.
  Програма за обновяване на системния софтуер
 4. Включете фотоапарата.
 5. Според инструкциите в прозореца за обновяване на системния софтуер, на фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup [4] (Настройка) → USB Connection (USB връзка) и проверете дали опцията Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем) е избрана.
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем), моля, изберете Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем).
  Mass Storage
 6. Когато свържете фотоапарата към компютъра с приложения USB кабел, "USB Mode" (USB режим) се появява на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: Ако компютърът не може да открие устройството, съобщението Could not find the camera for this update (Фотоапаратът за тази актуализация не може да бъде намерен) се показва на екрана на компютъра. Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
  Понякога, когато фотоапаратът е свързан към компютъра с USB кабел, може да бъде изведено съобщение, което Ви подканва да рестартирате компютъра.
  В този случай извадете комплекта батерии от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте инструкциите от "2. Стартиране на програмата за обновяване на системния софтуер".
 7. Проверете LCD екрана на фотоапарата, след което щракнете върху [Next] (Напред).
  Забележка: Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана. След като потвърдите, че текущата софтуерна версия е "Ver.1.00" (версия 1.00), щракнете върху [Next] (Напред). Ако текущата версия на системния софтуер е 1.10 или по-нова, не е необходима актуализация. В такъв случай разкачете фотоапарата от компютъра и щракнете върху [Finish] (Готово), изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата.

  Необходима е актуализация
  Програма за актуализация на системния софтуер – настояща версия

  Не е необходима актуализация
  Не е необходима актуализация
 8. Щракнете върху [Next] (Напред).
  Автоматично нулиране на фотоапарата
 9. След автоматично рестартиране актуализацията ще започне и ще се покаже лента за напредък.
  ВАЖНО: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
  Забележка: Актуализацията ще отнеме около 5 минути, за да приключи.
  Лента за напредък на актуализацията
 10. Когато обновяването приключи, камерата ще се рестартира автоматично.
 11. Когато LCD екранът се появи отново, щракнете върху [Finish] (Готово) и разкачете USB кабела.
  Щракнете върху [Finish] (Готово)

  Забележка: След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте докато предупреждението изчезне.
  Възстановяване на данни. Моля, изчакайте...

Стъпка 2: Потвърдете версията на системния софтуер на устройството си.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup [6] (Настройка) → Version (Версия)
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Настояща версия на системния софтуер

Въпроси и отговори

Актуализацията не завършва

Ако мониторът остане черен повече от 15 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.