Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • WI-1000XM2
 • WH-H910N

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Позволява на DSEE HX и Equalizer (Eквилайзер) да функционират едновременно
  Забележка: Ще трябва да активирате правилните настройки в приложението Sony | Headphones Connect, за да използвате и DSEE HX, и Equalizer (Eквилайзер)
 • Коригира проблем, при който лентата за регулиране на силата на звука се показва непреднамерено
 • Коригира проблем, при който управлението на силата на звука не се прилага правилно, докато музиката е спряна на пауза

Системни изисквания

 • Устройство с Android (V5.0 или по-нова) или iOS устройство (iOS 11.0 или по-нова)
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате iOS 13.1, моля, извършете актуализацията, използвайки iOS 13.2 или по-нова версия.
 • Активна връзка с интернет
 • Трябва да се инсталира най-новата версия на приложението "Sony | Headphones Connect".
 • Слушалките трябва да бъдат свързани с Вашето устройство с Android или iOS

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуер 2.0.2 за WI-1000XM2/WH-H910N

Версия на файла

 • Версия 2.0.2

Дата на издаване

 • 30-09-2020

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията на фърмуера e "2.0.2" или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализация.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Пуснете приложението "Sony | Headphones Connect".
 2. Свържете слушалките си с приложението "Sony | Headphones Connect".
 3. Докоснете трите точки (бутон от менюто) в горния десен ъгъл.

  * Показаното на екрана устройство зависи от свързаното устройство.
 4. Изберете версията на устройство си, показана в менюто. Този елемент се показва само когато устройството е свързано.
 5. Потвърдете версията на фърмуера.

Важна забележка

 • НЕ "Зареждайте батерията" или "Изключвайте", докато изтегляте/прехвърляте данни или актуализирате, в противен случай слушалките може да станат неизползваеми.
 • НЕ изключвайте устройството

  НЕ натискайте бутона за включване на захранването на "Sony | Headphones Connect".

 • НЕ извършвайте актуализацията на място, където Wi-Fi® сигналът е непостоянен, като например:
  – във влак/на място, където Wi-Fi сигналите са претоварени
  – в близост до микровълнова печка, безжичен телефон или всякакви други устройства, които използват 2,4 GHz честотна лента за радиовълни
 • Уверете се, че и двете устройства (устройство с Android/iOS и слушалките) са напълно заредени.
 • Разединете всички Bluetooth устройства, като преносими устройства или смарт часовници, от Вашето устройство с Android/iOS, преди да започнете с актуализацията.

Преди да направите надстройка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат към по-стара версия.
 • За устройства с Android процесът по актуализацията ще отнеме приблизително 30 минути, за да завърши. Размерът на файла е около 994 KB (WI-1000XM2), 984 KB (WH-H910N).
  За устройства с iOS процесът по актуализацията ще отнеме приблизително 30 минути, за да завърши. Размерът на файла е около 994 KB (WI-1000XM2), 984 KB (WH-H910N).
 • В зависимост от околната среда на радиовълните и от Вашето устройство с Android/iOS е възможно да отнеме повече време за завършване.
 • Задайте функцията "Automatic Power Off" (Автоматичното изкл. на захранването) (функция за изкл., когато не са поставени) на "Sony | Headphones Connect" на "Do not turn off" (Не изключвай) по време на актуализация, докато слушалките не са поставени.
  * Ако настройките са променени за актуализацията, се уверете, че възстановявате настройките до предишните настройки, след като актуализацията е завършена.
 • За да актуализирате тези слушалки, следвайте процедурата по-долу.
  • Изтеглете данните от сървъра към устройството с iOS или Android.
  • Прехвърлете данните от iOS или Android устройството към слушалките.(Можете да използвате слушалките нормално, докато прехвърляте във фонов режим, но Google Assistant не може да се използва по време на прехвърляне.)
  • Изпълнете актуализацията със слушалките.

Изтегляне и инсталиране

За да актуализирате тези слушалки, следвайте процедурата по-долу:
 • Изтегляне на данни от сървъра към iOS или Android устройството.
 • Прехвърляне на данни от iOS или Android устройството към слушалките.
 • Изпълнете актуализацията със слушалките.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Пуснете приложението "Sony | Headphones Connect".
 2. Свържете Вашите слушалки чрез приложението "Sony | Headphones Connect".
  • Ако никога преди не сте се свързвали с приложението Sony | Headphones Connect, следвайте инструкциите на екрана, за да свържете слушалките към Вашето устройство с Android.
  • Ако вече сте се свързвали с приложението "Sony | Headphones Connect", изберете Вашите слушалки.
  • Когато настройката "Automatic download of software" (Автоматично изтегляне на софтуер) е включена в "Sony | Headphones Connect" (фабричната настройка по подразбиране), изтеглянето и прехвърлянето на софтуера за актуализация ще стане автоматично.
   Отидете на стъпка 6.
  • Ако изключите настройката "Automatic Software Download" (Автоматично изтегляне на софтуер), изтеглянето и прехвърлянето на актуализирания софтуер няма да започне автоматично.
   Отидете на стъпка 4, за да завършите процеса.
 3. Когато се установи връзка и има налична актуализация, натиснете "More info" (Повече информация) на екранното съобщение "The latest headphones software is available" (Налична е най-новата актуализация за слушалките).
 4. Уверете се, че на екрана "Update Software" (Актуализация на софтуера) се показва "Version 2.0.2" (Версия 2.0.2), след което натиснете "START" (Начало).

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е показано съобщението "Switching software transfer destination…" (Смяна на местоназначението на прехвърляне на софтуера...), не предприемайте нищо. След няколко секунди предишният екран ще се върне.
 5. На екрана "Update the headphones software" (Актуализация на софтуера на слушалките) натиснете "More info" (Повече информация).
 6. На екрана "Update Software" (Актуализация на софтуера) натиснете "START" (Начало).
 7. Процесът по актуализация ще започне и ще отнеме няколко минути, за да приключи.
  екран за развитие
  ЗАБЕЛЕЖКА: По време на актуализацията слушалките ще се изключат и пак ще се включат автоматично и автоматично ще се свържат наново с устройство с Android или iOS чрез Bluetooth, за да приключи актуализацията.
 8. Когато актуализацията на софтуера завърши, натиснете "OK".

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако екранът не се показва, проверете дали версията е показана като 2.0.2. Ако е така, актуализацията на фърмуера е била успешна. Ако не, опитайте отново да актуализирате фърмуера.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела [Check the firmware version] (Проверка на версията на фърмуера).
Ако версията на фърмуера е показана като "2.0.2", надстройването е било успешно.

Въпроси и отговори

Появява се съобщение за грешка при актуализация.

 1. Натиснете "OK".
 2. Рестартирайте слушалките (изключете захранването и го включете отново).
 3. След това рестартирайте "Sony | Headphones Connect" и актуализирайте отново

Въпреки че обновяването претърпя неуспех по време на процеса, проверете версията на фърмуера. Ако версията се показва като 2.0.2, актуализацията на фърмуера е била успешна. Ако не, опитайте отново да актуализирате фърмуера. Можете да проверите версията от настройките в приложението "Sony | Headphones Connect". За да разберете как да проверите версията, отидете в Check the firmware version (Проверка на версията на фърмуера) на тази страница.