Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • HT-MT500
 • HT-MT501
 • HT-CT800

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Добавя поддръжка за Chromecast built-in for Audio v1.36
  • Подобрява възможностите за връзка на Chromecast built-in for Audio

Предишни предимства и подобрения

 • Подобрена възможност за свързване с безжичен събуфер
 • Подобрена възможност за свързване с други производители на телевизори
 • Поддръжка за възпроизвеждане на Spotify при вграден Chromecast (Spotify Cast)
 • Включва групово синхронизиране в няколко стаи
 • Ще позволи поддържане за "Spotify Connect" в близко бъдеще

Информация за файл

Име на файла

 • Фърмуер за домашно кино до версия M39.R.0516

Версия на файла

 • M39.R.0516

Размер на файла

 • 223 MB (234 798 988 байта)

Дата на издаване

 • 20-10-2020

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Фърмуерът ви може вече да е актуализиран, особено ако имате нова система за домашно кино.Ако номерът на версията е M39.R.0516 или по-голям, нямате нужда от актуализация.

Ако не сте сигурни, е лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е включена системата ви за домашно кино, така че ако системата ви за домашно кино е включена към гнездото HDMI2, изберете HDMI2 като вход.
 2. Включете системата за домашно кино
 3. Натиснете HOME (Начало) на дистанционното управление и изчакайте, докато видите началния екран
 4. От началния екран изберете [Настройка] > [Системни настройки] с бутоните със стрелки на дистанционното управление. След това натиснете бутона ENTER
 5. Маркирайте Информация за системата на дисплея и натиснете бутона ENTER
 6. На телевизионния екран числото на версията на фърмуера изглежда така:
  „Software Version M39.R.0516“ (Версия на софтуера M39.R.0516)– ако номерът на версията е M39.R.0516 или по-голям, вече имате най-новата версия на фърмуера.

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своята компактна тонколона
 • Не изключвайте компактната тонколона и не я разкачвайте от захранването, докато се извършва актуализацията
 • Не натискайте никакви бутони освен упоменатите в инструкциите
 • Не изключвайте захранващия кабел или мрежовия (LAN) кабел по време на изтеглянето и актуализацията на софтуера. Моля, пазете тези връзки.
 • Не изключвайте захранващия кабел, докато актуализацията не завърши. Това ще причини неизправност на тази система.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашата компактна тонколона:

От какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?
Интернет/мрежа
***ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО***
 • Ethernet кабел за свързване на системата ви за домашно кино с интернет
 • За да сте сигурни, че системата ви за домашно кино е свързана към:
  • активна връзка с интернет
  • съвместим телевизор
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение на данни
 • Компютър
 • USB устройство за съхранение на данни
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Актуализиране на компактната тонколона през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 30 минути. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на Вашата компактна тонколона.

От какво се нуждаете:

 • Ethernet кабел за свързване на системата ви за домашно кино с интернет
 • За да сте сигурни, че системата ви за домашно кино е свързана към:
  • активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен маршрутизатор)
  • съвместим телевизор

Настройване на оборудването:

 1. Включете телевизора си и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързана системата ви за домашно кино. (Ако компактната тонколона е свързана към порта HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход)
 2. Свържете компактната тонколона към Вашия източник на интернет с помощта на Ethernet кабела.
 3. Включете системата за домашно кино.
 4. Натиснете [HOME] на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите началния екран.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. В менюто [Home] (Начало) използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете [Setup] (Настройка)> [Software Update] (Актуализация на софтуера)> [Update via Internet] (Актуализация по интернет) След това натиснете [Enter]
 2. На телевизионния екран се появява съобщението [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (В мрежата е намерена нова версия на софтуера. Искате ли да актуализирате софтуера>)]. Изберете [OK] чрез дистанционното управление, след което натиснете [ENTER] (Въвеждане)
 3. Ще отнеме приблизително 5 минути за стартиране на актуализацията след изтегляне на софтуера.
 4. На телевизионния екран се появява съобщението [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516] (Актуализиране към нова версия на софтуера. Не изключвайте захранването, докато се извършва актуализация. Текуща версия M39.R.xxxx New version M39.R.0516]. Изберете [Start] чрез дистанционното управление, след което натиснете [ENTER] (Въвеждане)
 5. Актуализацията започва
 6. Съобщението [Update Caution] (Внимание, актуализация)]се показва на телевизионния екран. Изберете [OK] чрез дистанционното управление, след което натиснете [ENTER] (Въвеждане)
 7. По време на актуализирането, на дисплея на предния панел се появява съобщение [„UPDT“](Актуализация).
 8. Надстройката на фърмуера е завършена, когато се на дисплея на предния панел се покаже съобщението [DONE](Готово). Не изключвайте системата за домашно кино и не прекъсвайте захранването й, докато се актуализира.
 9. Системата за домашно кино ще се рестартира автоматично след завършването на надстройката

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M39.R.0516, актуализацията на фърмуера е била успешна

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, ако имате проблеми с актуализацията на фърмуера на системата си за домашно кино чрез интернет.

 • На екрана на телевизора се показва съобщението [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Актуализацията е неуспешна. Свържете USB паметта, която съдържа файловете за актуализация, и опитайте отново. Ако актуализацията продължава да е неуспешна, моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиенти].
  1. Рутерът и всички устройства, свързани между системата за домашно кино и рутера, са включени
  2. Използва се правилният тип кабел (прав или кръстосан) между системата за домашно кино и рутера.
  3. Всички кабели между системата за домашно кино и рутера са правилно свързани.
  4. Опитайте да изпълните отново процедурата за актуализация

  Ако не можете да изпълните актуализацията на софтуера, опитайте процедурата за актуализация чрез USB памет.

 • След стартиране на процеса за актуализация по мрежата съобщението [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] [(Размер на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx%) се показва на екрана на телевизора, но лентата за прогреса на дисплея не се променя
  В зависимост от мрежовата връзка актуализацията чрез интернет може да отнеме много време (до 60 минути). Ето защо съобщението [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Размер на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx%) се показва, но лентата за прогреса на дисплея няма да се промени дълго време.

 • Когато стартирате актуализация по интернет, телевизорът показва съобщението [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] [Състоянието на свързване не може да бъде потвърдено. Няма комуникация със сървъра. Моля, опитайте отново по-късно.] и не можете да извършите актуализация на фърмуера.
  • Проверете дали LAN кабелът е свързан.
  • Проверете дали системата ви за домашно кино има собствен IP адрес в мрежовата настройка (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате – вместо името на хост прокси сървъра – в полето Proxy Server (Прокси сървър)).
  • Опитайте да актуализирате отново.
 • Електрозахранването спря, докато течеше актуализацията.
  Включете системата за домашно кино и опитайте да актуализирате отново.
 • Актуализацията продължава около 60 минути и не е завършена
  Ако системата ви за домашно кино е свързана безжично към мрежата, моля, опитайте да я свържете към мрежата чрез кабел и опитайте отново.
  Ако проблемът продължи, скоростта на предаване по мрежата може би е ниска. В този случай, моля, опитайте да актуализирате системата, като следвате процедурата за актуализация чрез USB памет.
 • На екрана на телевизора се появява съобщението [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Това устройство не е свързано към мрежа. Изпълнете мрежова диагностика от настройките за свързване към сървъра).
  Моля, проверете дали LAN кабелът е свързан към системата за домашно кино.
 • На телевизионния екран се показва съобщението [Already Updated] (Вече е актуализирано)
  Текущо инсталираната версия на фърмуера на системата за домашно кино е най-новата

Актуализация през устройство с USB памет и вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на устройство с USB памет и след това ще я прехвърлите на своята компактна тонколона.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че вашият компютър работи с една от следните операционни системи и пригответе USB флаш устройство.

Операционни системи

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Прочетете и се съгласете с Правилата и условията
 2. Изтеглете файла UPDATE_M39R0516.zip на компютъра – запомнете директорията, в която сте го изтеглили
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десния бутон върху него и изберете Properties (Свойства). Проверете дали размерът е 223 MB (234,798,988 байта)
Прехвърлете файловете с актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:
 1. Извлечете файла за актуализацията от файла UPDATE_M39R0516.zip
  • За операционна система Mac OS X®:
   1. Отидете на мястото, където е изтеглен файлът, и щракнете два пъти върху файла UPDATE_M39R0516.zip
   2. Ще бъде създадена нов папка, наречена "UPDATE"
  • За операционна система Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7:
   1. Отидете до директорията, където е изтеглен файлът, и щракнете с десен бутон на мишката върху файла UPDATE_M39R0516.zip, след което щракнете върху "Извличане на всички"
    Забележка: За Windows® 8.1, Windows® 10 настройката по подразбиране за Internet Explorer® ще запази файла в папката Изтегляния. За да намерите папката Изтегляния, щракнете върху прозореца "Работен плот" от началния екран и след това намерете изтегления файл чрез Windows Explorer
   2. В прозореца "Извлечени компресирани (архивирани) папки", щракнете "Извличане"
   3. Ще бъде създадена нова папка, наречена "UPDATE"
    Забележка: Ще бъдат извлечени четири файла: MSB39-FW.BIN и MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN и MSB39FW_MB.ID
 2. Свържете съвместимо USB устройство за съхранение към Вашия компютър
 3. Прехвърлете папката UPDATE в USB устройството за съхранение:
  • За операционна система Mac OS X®:
   1. Плъзнете и пуснете папката UPDATE в главната папка на USB устройството
  • За операционна система Windows:
    Отидете в директорията, в която е създадена папката, след което щракнете с десен бутон върху папката UPDATE
   1. От менюто щракнете върху Изпращане до..., след което щракнете върху устройството, което представлява Вашето USB устройство (например преносим диск E:)
   2. Папката за актуализация ще бъде копирана във Вашето USB устройство.
  Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако папката не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на папката е променено.
 4. След копиране на папката UPDATE, извадете USB устройството от Вашия компютър
Прехвърлете актуализацията на своя плейър

Първо подгответе оборудването, след което прехвърлете актуализацията на Вашата компактна тонколона.

Подгответе оборудването:
 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързана Вашата компактна тонколона. (Ако компактната тонколона е свързана към порта HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход)
 2. Включете компактната тонколона
 3. Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите началния екран
 4. Включете USB устройството с 4-те файла
Прехвърлете актуализацията:
 1. От началния екран изберете [Настройка] > [Обновяване на софтуера] с бутоните със стрелки на дистанционното управление, след което натиснете бутона ENTER
 2. Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете "Обновяване чрез USB памет", след което натиснете бутона ENTER
 3. Съобщението [„Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.“] (Намерени са файлове за актуализация в USB паметта. Искате ли да актуализирате софтуера? Текуща версия M39.R.xxxx Нова версия M39.R.0516)се показва на телевизионния екран. Изберете OK чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане)
 4. Съобщението [Update Caution] (Внимание, актуализация) се показва на телевизионния екран. Изберете OK чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане)
 5. Актуализацията започва
 6. По време на актуализирането, на дисплея на предния панел се появява съобщение „UPDT“ (Актуализация).
 7. Актуализацията на фърмуера е завършена, когато на предния панел на дисплея се изведе съобщението ГОТОВО. Компактната тонколона ще се рестартира автоматично.
  Забележка: Не изваждайте кабела за електрозахранване по време на процеса на актуализация.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M39.R.0516, актуализацията на фърмуера е била успешна

Отстраняване на неизправности

Какво да правите в случай на проблеми с обновяването на фърмуера на компактната тонколона чрез Вашия компютър и USB памет.

 • „UPDT" (Актуализация) и „ERROR“ (Грешка) се появяват едно след друго на дисплея на предния панел.
  1. Изключете системата и извадете захранващия кабел.
  2. Включете системата за домашно кино.
  3. Опитайте да актуализирате с помощта на процедурата с USB памет

 • Електрозахранването спря по време на актуализацията
  Включете системата за домашно кино и следвайте отново процедурата за актуализация чрез USB памет.

 • Файлът за актуализация UPDATE_M39R0516.zip който изтеглих от уеб-страницата за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли файла успешно? Опитайте да изтриете файла и да го изтеглите отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила
  1. Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и го включете отново след няколко минути
  2. Включете системата за домашно кино
  3. Опитайте да изпълните отново процедурата за актуализация