Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • HT-ST5000

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Добавя поддръжка за Chromecast built-in for Audio v1.36
  • Подобрява възможностите за връзка на Chromecast built-in for Audio

Предишни предимства и подобрения

 • Подобрена възможност за свързване с безжичен събуфер
 • Добавя се поддръжка за функцията eARC
  Забележки:
  • eARC е нова HDMI 2.1 стандартизирана функция, която добавя поддръжка за най-новите аудио формати, в допълнение към аудио форматите, поддържани от съществуващата функция Audio Return Channel (ARC) (Възвратен звуков канал).
  • Функцията eARC Ви позволява да се наслаждавате на обектно аудио съдържание, като Dolby Atmos – Dolby TrueHD и DTS:X или многоканално LPCM съдържание, което не може да се предава с функцията ARC
 • На основния дисплей се показва поточна информация
 • Подобрена възможност за свързване с други производители на телевизори
 • Позволява завладяващ аудио формат DTS; DTS: X, включително DTS-HD Master Audio и DTS Digital Surround
 • Включване на Dolby Vision преминаване
 • Включва групово синхронизиране в няколко стаи
 • Ще позволи поддържане за "Spotify Connect" в близко бъдеще

Информация за файл

Име на файла

 • Фърмуер за домашно кино до версия M40.R.0516

Версия на файла

 • M40.R.0516

Размер на файла

 • 228 MB (240 115 972 байта)

Дата на издаване

 • 20-10-2020

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран особено ако притежавате нова компактна тонколона. Ако номерът на версията е M40.R.0516 или по-нов, не е необходима актуализация.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързана Вашата компактна тонколона: ако компактната тонколона е свързана към гнездото HDMI2, изберете HDMI2 като вход
 2. Включете компактната тонколона
 3. Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите началния екран
 4. От началния екран изберете [Setup] (Настройка) > [System Settings] (Системни настройки) с бутоните със стрелки на дистанционното управление. След това натиснете бутона ENTER
 5. Маркирайте Информация за системата на дисплея и натиснете бутона ENTER
 6. На телевизионния екран версията на фърмуера изглежда по този начин:
  Версия на софтуера M40.R.0516 – ако номерът на версията е M40.R.0516 или по-нов, вече имате най-новата версия на фърмуера.

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своята компактна тонколона
 • Не изключвайте компактната тонколона и не я разкачвайте от захранването, докато се извършва актуализацията
 • Не натискайте никакви бутони освен упоменатите в инструкциите
 • Не изключвайте кабела за електрозахранване или мрежовия (LAN) кабел по време на изтеглянето и актуализацията на софтуера.
 • Не изключвайте захранващия кабел, докато актуализацията не завърши. Това ще причини неизправност на тази система.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашата компактна тонколона:

От какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?
Интернет/мрежа
***ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО***
 • Ethernet кабел, за да свържете компактната си тонколона към интернет
 • За да сте сигурни, че компактната Ви тонколона е свързана към:
  • активна връзка с интернет
  • съвместим телевизор
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение на данни
 • Компютър
 • USB устройство за съхранение на данни
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Актуализиране на компактната тонколона през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 30 минути. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на Вашата компактна тонколона.

От какво се нуждаете:

 • Ethernet кабел, за да свържете компактната си тонколона към интернет
 • За да сте сигурни, че компактната Ви тонколона е свързана към:
  • активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен маршрутизатор)
  • съвместим телевизор

Настройване на оборудването:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързана Вашата компактна тонколона. (Ако компактната тонколона е свързана към порта HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход)
 2. Свържете компактната тонколона към Вашия източник на интернет с помощта на Ethernet кабела.
 3. Включете компактната тонколона.
  Забележка: Понякога съобщението "The file is corrupted" (Файлът е повреден) може да се появи, но Вие можете да продължите към следващата стъпка.
 4. Натиснете [HOME] на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите началния екран.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. В менюто [Home] (Начало) използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете [Setup] (Настройка) → [Software Update] (Актуализация на софтуер) → [Update via Internet] (Актуализация чрез интернет), след което натиснете [Enter] (Въвеждане).
 2. На екрана на телевизора се извежда съобщението [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Открита е нова версия на софтуера в мрежата. Искате ли да актуализирате софтуера?). Изберете [OK] чрез дистанционното управление, след което натиснете [ENTER].
 3. Ще отнеме приблизително 5 минути за стартиране на актуализацията след изтегляне на софтуера.
 4. На екрана на телевизора се извежда съобщението [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0516] (Актуализиране до нова версия на софтуера. Никога не изключвайте захранването, докато извършвате актуализация. Текуща версия M40.R.xxxx; Нова версия M40.R.0516) се показва на телевизионния екран. Изберете [Start] (Старт) чрез дистанционното управление, след което натиснете [ENTER] (Въвеждане).
 5. Актуализацията започва.
 6. На телевизионния екран се показва съобщението [Update Caution] (Внимание при актуализация). Изберете [OK] чрез дистанционното управление, след което натиснете [ENTER] (Въведи).
 7. По време на актуализацията на дисплея на предния панел ще видите съобщението ["UPDT"] (Актуализация).
 8. Надстройването на фърмуера е завършено, когато на дисплея на предния панел се изведе съобщението [DONE] (Готово). Не изключвайте компактната тонколона и не я разкачвайте от захранването, докато се извършва актуализацията.
 9. Компактната тонколона автоматично ще се рестартира, след като надстройването завърши.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M40.R.0516, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на Вашата компактна тонколона, използвайки интернет.

 • На екрана на телевизора се показва съобщението [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center.] (Актуализацията е неуспешна. Свържете USB паметта, съдържаща файловете за актуализация, за да опитате отново. Ако актуализацията се провали отново, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти.).
  1. Рутерът и всички устройства, свързани между компактната тонколона и рутера, са включени.
  2. Използва се правилният тип кабел (прав или преплетен) между компактната тонколона и рутера.
  3. Всички кабели между компактната тонколона и рутера са свързани правилно.
  4. Опитайте отново процеса на актуализация

  Ако не можете да извършите актуализацията на софтуера, опитайте се да актуализирате чрез процедура с USB памет.

 • След стартирането на процеса на актуализация чрез интернет се извежда съобщението [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Капацитет на изтегляне: на телевизора се извежда xxxxxxKB/xxxxxKB и xx%), но лентата за напредък на дисплея не се променя.
  В зависимост от мрежовата връзка актуализацията чрез интернет може да отнеме по-дълго време (до 60 минути). Поради това се извежда [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Капацитет на изтегляне: на телевизора се извежда xxxxxxKB/xxxxxKB и xx%) и лентата за напредък на дисплея няма да се промени дълго време.

 • При актуализация чрез интернет на телевизора се извежда съобщението [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Състоянието на връзката не може да се потвърди. Няма връзка със сървъра. Моля, опитайте отново.) и не можете да извършите надстройването на фърмуера.
  • Проверете дали LAN кабелът е свързан.
  • Проверете дали сте потвърдили дали компактната Ви тонколона има собствен IP адрес в настройките на мрежата или не. (Ако използвате proxy сървър, напишете IP адреса на проксито, което използвате – вместо името на хоста на проксито – в полето Proxy Server (Proxy сървър.)
  • Опитайте отново актуализацията.
 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията.
  Включете компактната тонколона и опитайте отново актуализацията.
 • Актуализацията се извършва в продължение на над 60 минути и още не е приключила.
  Ако компактната тонколона е свързана безжично към мрежата, моля, опитайте да я свържете с кабел към мрежата и опитайте отново процедурата.
  Ако проблемът продължи, скоростта на предаване на мрежата може да е ниска. В този случай, моля, опитайте се да актуализирате Вашата система чрез процедурата за актуализация чрез USB памет.
 • На екрана на телевизора се извежда съобщението [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Устройството не е свързано към мрежа. Извършете мрежова диагностика в настройките на сървъра за връзка).
  Моля, проверете дали LAN кабелът е свързан към компактната тонколона.
 • На екрана на телевизора се извежда съобщението [Already Updated] (Вече е актуализиран).
  Текущата инсталирана версия на фърмуера на компактната тонколона е най-новата

Актуализация през устройство с USB памет и вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на устройство с USB памет и след това ще я прехвърлите на своята компактна тонколона.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че вашият компютър работи с една от следните операционни системи и пригответе USB флаш устройство.

Операционни системи

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
 2. Изтеглете файла UPDATE_M40R0516.zip на компютъра си – запомнете директорията, в която сте го изтеглили.
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон на мишката върху него и натиснете Properties (Свойства). Проверете дали размерът е 228 MB (240 115 972 байта).
Прехвърлете файловете с актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:
 1. Извлечете файла за актуализация от файла UPDATE_M40R0516.zip.
  • За операционна система Mac OS X®:
   1. Отидете на мястото, където е изтеглен файлът, и щракнете два пъти върху файла UPDATE_M40R0516.zip.
   2. Ще бъде създадена нов папка с име "UPDATE".
  • За операционна система Microsoft® Windows® 10/8.1/7:
   1. Отидете до директорията, където е изтеглен файлът, и щракнете с десния бутон на мишката върху файла UPDATE_M40R0516.zip, след което щракнете върху "Extract All" (Извличане на всички).
    Забележка: За Windows® 8.1, Windows® 10 настройката по подразбиране за Internet Explorer® ще запази файла в папката Изтегляния. За да намерите папката за изтегляния, щракнете върху прозореца "Desktop" (Работен плот) от началния екран и след това намерете изтегления файл чрез Windows Explorer.
   2. В прозореца "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Извлечени компресирани (архивирани) папки), щракнете "Extract" (Извличане).
   3. Ще бъде създадена нов папка с име "UPDATE".
    Забележка: Ще бъдат извлечени четири файла: MSB40-FW.BIN и MSB40-FW.ID, MSB40-FW_MB.BIN и MSB40FW_MB.ID.
 2. Свържете съвместимо USB устройство за съхранение към Вашия компютър.
 3. Прехвърлете папката UPDATE в USB устройството за съхранение:
  • За операционна система Mac OS X®:
   1. Плъзнете и пуснете папката UPDATE в главната папка на USB устройството.
  • За операционна система Windows:
    Отидете в директорията, в която е създадена папката, след което щракнете с десен бутон върху папката UPDATE (АКТУАЛИЗАЦИЯ).
   1. От менюто щракнете върху Send To...(Изпращане до...), след което щракнете върху дисковото устройство, което представлява Вашето USB устройство (например преносим диск E:).
   2. Папката за актуализация ще бъде копирана върху USB устройството.
  Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако папката не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на папката е променено.
 4. След копиране на папката UPDATE, извадете USB устройството от Вашия компютър
Прехвърлете актуализацията на своя плейър

Първо подгответе оборудването, след което прехвърлете актуализацията на Вашата компактна тонколона.

Подгответе оборудването:
 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързана Вашата компактна тонколона. (Ако компактната тонколона е свързана към порта HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход)
 2. Включете компактната тонколона
 3. Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите началния екран
 4. Включете USB устройството с 4-те файла
Прехвърлете актуализацията:
 1. От началния екран изберете [Setup] (Настройка) > [Software Update] (Актуализация на софтуер) с бутоните със стрелки на дистанционното управление, след което натиснете бутона ENTER (Въвеждане)
 2. Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете "Update via USB Memory" (Обновяване чрез USB памет), след което натиснете бутона ENTER (Въвеждане)
 3. На екрана на телевизора се извежда съобщението ["Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update."] (Намерени са файлове за актуализация в USB паметта. Искате ли да актуализирате софтуера? По време на актуализацията не изключвайте от захранването, нито премахвайте USB паметта). Изберете OK чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане)
 4. На екрана на телевизора се извежда съобщението [Update Caution] (Внимание при актуализация). Изберете OK чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане)
 5. Актуализацията започва
 6. По време на актуализацията на дисплея на предния панел ще видите съобщението "UPDT" (Актуализация).
 7. Актуализацията на фърмуера е завършена, когато на предния панел на дисплея се изведе съобщението ГОТОВО. Компактната тонколона ще се рестартира автоматично.
  Забележка: Не изваждайте кабела за електрозахранване по време на процеса на актуализация.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M40.R.0516, актуализацията на фърмуера е била успешна

Отстраняване на неизправности

Какво да правите в случай на проблеми с обновяването на фърмуера на компактната тонколона чрез Вашия компютър и USB памет.

 • На дисплея на предния панел се показва "UPDT" (АКТУАЛ.) и "ERROR" (ГРЕШКА).
  1. Изключете системата и извадете захранващия кабел.
  2. Включете захранването на компактната тонколона.
  3. Опитайте процедурата за актуализация чрез USB памет.

 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията
  Включете захранването на компактната тонколона и повторете процедурата по актуализация през USB паметта.

 • Файлът за актуализация UPDATE_M40R0516.zip, който изтеглих от уебсайт за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли успешно файла? Опитайте се да изтриете файла и го изтеглете отново.

 • Актуализацията се извършва в продължение на над 30 минути и още не е приключила
  1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути
  2. Включете компактната тонколона
  3. Опитайте отново процеса на актуализация