Приложими модели

Тази информация се отнася за следните аудио-видео плейъри:

 • STR-DN1080
ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Добавя поддръжка за Chromecast built-in for Audio v1.36
  • Подобрява възможностите за връзка на Chromecast built-in for Audio

Предишни предимства и подобрения

 • Коригира проблем с настройката "Auto Calibration" (Автоматично калибриране)
 • Добавя се поддръжка за функцията eARC.
  Забележки:
  • eARC е нова HDMI 2.1 стандартизирана функция, която добавя поддръжка за най-новите аудио формати, в допълнение към аудио форматите, поддържани от съществуващата функция Audio Return Channel (ARC) (Възвратен звуков канал).
  • Функцията eARC Ви позволява да се наслаждавате на обектно аудио съдържание, като Dolby Atmos – Dolby TrueHD и DTS:X или многоканално LPCM съдържание, което не може да се предава с функцията ARC
 • Подобрена стабилност на системата
 • Включване на Dolby Vision преминаване
 • Включва групово синхронизиране в няколко стаи
 • Ще позволи поддържане за "Spotify Connect" в близко бъдеще
 • Поддръжка за възпроизвеждане на Spotify при вграден Chromecast (Spotify Cast)
  • Функцията ще стане достъпна, след като Google стартира услугата
  • Тази актуализация на софтуера не засяга функцията Spotify Connect, която остава налична, както преди

Информация за файл

Име

 • Актуализация на фърмуера версия M41.R.0516 за STR-DN1080

Име на zip файл

 • UPDATE_M41R0516.zip

Версия на файла

 • Версия M41.R.0516

Размер на файла

 • 230 MB (241 574 801 байта)

Дата на издаване

 • 20-10-2020

Подготовка

Фърмуерът ви може вече да е актуализиран, особено ако имате нов аудио-видео приемник.Ако номерът на версията е M41.R.0516 или по-голям, нямате нужда от актуализация.

Ако не сте сигурни, е лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора си и се уверете, че е настроен на входа, към който е свързан аудио-видео приемникът ви, така че ако аудио-видео приемникът е свързан към гнездото HDMI2, изберете HDMI2 за вход.
 2. Включете аудио-видео приемника
 3. Натиснете HOME (Начало) на дистанционното управление и изчакайте, докато видите началния екран
 4. Натиснете HOME (Начало) на дистанционното управление, след това изберете [Setup] (Настройка) → [System Settings] (Настройки на системата)→ [System Information] (Информация за системата) с помощта на бутоните със стрелки на дистанционното управление, след което натиснете ENTER
 5. На телевизионния екран числото на версията на фърмуера изглежда така:
  „Software Version M41.R.0516“ (Версия на софтуера M41.R.0516) – ако номерът на версията е M41.R.0516 или по-голям, вече имате най-новата версия на фърмуера.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на аудио-видео приемника ви

Какво ви е необходимоЗащо да използвате този метод?
Интернет / мрежа
***ПРЕПОРЪЧВА СЕ***
 • Активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен маршрутизатор)
 • Съвместим телевизор
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхраняване на данни
 • Компютър
 • USB устройство за съхраняване на данни
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Актуализиране на Вашия AV приемник през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15-60 минути. Първо подгответе устройствата, след това изтеглете актуализацията през интернет на аудио-видео приемника си.

От какво се нуждаете:

 • Активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен маршрутизатор)
 • Съвместим телевизор

Как да сте сигурни, че актуализацията ще протече безпроблемно

Актуализацията обикновено се извършва много лесно. Ето как можете да сте сигурни, че ще протече добре от първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно , защото в противен случай можете да повредите аудио-видео приемника си
 • Не изключвайте аудио-видео приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите

Настройте оборудването:

 1. Включете телевизора си и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан аудио-видео приемникът ви. (Ако приемникът е свързан към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за вход.)
 2. Свържете аудио-видео приемника си към източника си на интернет, като използвате Ethernet кабел или безжична връзка през рутер
 3. Включете аудио-видео приемника.

Получаване на актуализацията:

 1. В менюто [Home] (Начало) използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете [Setup] (Настройка) → [System Settings] (Настройки на системата)→ [Software Update] (Актуализация на софтуера)→ [Update via Internet] (Актуализация по интернет). След това натиснете Enter (Въвеждане)
 2. На телевизионния екран се появява съобщението [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (В мрежата е намерена нова версия на софтуера. Искате ли да актуализирате софтуера→) . Изберете OK чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане)
 3. На телевизионния екран се появява съобщението [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0516] (Актуализиране към нова версия на софтуера. Не изключвайте захранването, докато се извършва актуализация. Текуща версия M41.R.XXXX; Нова версия M41.R.0516]. Изберете Start (Старт) чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане)
 4. Актуализацията започва
 5. На екрана на телевизора ще бъде изведено следното съобщение: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Когато актуализацията започне на прозореца на дисплея на приемника ще бъде изведено "АКТУАЛИЗИРАНЕ". Актуализацията продължава до 60 минути. Когато актуализацията приключи на прозореца на дисплея на приемника ще бъде изведено "ЗАВЪРШЕНО" и приемникът ще се рестартира автоматично. Не изваждайте кабела за електрозахранване по време на процеса на актуализация.). Стартирането на актуализацията отнема около 5 минути след изтеглянето на софтуера. Изберете OK чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане)
 6. По време на актуализацията, на дисплея ще видите съобщение „UPDATING“ (Актуализация).
 7. Надграждането на фърмуера е завършено, когато съобщението„COMPLETE“(Завършено) се покаже на дисплея.
  Забележка: Не изключвайте аудио-видео приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията
 8. След като надграждането завърши, аудио-видео приемникът ще се рестартира автоматично
 9. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M41.R.0516, актуализацията на фърмуера е била успешна

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, в случай че имате проблеми с актуализацията на фърмуера на аудио-видео приемника ви чрез интернет.

 • На екрана на телевизора се извежда съобщението [Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Актуализацията беше неуспешна. Свържете USB устройството, в което се намират файловете с актуализацията или се свържете към мрежата, за да опитате отново. Ако актуализацията отново е неуспешна, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти.).
  1. Рутерът и всички устройства, свързани между него и аудио-видео приемника, са включени
  2. Използва се правилният тип кабел (прав или кръстосан) между аудио-видео приемника и рутера.
  3. Всички кабели между аудио-видео приемника и рутера са правилно свързани.
  4. Опитайте да изпълните отново процедурата за актуализация.

  Ако не можете да изпълните актуализацията на софтуера, опитайте процедурата за актуализация чрез USB памет.

 • След стартиране на процеса за актуализация по мрежата съобщението [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] [(Размер на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx%) се показва на екрана на телевизора, но лентата за прогреса на дисплея не се променя
  В зависимост от мрежовата връзка актуализацията чрез интернет може да отнеме много време (до 60 минути). Ето защо съобщението [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Размер на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx%) се показва, но лентата за прогреса на дисплея няма да се промени дълго време.

 • Когато стартирате актуализация по интернет, телевизорът показва съобщението [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] [Състоянието на свързване не може да бъде потвърдено. Няма комуникация със сървъра. Моля, опитайте отново по-късно.] и не можете да извършите актуализация на фърмуера.
  • Проверете дали LAN кабелът е свързан.
  • Проверете дали аудио-видео приемникът ви има собствен IP адрес в мрежовата настройка (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате – вместо името на хост прокси сървъра – в полето Proxy Server (Прокси сървър)).
  • Опитайте да актуализирате отново.
 • Електрозахранването спря, докато течеше актуализацията.
  Включете аудио-видео приемника и опитайте да актуализирате отново
 • Актуализацията продължава около 90 минути и не е завършена
  Ако аудио-видео приемникът ви е свързан безжично към мрежата, моля, опитайте да го свържете към мрежата чрез кабел и опитайте отново.
  Ако проблемът продължи, скоростта на предаване по мрежата може би е ниска. В този случай, моля, опитайте да актуализирате системата, като следвате процедурата за актуализация чрез USB памет.
 • На екрана на телевизора се появява съобщението [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Това устройство не е свързано към мрежа. Изпълнете мрежова диагностика от настройките за свързване към сървъра).
  Моля, проверете дали LAN кабелът е свързан към аудио-видео приемника.
 • На телевизионния екран се показва съобщението [Already Updated] (Вече е актуализирано)
  Текущо инсталираната версия на фърмуера на аудио-видео приемника е най-новата

Актуализация през устройство с USB памет и вашия компютър

Препоръчваме ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на устройство с USB памет и след това ще я прехвърлите на аудио-видео приемника си.

Препоръчваме следните операционни системи:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Как да сте сигурни, че актуализацията ще протече безпроблемно

Актуализацията обикновено се извършва много лесно. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешна още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно , защото в противен случай можете да повредите аудио-видео приемника си
 • Не изключвайте аудио-видео приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите

Изтеглете актуализацията на своя компютър:

 1. Прочетете и се съгласете с Правилата и условията
 2. Изтеглете файла UPDATE_M41R0516.zip на компютъра – запомнете директорията, в която сте го изтеглили
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десния бутон върху него и изберете Properties (Свойства). Проверете дали размерът е 230 MB (241,574,801 байта)

Запишете в USB памет:

 1. Извлечете файла на компютъра си:
  • За Mac OS X: Отидете на мястото, където е изтеглен файлът, и щракнете два пъти върху файла UPDATE_M41R0516.zip. – Извлечената папка е с име "UPDATE"
  • За Windows 10/8.1/7:
   a. Отидете до директорията, където е изтеглен файлът, и щракнете с десен бутон на мишката върху файла UPDATE_M41R0516.zip, след което щракнете върху "Extract All" (Извличане на всички).
   b. В прозореца "Извлечени компресирани (архивирани) папки", щракнете "Извличане"
   c. Ще бъде създадена нов папка с име "UPDATE".
 2. Проверете дали тези четири файла се намират в папката „UPDATE“: MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN и MSB41-FW_MB.ID
 3. Свържете съвместимо USB устройство за съхранение на данни към компютъра си.
  • За операционна система Mac OS X:
   Плъзнете и пуснете папката UPDATE в главната папка на USB устройството.
  • За операционна система Windows:
   1. Отидете в директорията, в която е създадена папката, и щракнете с десен бутон върху папката UPDATE
   2. В появилото се меню щракнете върху „Send To...“ (Изпрати към...)
   3. Щракнете върху диска, който представлява USB устройството (напр. Removable Disk E:)
   4. Папката за актуализация ще бъде копирана върху USB устройството.

Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.

Прехвърлете актуализацията на аудио-видео приемник

Първо подгответе устройствата, след което прехвърлете актуализацията на своя плейър.

Подгответе оборудването:

 1. Включете телевизора си и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан аудио-видео приемникът ви. (Ако плейърът е свързан към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за вход)
 2. Включете аудио-видео приемника
 3. Потвърдете, че няма други USB устройства, включени към аудио-видео приемника, и ако има такива, ги разкачете от него.

Прехвърлете актуализацията:

 1. Поставете USB устройството за съхранение на данни, съдържащо файла на актуализацията в USB порта, разположен на предния панел на аудио-видео приемника
 2. В менюто [Home] (Начало) използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете [Setup] (Настройка) → [System Settings] (Настройки на системата)→ [Software Update] (Актуализация на софтуера)→ [Update via USB Memory] (Актуализация чрез USB памет). След това натиснете Enter (Въвеждане)
 3. Съобщението [„Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.“] (Намерени са файлове за актуализация в USB паметта. Искате ли да актуализирате софтуера? Текуща версия M41.R.XXXX; Нова версия M41.R.0516. Не изключвайте захранването и не отстранявайте USB паметта по време на актуализацията.) се показва на телевизионния екран. Изберете OK чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане)
 4. На екрана на телевизора ще бъде изведено следното съобщение: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Когато актуализацията започне на прозореца на дисплея на приемника ще бъде изведено "АКТУАЛИЗИРАНЕ". Актуализацията продължава до 60 минути. Когато актуализацията приключи на прозореца на дисплея на приемника ще бъде изведено "ЗАВЪРШЕНО" и приемникът ще се рестартира автоматично. Не изваждайте кабела за електрозахранване по време на процеса на актуализация.). Изберете OK чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане)
 5. Актуализацията започва
 6. По време на актуализацията, на дисплея ще видите съобщение „UPDATING“ (Актуализация).
 7. Надграждането на фърмуера е завършено, когато съобщението„COMPLETE“(Завършено) се покаже на дисплея.
  Забележка: Не изключвайте аудио-видео приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията
 8. След като актуализацията е завършена, плейърът ще се изключи автоматично. Не използвайте или изключвайте плейъра преди завършване на актуализацията.
 9. Извадете USB устройството от аудио-видео приемника и го включете
 10. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M41.R.0516, актуализацията на фърмуера е била успешна

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на аудио-видео приемника ви, като използвате компютър и диск.

 • „UPDATE“ (Актуализация) и „ERROR“ (Грешка) се показват последователно на дисплея на приемника.
  1. Изключете системата и извадете захранващия кабел.
  2. Включете захранването на аудио-видео приемника.
  3. Опитайте да актуализирате с помощта на процедурата с USB памет.

 • Електрозахранването спря по време на актуализацията
  Включете аудио-видео приемника и следвайте отново процедурата за актуализация чрез USB памет.

 • Файлът за актуализация UPDATE_M41R0516.zip, който изтеглих от уеб страницата за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли файла успешно? Опитайте да изтриете файла и да го изтеглите отново.

 • Актуализацията продължи повече от 90 минути и още не е завършила
  1. Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и го включете отново след няколко минути
  2. Включете аудио-видео приемника
  3. Опитайте да извършите актуализацията отново.