Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILCE-7SM3

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който може да се получи неуспешно FTP прехвърляне, когато се използва с определени USB-LAN адаптери за преобразуване
  Забележка: Няма гаранция, че всички USB-LAN адаптери за преобразуване ще работят правилно
 • Подобрена стабилност на връзката при използване на USB тетъринг с iPhone
  Забележки:
  • Понастоящем функцията за USB тетъринг не поддържа iOS 14
  • Препоръчваме да използвате смартфон и USB кабел, който поддържа USB-PD (USB Power Delivery)
 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер ILCE-7SM3 (фърмуер) Ver.1.02 (Mac)

Версия на файла

 • 1.02

Размер на файла

 • 569 MB (596,692,302 байта)

Дата на разпространение

 • 29-10-2020

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако версията на системния софтуер е версия 1.02, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Setup Option (Опция за настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия за обновяване на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:

 • macOS 10.13 – 10.15

Компютърен хардуер

Обновяването на системния софтуер изисква следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 700 MB или повече
 • RAM: 700 MB или повече

Друг хардуер

 • Източник на захранване за устройството.
  Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
  Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е Ниво на заряда на батерията (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия. Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер.
 • USB Type-C кабел е предоставен с устройството.
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-FZ100).
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Премахнете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете процеса по актуализация.
 • Обновяването на системния софтуер ще продължи приблизително 30 минути. Моля, не позволявайте на компютъра Ви да влезе в режим "Заспиване" през този период.
  Ако компютърът влезе в режим „Заспиване“ и актуализацията се прекъсне, целият процес на актуализация ще трябва да бъде започнат отначало.
 • Не отваряйте "About This System Software Updater" (Относно тази програма за обновяване на системния софтуер) в менюто "System Software Updater" (Програма за обновяване на системния софтуер), тъй като това може да доведе до срив на софтуера на програмата за обновяване.
 • Не свързвайте фотоапарата към никакви други устройства освен компютъра Ви.
 • Не свързвайте фотоапарата и компютъра все още.

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху [Download] (Изтегляне).
 2. Файлът [Update_ILCE7SM3V102.dmg] ще започне да се изтегля.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_ILCE7SM3V102.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.
  Забележка: Ако сте свързали фотоапарата към компютър, разкачете го, преди да започнете процедурата.
 3. [Update_ILCE7SM3V102] е разширен.
 4. Щракнете двукратно върху иконката на [UpdateSetting Tool] (Инструмент за обновяване на настройките) Инструмент за актуализация на настройките.
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.
  Въведете потребителско име и парола

  Щом съобщението от системата се покаже, ще се появи екранът за сигурност и поверителност.
  • Ако се покаже следното изречение, преди да се покаже "Security and Privacy" ("Сигурност и Поверителност"), щракнете върху бутона [OK].
   Натиснете бутона ОК
  • Отворете раздела "General" (Общи) на екрана "Security and Privacy" (Сигурност и Поверителност) и разрешете четене на системния софтуер "Sony Corporation".
   Екран Security and Privacy (Сигурност и поверителност)
   Забележка: Ако сте одобрили това в миналото, екранът за сигурност и поверителност няма да се покаже.
  • Ако получите подкана да рестартирате, след като сте щракнали бутона [Allow] (Разрешаване), моля, рестартирайте и се върнете в началото на процедурата за актуализация.
  • Ако екранът "Security and Privacy" (Сигурност и Поверителност) не изчезва, моля, затворете прозореца.
  • Ако бутонът [Allow] (Разрешаване) не се показва, свържете се към интернет и пробвайте отново от началото на "Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване".
  • Ако съобщението се показва, а екранът "Security and Privacy" (Сигурност и Поверителност) не изчезва, затворете и двете чрез бутона [OK].
   Екран System Extension Blocked (Блокирано разширение на системата)
 6. Свържете фотоапарата към компютъра.
  • Ще се покаже диалогов прозорец за USB връзка.
   Свържете устройството към компютъра с USB кабела
  • Свържете фотоапарата към компютъра чрез USB кабела (приложен). "USB Mode" (USB режим) се показва на LCD монитора на камерата.
   Забележка: Ако USB кабелът е бил свързан, преди да се появи диалоговият прозорец за USB връзка, изключете USB кабела и изпълнете инструкциите отново от "Стъпка 1". Стартирайте софтуера за обновяване".
  • Щракнете върху [OK]. Ако съобщението е показано, затворете го чрез бутона [OK].
   Натиснете бутона ОК
   Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 7. Програмата за обновяване на системния софтуер ще започне.
  Програма за обновяване на системния софтуер
  Забележка: Ако програмата за обновяване на системния софтуер не стартира, щракнете двукратно върху [System Software Updater] (Програма за обновяване на системния софтуер) в папката [Update_ILCE7SM3V102] – [Resources] (Ресурси), за да стартира.
 8. Включете фотоапарата.
 9. Според инструкциите в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер на фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → USB →USB Connection (USB връзка) и проверете дали опцията "Mass Storage" (Хранилище на данни с голям обем) е избрана. Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем), моля, изберете Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем).
  Mass Storage
 10. Когато свържете фотоапарата към компютъра с приложения USB кабел, "USB Mode" (USB режим) се появява на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: Ако компютърът не може да открие устройството, съобщението Could not find the camera for this update (Фотоапаратът за тази актуализация не може да бъде намерен) се показва на екрана на компютъра. Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.

  Понякога, когато фотоапаратът е свързан към компютъра с USB кабел, може да бъде изведено съобщение, което Ви подканва да рестартирате компютъра.
  В този случай извадете комплекта батерии от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте инструкциите от "Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване".
 11. Щракнете върху [Next] (Напред).
  Забележка: Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е "Ver.1.01" (версия 1.01), щракнете върху [Next] (Напред). Ако текущата версия на системния софтуер е 1.02 или по-нова, не е необходима актуализация. В такъв случай разкачете фотоапарата от компютъра и щракнете върху [Finish] (Готово), изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата.

  Необходима е актуализация
  Номера на настоящата и актуализираната версия

  Не е необходима актуализация
  Не е необходима актуализация
 12. Камерата автоматично ще се нулира.
  Фотоапаратът се нулира автоматично
  Забележка: Иконата за зареждане може да не се изведе в зависимост от версията на ОС, която използвате.
 13. Стартиране на актуализацията.
  След автоматично рестартиране актуализацията ще започне и ще се покаже лента за напредък.
  ВАЖНО: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
  Забележка: Актуализацията ще отнеме около 30 минути, за да приключи.
  Лента за напредък на актуализацията
 14. Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично.
 15. Когато LCD екранът се появи отново, щракнете върху [Finish] (Готово) и разкачете USB кабела.
  Щракнете върху [Finish] (Готово)

  Забележка: След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте докато предупреждението изчезне.
  Възстановяване на данни. Моля, изчакайте...

Стъпка 2: Потвърдете версията на системния софтуер на устройството си.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Setup Option (Опция за настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Актуализирана версия на системния софтуер

Въпроси и отговори

Актуализацията не завършва

Ако мониторът остане черен повече от 30 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.