Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • WH-1000XM4

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който слушалките не могат да се сдвоят на компютър с Windows

Предишни предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който, когато има 2 Bluetooth устройства, свързани едновременно, свързаните устройства неколкократно се изключват и свързват отново
 • Подобрява общите работни характеристики на слушалките

Системни изисквания

 • Устройство с Android (V5.0 или по-нова) или iOS устройство (iOS 11.0 или по-нова)
 • Активна връзка с интернет
 • Трябва да се инсталира последната версия на приложението "Sony | Headphones Connect"
 • Слушалките трябва да бъдат свързани с Вашето устройство с Android или iOS

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуер 2.0.7 за WH-1000XM4

Версия на файла

 • Версия 2.0.7

Дата на издаване

 • 05-11-2020

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Можете да проверите версията на фърмуера както следва.

 1. Пуснете приложението "Sony | Headphones Connect".
 2. Свържете слушалките си с приложението "Sony | Headphones Connect".
 3. Докоснете трите точки (бутон от менюто) в горния десен ъгъл.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Показаното на екрана устройство зависи от свързаното устройство.
 4. Изберете версията на устройство си, показана в менюто. Този елемент се показва само когато устройството е свързано.
 5. Потвърдете версията на фърмуера.

Важна забележка

 • Не зареждайте батерията и не изключвайте слушалките си, докато се изтеглят актуализации, прехвърлят данни или се извършва актуализация. В противен случай слушалките могат да станат неизползваеми.
 • Не извършвайте актуализация на място, където Wi-Fi сигналът е непостоянен, като например, когато сте във влак, на място, където Wi-Fi сигналите са претоварени, или в близост до микровълнова печка, безжичен телефон или всякакви други устройства, които използват 2,4 GHz честотна лента за радиовълни.
 • Уверете се, че и двете устройства (устройството с Android/iOS и слушалките) са напълно заредени.
 • Разединете всички други Bluetooth устройства, като преносими устройства или смарт часовници, от Вашето устройство с Android или iOS, преди да започнете с актуализацията.
 • Когато извършвате актуализация при свалени слушалки, изберете "Do not turn off" (Не изключвайте) във функцията "Auto Power Off" (Автоматично изключване на захранването) на приложението "Sony | Headphones Connect". Ако изберете "Off when headphones are taken off" (Изкл. при сваляне на слушалките), слушалките Ви автоматично ще се изключат след приблизително 15 минути и прехвърлянето на данни на файла за актуализация също ще бъде прекъснато. В такъв случай следващия път, когато слушалките Ви се включат и Bluetooth се свърже отново, прехвърлянето на данни ще се възобнови от момента на приключване последния път. Ако сте променили настройките за тази актуализация, моля, възстановете настройките, след като тази актуализация приключи.

Преди да направите надстройка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат на по-ранна версия.
 • Процесът по актуализация ще отнеме приблизително 40 минути, за да завърши. Размерът на файла е около 4,0 MB.
 • За устройства с iOS се уверете, че сте изключили функцията "Google Assistant" преди актуализацията.
 • В зависимост от околната среда на радиовълните и от Вашето устройство с Android/iOS е възможно да отнеме повече време за завършване.

Изтегляне и инсталиране

За да актуализирате тези слушалки, следвайте процедурата по-долу:

 • Изтеглете данните от сървъра към устройството с iOS или Android.
 • Прехвърляне на данни от iOS или Android устройството към слушалките.
 • Изпълнете актуализацията със слушалките.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Пуснете приложението "Sony | Headphones Connect".
 2. Свържете слушалките си с приложението "Sony | Headphones Connect".
  • Ако никога преди не сте се свързвали с приложението "Sony | Headphones Connect", следвайте инструкциите на екрана, за да свържете слушалките към Вашето устройство с Android.
  • Ако вече сте се свързвали с приложението "Sony | Headphones Connect", изберете Вашите слушалки.
 3. Следният екран ще бъде показан, когато бъде установена връзка.
 4. Ако е приложима актуализация, "Headphone update available" (Налична актуализация за слушалки) ще се покаже и можете да натиснете "More Info" (Повече информация).
 5. Проверете дали "Version 2.0.7" (Версия 2.0.7) е показана и натиснете "OK", за да стартирате актуализацията.
 6. Щом изтеглянето започне, то автоматично ще премине към следващ екран, след като изтеглянето завърши.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е показано съобщението [Bluetooth Pairing Request] (Заявка за Bluetooth сдвояване), натиснете "Pair" (Сдвояване). Актуализацията ще продължи. (Само за устройства с iOS)
 7. Прехвърлянето започва. Автоматично ще премине към следващия екран, след като изтеглянето завърши.
 8. Щом прехвърлянето започне, автоматично ще премине към следващия екран, след като прехвърлянето завърши. Това ще отнеме приблизително една минута.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Не зареждайте батерията и не изключвайте слушалките си, докато се изтеглят актуализации, прехвърлят данни или се извършва актуализация. В противен случай слушалките могат да станат неизползваеми. Ако се покаже съобщение за край на връзката, изчакайте, докато автоматично се свърже повторно.
 9. Когато актуализацията на софтуера завърши, натиснете "OK".
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако екранът не се покаже, проверете дали версията е надстроена чрез следващата стъпка.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела [Check the firmware version] (Проверка на версията на фърмуера).

Ако версията на фърмуера е показана като "2.0.7", надстройката е била успешна.

Въпроси и отговори

Появява се съобщение за грешка при актуализация.

 1. Натиснете "OK".
 2. Рестартирайте слушалките (изключете захранването и го включете отново).
 3. След това рестартирайте "Sony | Headphones Connect" и актуализирайте отново.

Въпреки че обновяването претърпя неуспех по време на процеса, проверете версията на фърмуера. Ако версията се показва като 2.0.7, актуализацията на фърмуера е била успешна. Ако не, опитайте отново да актуализирате фърмуера. Можете да проверите версията от настройките в приложението "Sony | Headphones Connect". За да разберете как да проверите версията, отидете в Check the firmware version (Проверка на версията на фърмуера) на тази страница.