Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • XAV-AX1005DB

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който CarPlay не работи и не се показва, когато се чуе известие, като навигационно указание, или звуков сигнал по време на телефонно обаждане
 • Коригира проблем, при който началото на FLAC файл се възпроизвежда с накъсване, когато звуковите данни се съдържат в първата част на файла

Предишни предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който режимът High Charge (Висок заряд) не работи, когато е свързан към устройство с Android

Информация за файл

Име на Zip файл

 • XAV-AX1005DB_v123.zip

Версия на файла

 • 1.23

Размер на файла

 • 8.12 MB (8 517 392 байта)

Дата на издаване

 • 05-11-2020

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Следвайте тези стъпки, за да проверите текущо инсталираната версия на фърмуера на устройството:
Ако версията се показва като 1.23, не е необходимо да актуализирате фърмуера.

 1. Включете главното устройството с "ON"(Включване).
 2. Изберете "Settings" (Настройки) от началния екран.
 3. Изберете "General" (Общи).
 4. Изберете "Firmware Version" (Версия на фърмуера). Тогава ще се изведе текущата версия на фърмуера.

Изтегляне и инсталиране

Как да изтеглите актуализацията

 1. Свържете USB устройство за съхранение към компютъра с най-малко 10 MB свободно пространство и използвайте устройство с максимална памет от 32 GB (FAT16/FAT32).
   Забележка:
  • Не се поддържа USB памет с формат exFAT.
  • Не се поддържа USB памет с капацитет над 32 GB.
 2. Уверете се, че компютърът Ви е свързан към интернет.
 3. Изтеглете файла с актуализацията на Вашия компютър.
 4. Разархивирайте изтегления zip файл. Има 3 файла (LSO1231.FIR/LMD1231.U88/LDS1231.up6).
 5. Копирайте всички 3 файла в главната директория на USB паметта, която е свързана към компютъра Ви.
 6. Извадете USB паметта от компютъра си.

Важна забележка

 • Паркирайте автомобила си на безопасно място и запалете двигателя, за да избегнете спад в напрежението в електрозахранването на устройството.
 • Не изключвайте устройството по време на актуализацията.
 • Не изваждайте USB паметта по време на актуализацията.
 • Задайте датата и часа след актуализацията.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Свържете USB паметта към USB порта на главното устройство.
 2. Изберете "Settings" (Настройки) на началния екран. Ако не можете да намерите иконката "Settings" (Настройки), плъзнете от долната част на началния екран, след това от дясно на ляво.
 3. Изберете "General" (Общи).
 4. Изберете "Firmware Version" (Версия на фърмуера).
 5. Изберете "Update" (Актуализация).
  • Проверете файловата структура на USB паметта, ако не можете да натиснете бутона "Update" (Актуализация). Възможно е файлът за актуализация да не е записан на правилното място в USB паметта или типът на файла да не се поддържа.
  • Ако на устройството се появи съобщението "Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port" (Моля, посетете сайта за поддръжка и свържете USB устройството (с фърмуера за актуализация) към USB порт), проверете файловете в USB паметта. Възможно е USB паметта да не съдържа правилния файл за актуализация.
  • Изтеглете последния файл за актуализация, ако показаната версия не е 1.23. Възможно е да не използвате правилния файл за актуализация.
 6. Отново изберете "Update" (Актуализация). След това устройството ще започне да се актуализира.
  Актуализацията ще отнеме около 5 минути.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Включете главното устройството с "ON"(Включване).
 2. Изберете "Settings" (Настройки) на началния екран.
 3. Изберете "General" (Общи).
 4. Изберете "Firmware Version" (Версия на фърмуера). След което ще се покаже текущата версия на фърмуера. Когато 1.23 се показва като номер на "версията", това означава, че актуализацията на фърмуера е завършена.

Ако не можете да актуализирате фърмуера, моля, опитайте отново, като използвате друго USB устройство.