Тази информация се отнася за следните модели телевизори:

 • KD-85XH9505
 • KD-49XH9505
 • KD-49XH8505
 • KD-49XH8588
 • KD-49XH8599
 • KD-49XH8596
 • KD-49XH8577
 • KD-43XH8505
 • KD-43XH8588
 • KD-43XH8599
 • KD-43XH8596
 • KD-49XH9196
 • KD-43XH9196
 • KD-85XH8096
 • KD-75XH8096
 • KD-65XH8096
 • KD-55XH8096
 • KD-49XH8096
 • KD-43XH8096
 • KD-65XH8077
 • KD-55XH8077
 • KD-49XH8077
 • KD-43XH8077
 • KD-65XH8196
 • KD-55XH8196
 • KD-49XH8196
 • KD-43XH8196
 • KD-65A8
 • KD-65A87
 • KD-55A8
 • KD-55A87
 • KD-65A89
 • KD-55A89
 • KD-65A85
 • KD-55A85
 • KD-48A9
 • KD-75XH9505
 • KD-65XH9505
 • KD-55XH9505
 • KD-55XH8005
 • KD-49XH8005
 • KD-43XH8005
 • KD-85ZH8
 • KD-75ZH8

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Представя приложението Apple TV
 • Въвежда нова функция за родителски контрол, която може да ограничи времето за гледане
 • Представя автоматично добавяне на често използвани приложения/настройки в Input menu (Входно меню) и Quick Settings (Бързи настройки)
 • Добавя бързи връзки за достъпност в Quick Settings (Бързи настройки)
 • Подобрява използваемостта на HDMI свързани устройства
 • Разрешава проблем, при който каналите се превключват сами след промяна на подредбата на каналите
 • Разрешава проблем, при който липсва звук от оптичния изход след нулиране на AC
 • Разрешава проблем при OLED моделите, при който скрийнсейвърът понякога се активира, докато се гледа HbbTV съдържание
 • Разрешава проблем с мрежова грешка, причинен от неправилна настройка на системното време
 • Разрешава проблем, при който понякога се получава изкривяване на Dolby Atmos звука
 • Разрешава проблем, при който DNS винаги е зададен на специфична стойност
 • Разрешава проблем за Нидерландия, при който телетекстът не се стартира или изчезва
 • Разрешава проблем с прекъсване на звука на компактната тонколона, свързана чрез HDMI ARC, докато се гледа съдържание в приложения за поточно предаване
 • Разрешава проблем, при който видеото замръзва, докато се гледа съдържание в приложения за поточно предаване

ЗАБЕЛЕЖКА:
За повече информация относно функциите и подобренията, моля, вижте статията.

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

 • Позволява поддръжка на 4k 120 HZ формат на сигнала за PS5™ – важи за серия ZH8
 • Подобрява общите работни характеристики и реакция на телевизора
 • Подобрява общите работни характеристики на телевизора

Ограничения

 • За използване само на телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Подготовка

Видео обучаващи материали: Как да актуализирате телевизора си

Проверете версията на софтуера

Вашият софтуер може да е вече актуализиран. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя е версията на софтуера, който имате, като следвате тези инструкции:

 1. Натиснете бутона [HELP] на дистанционното управление.
 2. На телевизионния екран версията на софтуера е показана под името на модела.
  • Модел: KD-/KE-/XBR-xxxxxxxx
  • Софтуерна версия: PKG-xxxxxxxx

Ако номерът на версията е "PKG6.4960.xxxx" или по-висок, Вие вече разполагате с най-новата версия на софтуера и не е необходима актуализация.

Съществуват 2 начина за актуализация на фърмуера на Вашия телевизор BRAVIA:

 • Използване на функцията "Automatically check for update" (Автоматична проверка за актуализация) (лесно)
  ЗАБЕЛЕЖКА:Вашият телевизор може да покаже "Software is up to date" (Софтуерът е актуализиран) дори ако не е инсталирана по-новата версия. Актуализациите за автоматични изтегляния на софтуер са разместени и може да не са налични на момента. Моля, опитайте отново по-късно. Ако предпочитате да актуализирате сега, следвайте инструкциите за изтегляне и инсталиране на софтуерната актуализация чрез USB флаш устройство.
 • Чрез USB флаш устройство
Използване на функцията "Automatically check for update" (Автоматична проверка за актуализация) (лесно):
Sony предоставя актуализации на софтуера, за да подобри функционалностите и да предостави на потребителите най-новото телевизионно изживяване. Най-лесният начин за получаване на актуализации на софтуер е да използвате "Automatically check for update" (Автоматична проверка за актуализация). Тази настройка е активирана по подразбиране.
Ако сте активирали "Automatically check for update" (Автоматична проверка за актуализация) по-долу, автоматично ще получите известие да актуализирате телевизора си.
 1. Натиснете бутона [HELP] на дистанционното управление.
 2. Изберете [Обновяване на системния софтуер].
 3. Изберете [Automatically check for update] (Автоматична проверка за актуализация).

Новата актуализация на фърмуера ще бъде разпространявана постепенно до всички телевизори, свързани към интернет, през седмиците след нейното пускане.

ВАЖНО:Следните раздели "System Requirements" (Системни изисквания), "File Info" (Информация за файл), "Download" (Изтегляне) и "Install" (Инсталиране) се отнасят за процедурата за актуализиране чрез USB флаш устройство. Можете да ги игнорирате, ако сте завършили актуализацията, използвайки функцията "Automatically check for update" (Автоматична проверка за актуализация).

За други ЧЗВ относно отстраняване на неизправности, моля, вижте "Въпроси и отговори" насайта за поддръжка на Sony.

Чрез USB флаш устройство:

Можете също да актуализирате софтуера с помощта на USB флаш устройство. Ако няма зададена интернет връзка на Вашия телевизор или ако не искате да чакате актуализацията чрез функцията "Automatically check for update" (Автоматична проверка за актуализация), опитайте да изтеглите и да актуализирате, като използвате USB флаш устройство според указанията по-долу.

Системни изисквания

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB флаш устройство
  * Можете да актуализирате Вашия телевизор дори ако в USB флаш устройството има други файлове.

Информация за файл

Име на файл

 • Актуализация на фърмуера до 6.4960 за телевизори

Име на Zip файл

 • sony_atvotafull_2018_1604960100_eua_auth.zip

Версия на файла

 • 6.4960

Размер на файла

 • 1 418 486 513 байта

Дата на разпространение

 • 26-11-2020

Изтегляне

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора и не го изключвайте от захранването, докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в указанията.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да стартирате актуализацията на фърмуера (само модели със запис на USB HDD).

Как да изтеглите програмата за актуализация:

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я съхраните на USB флаш устройство.

 1. Изтеглете файла с актуализацията на Вашия компютър.
  1. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в горната част на тази страница, след което прочетете и приемете правилата и условията.
  2. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в долната част на страницата, за да изтеглите файла с актуализация на Вашия компютър.
 2. Проверете името и размера на изтегления файл.
  1. Отидете на директорията, където е бил изтеглен файлът.
  2. Проверете дали размерът на файла "sony_atvotafull_2018_1604960100_eua_auth.zip" е "1 418 486 513" байта.
   ЗАБЕЛЕЖКА: За компютър с Windows поверете "Размер" вместо "Размер на диск" на екрана със свойства.
 3. Извлечете изтегления файл.
  ЗАБЕЛЕЖКА: След като извлечете изтегления файл, ще намерите файла "sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16049601000628.zip".
 4. Поставете USB флаш устройството във Вашия компютър.
 5. Копирайте или плъзнете и пуснете файла "sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16049601000628.zip" в основната директория на Вашето USB устройство.
  ЗАБЕЛЕЖКА: "Основната директория" е първата или най-горната директория на устройството, която включва всички други папки.
 6. Премахнете USB флаш устройството от Вашия компютър и продължете към следващия раздел.

Инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията и сте подготвили Вашето USB устройство, можете да го инсталирате на Вашия телевизор. Процесът може да отнеме до 10 минути и по време на инсталацията Вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново. Моля, следвайте лесните стъпки по-долу:

 1. Включете телевизора.
 2. Уверете се, че в телевизорът няма включени USB устройства.
 3. Поставете Вашето USB флаш устройство, което съдържа файла "sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16049601000628.zip", в USB порт на телевизора.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате всеки USB слот, ако телевизорът разполага с няколко USB порта.
 4. След разпознаване на USB флаш устройството на телевизора ще се появят различни съобщения. Следвайте инструкциите на екрана.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако съобщенията не се появяват автоматично, опитайте да изключите телевизора и да го включите с дистанционното управление.
 5. След приключване на копиране на файла от USB флаш устройството процесът на актуализация ще започне, индикаторът за ЗАХРАНВАНЕ на телевизора ще започне да мига в бяло и ще се изведе екранът за напредък на актуализацията.
 6. След няколко минути телевизорът ще се изключи и ще се включи отново за завършване на актуализацията.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на процеса на инсталиране на софтуера, моля:
  • Не изваждайте USB устройството
  • Не изключвайте телевизора
  • Не изключвайте телевизора от електрозахранването
 7. Телевизорът ще се рестартира автоматично след завършване на актуализацията.
 8. Внимателно премахнете USB устройството от USB слота.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

Проверете текущата софтуерна версия, за да потвърдите, че актуализацията е успешно инсталирана.

 • Ако номерът на версията е "PKG6.4960.xxxx", актуализацията на софтуера е била успешна.
 • Ако номерът на версията не е "PKG6.4960.xxxx", изтеглете и инсталирайте отново актуализацията.

Въпроси и отговори

ЧЗВ

 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
  Не, всички лични настройки ще се запазят.
 • Мога ли да инсталирам по-стара версия на софтуера?
  Не. За да е сигурно, че Вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара софтуерна версия не е възможна. Най-новата версия на софтуера включва всички предимства и подобрения на предишните версии.
 • Нормално ли е телевизорът да се изключи по време на актуализацията?
  Да, нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Телевизорът ще се рестартира по-бавно, докато се инсталира новият софтуер.

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на Вашия телевизор

При извеждане на телевизора на съобщението "An error occurred during the software update" (Възникна грешка при софтуерната актуализация) или "Software cannot be updated using this USB device" (Софтуерът не може да бъде актуализиран с помощта на това USB устройство), моля, извършете следните процедури за евентуално решение на проблема:

 1. Изключете телевизора, като натиснете бутона [POWER] (Захранване) на телевизора.
 2. Натиснете бутона [POWER] (Захранване) отново и продължете с инсталацията.

Ако на телевизора бъде изведено съобщението "No newer version of the TV software was found" (Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора), Вашият телевизор вече разполага с най-новата версия на софтуера, така че не е необходимо да го актуализирате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се опитвате да актуализирате софтуера с помощта на USB флаш устройство, проверете следното.
 • Уверете се, че USB флаш устройството е изправно.
 • Дисковото устройство трябва да се форматира във FAT16, FAT32, exFAT или NTFS.
 • Актуализацията може да бъде неуспешна дори когато се използва USB флаш устройство, което отговаря на горепосочените условия, в зависимост от размера и структурата на директорията на другите файлове в дисковото устройство. Ако актуализацията бъде неуспешна, изтрийте другите файлове и опитайте отново само с файла за актуализиране, запаметен в USB флаш устройството. Ако актуализацията продължава да е неуспешна, форматирайте USB флаш устройството до FAT32 и опитайте отново.

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте раздела "Въпроси и отговори" на сайта за поддръжка на Sony.