Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • HT-G700
ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който звукът може да не се извежда от събуфера, когато е свързан към телевизор чрез Bluetooth
 • Коригира проблем, при който звукът може да не се извежда, когато е свързан към телевизор
 • Решава проблема с искането на ПИН номер при извършване на сдвояване чрез Bluetooth на компютър с Windows

Предишни предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който се чува пищящ звук или звук, подобен на звънец, в Bluetooth® аудиото в Apple® Mac OS®
 • Подобрява сигурността на Bluetooth функцията
 • Коригира проблем, при който е възможно да не се извежда звук, когато е свързан към PS4™ или PS4 Pro™
 • Коригира проблем, при който звукът от YouTube™ може да не се извежда

Системни изисквания

Операционни системи

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X
ЗАБЕЛЕЖКИ:
 • Работата не е гарантирана за всички компютри.
 • ОС по-горе трябва да бъде инсталирана, когато компютърът се доставя от фабриката. Работата не е гарантирана за надградени среди или среди с няколко операционни системи.
 • По-горе препоръчаната среда не е гарантирана за всички компютри. В допълнение, ние не гарантираме работата с продукти, които сте инсталирали на компютъра си, надградени продукти, среди с възможност за зареждане на повече от една операционна система и среди с множество монитори.

От какво се нуждаете

 • USB устройство за съхранение: Подгответе USB устройство за съхранение, форматирано с FAT32.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте USB устройство за съхранение, форматирано различно от FAT32.
 • USB тип:USB2.0
 • Капацитет: над 256 MB
ЗАБЕЛЕЖКИ:
 • Работата не е гарантирана за всички USB устройства за съхранение.
 • Не е гарантирано използването с адаптер за преобразуване за USB устройство за съхранение и USB HUB.

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера до версия 1.062 за HT-G700

Версия на файла

 • 1.062

Размер на файла

 • 1.80 MB (1 890 757 байта)

Дата на издаване

 • 01-12-2020

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран особено ако притежавате нова компактна тонколона. Ако номерът на версията е 1.062 или по-нов, не е необходимо да извършвате актуализацията.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете това устройства и се уверете, че е в нормално състояние на стартиране.
 2. Свържете събуферен модул с това устройство.
  Моля, направете справка с инструкциите за работа относно това как да свържете събуфер с това устройство.
  (Показва се различна версия на софтуера в зависимост от това дали събуферът е свързан, или не.)
 3. Натиснете подред [MENU] → [стрелка надолу] → “SYSTEM” и бутона [ENTER] на дистанционното управление.
 4. Натиснете [стрелка надолу] продължително, за да изберете “VERSION”, и бутона [ENTER] на дистанционното управление.
 5. Информацията за това устройство се показва с превъртане.
 6. Проверете версията на софтуера. (В случай че версията на софтуера не е най-новата, е необходима актуализация на софтуера)
  Ако номерът на версията е 1.062 или по-нов, вие вече имате най-новия фърмуер.

Важна забележка

 • Прочетете внимателно инструкциите, в противен случай можете да повредите своя HT-G700.
 • Не изключвайте HT-G700 и не прекъсвайте захранването му, докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в указанията.
 • Не изключвайте кабела за електрозахранване по време на актуализацията. Това може да причини повреда на машината и е необходима поправка.
 • По време на актуализация всяка операция е забранена, докато актуализацията не завърши.

Актуализация на софтуер за това устройство се извършва чрез USB устройства за съхранение. За подробности, моля, вижте следващата процедура.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не премахвайте кабела за електрозахранване по време на актуализацията. Това може да причини повреда на устройството и е необходима поправка.

Изтегляне и инсталиране

Ако компютърът Ви може да бъде свързан с интернет и файлът може да бъде записан на USB устройство за съхранение, можете да използвате компютъра, за да извършите актуализацията според стъпки 1 и 2 по-долу.

Стъпка 1: Използвайте компютъра, за да прехвърлите файла за актуализиран софтуер на USB устройства за съхранение

 1. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне). Прочетете и се съгласете с общите условия, след това щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне). Изтеглянето ще започне.
 2. Запазете файла на работния плот на компютъра или в друго местоположение, без да променяте името на файла.
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон на мишката върху него и натиснете Properties (Свойства). Проверете дали размерът е 1,80 MB (1,890,757 байта), тогава изтеглянето е завършило успешно.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако размерът е друг, различен от този, изтеглянето може да е неуспешно. Изтрийте файла и опитайте да го изтеглите отново.
 4. Щракнете двукратно върху изтегления файл и проверете дали файлът "FW_SB1.BIN" съществува.
 5. Изберете "Extract All" (Разархивиране на всички). Ако сте поставили файла за актуализация на работния плот на компютъра, изберете "Extract" (Разархивиране), без да променяте папката, която ще бъде разширена.
 6. Разархивирането на файла ще започне, след като щракнете върху "Extract" (Разархивиране). Когато разархивирането е завършено, папката на G700_Update ще бъде създадена. Уверете се, че файлът "FW_SB1.BIN" съществува. Изтеглянето е завършено.
 7. Поставете USB устройството за съхранение в USB порта на компютъра. Появява се "USB drive", след като USB устройството за съхранение е засечено от компютъра.
 8. Плъзнете и пуснете изтегления файл "FW_SB1.BIN" директно в USB устройството за съхранение.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че го запаметявате директно в USB устройството за съхранение без никакви други файлове.
 9. Проверете дали файлът "FW_SB1.BIN" съществува на USB устройството за съхранение. Прехвърлянето на файла за актуализация е завършено. Моля, продължете към [Step 2: Update the software of this unit] (Стъпка 2: Актуализиране на софтуера на това устройство).

Стъпка 2: Актуализиране на софтуера на това устройство

 1. Свържете кабела за електрозахранване на това устройство.
 2. Натиснете захранване (захранване) с това устройство или дистанционното управление и изчакайте, докато панелът на дисплея покаже предишното въвеждане.
  вход телевизор
 3. Проверете дали е свързан събуфер.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не е свързан, свържете го с това устройство. Моля, направете справка с инструкциите за работа относно това как да свържете събуфер с това устройство.
 4. Поставете USB устройството за съхранение за актуализация на софтуер в това устройство.
 5. Натиснете [MENU] → бутона [стрелка надолу] последователно на дистанционното управление и изберете "UPDATE" с бутона [ENTER] на дистанционното управление.
 6. Изберете "START" чрез натискане на бутона [ENTER] на дистанционното управление.
 7. Процесът по актуализиране ще започне и панелът на дисплея ще се появи както е показано по-долу.
  процент
 8. След като се покаже "DONE", това устройство ще се рестартира автоматично и след това процесът по актуализиране е завършен.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Времето за актуализация е около 3 – 10 минути.
 9. Уверете се, че версията на софтуера е актуализирана до най-новата версия, като направите справка с процедурата "Check the firmware version" (Проверка на версията на фърмуера).
ЗАБЕЛЕЖКИ:
 • Не изключвайте кабела за електрозахранване по време на актуализацията. Това може да причини повреда на устройството и е необходима поправка.
 • По време на актуализация всяка операция е забранена, докато актуализацията не завърши.