Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява възпроизвеждането за някои станции на TuneIn
  Забележки:
  • Ако използвате приложението HDD Audio Remote, трябва също да актуализирате и него.
  • Най-новата версия на приложението HDD Audio Remote не поддържа операционни системи Android 3 (или по-стара) или iOS 8 (или по-стара).

[+] Предишни предимства и подобрения

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуер 19404R за HAP-S1 / HAP-Z1ES

Версия на файла

 • Версия 19404R

Дата на издаване

 • 14-01-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Вашият фърмуер може да е вече актуализиран. Ако номерът на версията е 19404R или по-висок, не е необходимо да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете плейъра
 2. Натиснете HOME (Начало) на плейъра и изчакайте, докато началното меню се покаже на LCD екрана, преди да продължите
 3. В началното меню маркирайте Settings (Настройки) и след това изберете ENTER (Въвеждане) с четирипосочния бутон
 4. В менюто Settings (Настройки) маркирайте System Settings (Системни настройки) и след това изберете ENTER (Въвеждане) с четирипосочния бутон
 5. Маркирайте System Information (Информация за системата) и изберете ENTER (Въвеждане)
 6. На LCD екрана номерът на версията на фърмуера изглежда така:
  "Software Version 19404R" (Версия на софтуера 19404R) – ако номерът на версията е 19404R или по-висок, вече имате най-новата версия на фърмуера

От какво се нуждаете

 • Ethernet кабел за свързване на Вашия плейър към интернет в случай на кабелна LAN връзка
 • активна връзка с интернет

Важна забележка

Актуализацията обикновено се извършва много лесно. Ето как можете да сте сигурни, че ще протече добре от първия път:

 • Прочетете внимателно инструкциите, в противен случай може да повредите плейъра си
 • Не изключвайте плейъра и не прекъсвайте захранването му, докато се актуализира
 • Не натискайте никакви бутони освен упоменатите в инструкциите

Изтегляне и инсталиране

Настройване на оборудването

 1. Свържете плейъра към интернет с Ethernet кабел или Wi-Fi
 2. Включете плейъра

Получаване на актуализацията:

 1. Натиснете HOME (Начало) и изчакайте, докато началното меню се покаже на LCD екрана, преди да продължите
 2. В началното меню маркирайте Settings (Настройки) и след това изберете ENTER (Въвеждане) с четирипосочния бутон
 3. В менюто Settings (Настройки) маркирайте Network Update (Актуализиране през мрежата) и след това изберете ENTER (Въвеждане) с четирипосочния бутон
 4. Съобщението "Perform version update?" (Извършване актуализация на версията?) се показва на LCD екрана
 5. Изберете OK и натиснете ENTER (Въвеждане)
 6. Процесът на изтегляне ще започне и ще видите екрана за изтегляне на LCD екрана
 7. След като изтеглянето завърши, надстройката ще започне и на LCD екрана ще видите екрана за надстройка
 8. След като надстройката приключи, плейърът ще се рестартира автоматично. Не използвайте и не изключвайте плейъра, докато актуализацията не завърши
 9. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е 19404R, актуализацията на фърмуера е била успешна

Въпроси и отговори

Евентуален проблем по време на актуализация

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на Вашия плейър, използвайки интернет.

Съобщението "Cannot connect to server" (Не може да се установи връзка със сървъра) се показва на LCD екрана.
Проблемът може да е в мрежовата връзка.

 1. В случай на кабелна LAN връзка проверете дали LAN кабелът е свързан
 2. В настройките на мрежата проверете дали сте потвърдили, че плейърът има или няма собствен IP адрес
 3. Опитайте отново актуализацията

Захранването е прекъснало по време на актуализацията.
Включете плейъра и опитайте отново актуализацията

Процесът на изтегляне (стъпка 6 в "Get the update above" (Получаване на горепосочената актуализация) вече продължава над 60 минути и все още не е завършен.
Отменете актуализацията през мрежата и след това проверете мрежовата връзка.

Процесът на актуализация (стъпка 7 в "Get the update above" (Получаване на горепосочената актуализация) вече продължава над 60 минути и все още не е завършен.

 1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути
 2. Включете плейъра
 3. Опитайте отново актуализацията

Процесът на актуализиране на базата данни е спрян със съобщение за повреда.
Изключете и включете плейъра. Процесът на актуализация на базата данни ще се рестартира отново.