Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-A106HN
 • NW-ZX507

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Предоставя актуализации за сигурност (Нивото на сигурност, показано в менюто Settings (Настройки), ще бъде налично от януари 2021 г.)
 • Подобрява общите работни характеристики
ВАЖНО:
 • Ще трябва да актуализирате фърмуера както на Music Center за софтуер за персонален компютър, така и на Walkman® до най-новите версии, за да подобрите стабилността на връзката. Ако някой от тях не е актуализиран до най-новата версия, има вероятност софтуера на Music Center за настолен компютър и Walkman устройството да не се свързват правилно.
 • Датата и часът трябва да бъдат зададени правилно на Walkman или известието за актуализация може да не се появи. Ако те не са правилни, задайте датата и часа ръчно.

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

 • Добавя поддръжка за услугата 360 Reality Audio
 • Добавя поддръжка за DSEE Ultimate (когато използвате Music player)
 • Позволява настройка на звука по време на Bluetooth изход
 • Добавя поддръжка за поточно предаване с висока разделителна способност
 • Добавя функция Bookmarks (Разделители) в приложението Music Player
 • Добавя функция Keyword Search (Търсене по ключови думи) в приложението Music Player
 • Коригира проблем, при който скоростта на възпроизвеждане се понижава при определено съдържание на формат M4A
 • Добавя функция Auto Power Off (Функция за автоматично изключване на захранването), за да се удължи животът на батерията
 • Коригира проблем, при който понякога се показва грешно съобщение, че SD картата е повредена, веднага след поставяне на картата
 • Подобрява общите работни характеристики
 • Подобрява стабилността на връзката с Music Center за софтуер за персонален компютър
 • Предоставя актуализации за сигурност
 • Коригира проблем, при който черни точки и линии се появяват на началния екран
 • Коригира проблем, при който изображенията на панела за бърза настройка не се показват правилно
 • Коригира проблем, при който Wi-Fi понякога не се включва
 • Подобрява общи функции

Информация за файл

Версия на файла

 • Версия 4.01.00

Дата на издаване

 • 21-01-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако Вашият Walkman вече е актуализиран до версия 4.01.00 на софтуера, не е необходимо да извършвате актуализацията.

 1. Плъзнете началния екран нагоре.
 2. Докоснете [Settings] (Настройки) – [System] (Система) – [About device] (Относно устройството)
 3. Името на модела и версията на софтуера са показани съответно в [Model & hardware] (Модел и хардуер) и [Build number] (Номер на издание).

Преди да направите надстройка

 • Уверете се, че оставате свързани към мрежата, докато се извършва актуализацията.
 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат на по-ранна версия.
 • След актуализацията настройката "Wireless playback quality" (Качество при безжично възпроизвеждане) Bluetooth функцията може да бъде възстановена до стойността по подразбиране (предпочитание за връзка за LDAC)
 • Екранът Permissions (Разрешения) може да се покаже след актуализацията. Ако това се случи, следвайте инструкциите на екрана.
 • Моля, прехвърлете всички данни от устройството към компютъра, тъй като при актуализация може да се изгубят данни, които остават на устройството.
 • Не можем да гарантираме, че няма да се повредят или изтрият песни или данни, когато се извършва тази актуализация.
 • Когато се извършва актуализация, устройството трябва да разполага с около 2 GB свободно пространство. Моля, проверете дали има достатъчно свободно пространство.
 • Ако няма достатъчно свободно пространство на вградената флаш памет, прехвърлете всички ненужни данни обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство.
 • Уверете се, че Walkman е в състояние на зареждане и има над 60% заряд на батерията.
 • Когато инсталирате файла, се уверете, че сте вписан като администратор или като потребител с административни права.
 • Разходите за комуникация ще се поемат от потребителите.

Важна забележка

За клиенти, използващи Music Center за настолен компютър

 • За да подобрите стабилността на връзката, моля, актуализирайте софтуера както на Music Center за настолен компютър, така и на Walkman устройството Ви до най-новата версия.
 • Ако те не са актуализирани до най-новата версия, Walkman устройството Ви може да не е в състояние да се свърже с Music Center за настолен компютър.

Ако датата и часът на Walkman не са зададени правилно, известието за актуализация може да не се покаже. Моля, проверете дали датата и часът са зададени правилно. Ако те не са правилни, моля, задайте датата и часа ръчно.

Как да настроите датата и часа

 1. Плъзнете началния екран нагоре.
 2. Натиснете иконата [Clock] за да се покажат текущите дата и час.
  • Ако датата и часът са правилни, Walkman ще покаже известието за актуализация. Ако датата и часът не са правилни, задайте правилните дата и час, като използвате следната процедура.
 3. Върнете се на началния екран, като докоснете "" (начало на лентата за навигация) в долната част на екрана.
 4. Плъзнете началния екран нагоре.
 5. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Settings] (Настройки) – [System] (Система) – [Date & time] (Дата и час)
 6. Ако [Automatic date & time] (Автоматична дата и час) е зададена на on (вкл.), докоснете [Automatic date & time] (Автоматична дата и час). [Set date] (Задаване на дата) и [Set time] (Задаване на час) ще се покажат ясно под [Automatic date & time] (Автоматична дата и час).
 7. Докоснете [Set date] (Задаване на дата) и задайте правилната дата. След това докоснете [OK], за да се върнете обратно към екрана [Date & time] (Дата и час).
 8. Докоснете [Set time] (Задаване на час) и задайте правилния час. След това докоснете [OK], за да се върнете обратно към екрана [Date & time] (Дата и час).
 9. Задайте [Automatic date & time] (Автоматична дата и час) на on (вкл.).

Изтегляне и инсталиране

Можете да надстроите по един от следните методи.

 • Актуализиране чрез Wi-Fi (безжична LAN мрежа)
 • Актуализиране с помощта на Music Center за настолен компютър

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

(1) Актуализиране чрез Wi-Fi (безжична LAN мрежа).

Свързвайки се към интернет чрез Wi-Fi, можете да изтеглите най-новия софтуер на Вашия Walkman и да го актуализирате.
Ако бъде пуснат най-новият софтуер, известието за актуализация се показва на дисплея, когато Walkman е свързан към Wi-Fi.

 1. Свържете Walkman към захранващ източник.
 2. Включете Wi-Fi функцията, за да свържете Walkman към интернет.
 3. Плъзнете началния екран нагоре.
 4. Докоснете [Settings] (Настройки) – [System] (Система) – [Advanced] (Разширени) – [System updates] (Актуализации на системата).
 5. Потвърдете внимателно съобщението и следвайте инструкциите на екрана, за да го актуализирате.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато се опитвате да актуализирате софтуера, може да се наложи да дадете разрешение за достъп до хранилището. Ако е така, моля дайте разрешение за достъп до хранилището.

(2) Актуализиране с помощта на Music Center for PC (Music Center за настолен компютър)

Music Center for PC е приложение за персонален компютър за управление на съдържание, което може да се използва за Walkman.
При стартиране Music Center for PC се свързва към сървър за актуализиране чрез интернет и проверява автоматично дали Walkman има информация за актуализация.

 1. Изключете Wi-Fi функцията, за да прекратите връзката на Walkman с интернет.
 2. Стартирайте Music Center for PC на компютър.
 3. Свържете Walkman към компютъра.
 4. На дисплея на WALKMAN се показва екран "Use USB for" (Използване на USB за). Докоснете "File Transfer" (Прехвърляне на файл) на екрана "Use USB for" (Използване на USB за), след което докоснете "OK".
 5. Известието за актуализация се показва на екрана на компютъра. Потвърдете внимателно съобщението и следвайте инструкциите на екрана, за да го актуализирате.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако е необходимо, включете Wi-Fi функцията, за да свържете Walkman към интернет.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията, моля, потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките.

 1. Плъзнете началния екран на Walkman нагоре.
 2. Докоснете [Settings] (Настройки) – [System] (Система) – [About device] (Относно устройството), след което версията на софтуера ще се показва в [Build number] (Номер на издание).
 3. Ако [Build number] (Номер на издание) е "4.01.00", актуализацията е била успешна.