Инсталиране

Audio Driver Version 5.12.01.4010Logo Installation Procedure

  1. Download the file
  2. Double click the compressed file
  3. Run setup.exe

Информация за файл

Име на файла

  • ACD_AD_512014010Logo.zip

Архитектура на файла

  • 32 bit

Размер на файла

  • 4 Mb

Дата на издаване

  • 13-83-2004