Относно това изтегляне

За тази надстройка (26/05/2011 г.)

Този файл актуализира фърмуера на вашия телевизор до версия SYASOW.F16M.R128M.V04.T02 и ви осигурява следните предимства:

Подобрения в тази версия

 • Подобрение на общата функционалност и стабилността

Mодели, за които е предназначена

 • KDL-19BX200
 • KDL-22BX200
 • KDL-22BX20D

Предупреждение

 • Моля, следвайте внимателно инструкциите за актуализация. Неспазването на инструкциите може да прекъсне актуализацията и да доведе до липса на реакция от телевизора или да наложи поправка.
 • Не изключвайте телевизора и не изтегляйте кабела от контакта. Прекъсването на електрозахранването по време на инсталирането на актуализацията на фърмуера може да доведе до липса на реакция от телевизора или да наложи поправка.
 • Потвърдете, че изтегляте актуализация за фърмуер на телевизор, която е подходяща за вашия телевизор, като проверите спецификациите за държава в горната част на тази страница. Фърмуерът на телевизора може да е различен за вашата държава.

Често задавани въпроси

 • Как мога да проверя версията на фърмуера на моя телевизор?
  1. Включете телевизора и натиснете бутона MENU на дистанционното управление, за да изведете Home Menu [Начално меню].
  2. Идете до опцията 'Settings' [Настройки] и натиснете OK, за да я изберете.
  3. Идете до опцията 'Options' [Опции] и натиснете OK, за да я изберете.
  4. Идете до опцията 'Product Support' [Поддръжка за продукта] и натиснете OK, за да я изберете.
  5. Версията на фърмуера се показва в долната част на екрана
 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
  • Всички потребителски настройки ще се запазят.
 • Телевизорът ми се изключи по време на процеса на актуализация
  • Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Възможно е рестартирането на телевизора да отнеме повече време от обикновено поради инсталирането на новия фърмуер.

Инсталиране

 1. Трябва да приемете отказа от отговорност по-долу, преди да изтеглите файла.

 2. След приемане на отказа от отговорност, запазете файла с актуализацията на работния плот на вашия компютър.

  Когато изтеглянето на актуализацията завърши, проверете дали размерът на файла е 7,693,312 байта.
  За да направите това, щракнете с десния бутон на мишката върху файла, изберете "properties" [свойства] и проверете дали в раздела "General" [Общи свойства] излиза следната информация за размера:


  Ако информацията за размера, показвана на вашия компютър, е различна от горепосочената, изтрийте изтегления файл, изчистете кеш паметта на интернет браузъра и изтеглете файла отново.

 3. Отворете Windows explorer, намерете изтегления файл "AP.bin" и копирайте файла в основната директория на USB устройството

 4. Важни бележки:
  • Потвърдете, че има достатъчно място на вашето USB устройство.

Процедура за актуализация на фърмуера

Актуализацията на фърмуера може да продължи до 5 минути. Прочетете цялата процедура преди да започнете актуализация на фърмуера на вашия телевизор.

 1. Включете телевизора

 2. Поставете USB устройството, съдържащо 'AP.bin' в USB слота на телевизора.

 3. Натиснете MENU [Меню] на дистанционното управление и направете така, че да се покаже TV Home Menu [Начално меню на телевизора]

 4. Използвайки дистанционното управление, идете до 'Settings' [Настройки] и натиснете OK. След това идете до ´Options’ [Опции] и натиснете OK, след което идете до ´USB Software Update’ [Актуализация на софтуера на USB] и натиснете OK

 5. След като актуализацията на фърмуера завърши, на екрана на телевизора се появява следното съобщение: “Please remove USB device and wait for rebooting”.[Моля, извадете USB устройството и изчакайте рестартирането].

 6. Извадете своето USB устройство от USB слота и изчакайте няколко секунди, докато индикаторът STANDBY [Готовност] стане червен.

 7. Изключете телевизора от контакта, изчакайте поне пет секунди и след това включете телевизора в контакта отново.

 8. За да проверите версията на фърмуера на телевизора:
  • Включете телевизора и натиснете бутона MENU на дистанционното управление, за да изведете Home Menu [Начално меню].
  • Идете до опцията 'Settings' [Настройки] и натиснете OK, за да я изберете
  • Идете до опцията 'Options' [Опции] и натиснете OK, за да я изберете.
  • Идете до опцията 'Product Support' [Поддръжка за продукта] и натиснете OK, за да я изберете.
  • Номерът на версията се показва в долната част на екрана.
  • Потвърдете номера на версията.
  • Ако номерът на версията, показан на първия ред, е SYASOW.F16M.R128M.V04.T02, телевизорът ви е правилно актуализиран.

Актуализацията на фърмуера е била неуспешна.

Моля, продължете със следната процедура:

 1. Уверете се, че USB устройството ви работи добре и отново изпълнете инструкциите за изтеглянето на файла.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на самия телевизор.
 3. Натиснете бутона POWER отново и продължете с инсталацията.

Информация за файл

Име на файла

 • AP.bin

Размер на файла

 • 7.34 Mb