Относно това изтегляне

За тази надстройка (04/07/2011 г.)

Този файл актуализира софтуера, вграден във вашия телевизор, до версия 1.11 и ви осигурява следните предимства:

Подобрения в тази версия

 • Този софтуер подобрява работата на устройството и усилва приемния сигнал за някои регионални услуги.

Приложими модели

 • KDL-32BX301
 • KDL-37BX401

Предупреждение

 • Моля, следвайте внимателно инструкциите за актуализация. Неспазването на инструкциите може да прекъсне актуализацията и да доведе до липса на реакция от телевизора или да наложи поправка.
 • Не изключвайте телевизора и не изтегляйте кабела от контакта. Прекъсването на електрозахранването по време на инсталирането на актуализацията на фърмуера може да доведе до липса на реакция от телевизора или да наложи поправка.
 • Потвърдете, че изтегляте актуализация за фърмуер на телевизор, която е подходяща за вашия телевизор, като проверите спецификациите за държава в горната част на тази страница. Фърмуерът на телевизора може да е различен за вашата държава.

Често задавани въпроси

 • Как мога да проверя версията на фърмуера на моя телевизор?
  1. Включете телевизора и натиснете бутона HOME [Начало] на дистанционното управление, за да изведете Menu [Меню].
  2. Идете до опцията 'Settings' [Настройки] и натиснете OK, за да я изберете.
  3. Намерете опцията "Set-up" [Настройки] и натиснете OK, за да я изберете.
  4. Идете до опцията 'Product information' [Информация за продукта] и натиснете OK, за да я изберете.
 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
  • Всички потребителски настройки ще се запазят.
 • Мога ли да инсталирам по-стара версия на фърмуера?
  • Инсталирането на по-стара версия на фърмуера не се поддържа, за да се гарантира оптималната работа на вашия телевизор.
 • Телевизорът ми се изключи по време на процеса на актуализация.
  • Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Възможно е рестартирането на телевизора да отнеме повече време от обикновено поради инсталирането на новия фърмуер.

Инсталиране

 1. Трябва да приемете отказа от отговорност по-долу, преди да изтеглите файла.
  • Моля, прочетете внимателно и задълбочено цялата информация, преди да изтеглите и инсталирате който и да е файл. Неспазването на инструкциите може да доведе до липса на реакция от телевизора или да наложи поправка.
  • След приемане на отказа от отговорност, запазете файла с актуализацията sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg на работния плот на вашия компютър.

 2. Когато изтеглянето на актуализацията завърши, проверете дали размерът на файла е 6 263 184 байта.
  • За да направите това, щракнете с десния бутон на мишката върху файла, изберете "properties" [свойства] и проверете дали в раздела "General" [Общи свойства] излиза правилната информация за размера:  • Ако информацията за размера, показвана на вашия компютър, е различна от горепосочената, изтрийте изтегления файл, изчистете кеш паметта на интернет браузъра и изтеглете файла отново.
 3. Отворете Windows Explorer.
  • Копирайте sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg в главната директория на вашето USB устройство.

 4. Важни бележки:
  • USB устройството за съхранение на данни трябва да да бъде реформатирано с файловата система FAT32, преди да копирате файла с актуализация на него.
  • Потвърдете, че има достатъчно място на вашето USB устройство.
  • Актуализацията няма да бъде извършена, ако промените името на файла.

Процедура за актуализация на фърмуера

 1. Включете телевизора.

 2. Поставете USB устройството, съдържащо файла с актуализация 'sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg' в USB слота на телевизора. 3. Натиснете клавиш 'MENU", за да влезете в главното меню.

 4. Изберете 'Settings' [Настройки] --> 'Set up' [Конфигуриране] --> 'USB System Update' [USB актуализация на системата].

 5. Когато системата ви попита "Do you want to start system update now?" ["Искате ли да стартирате актуализацията на системата сега?"], натиснете [OK].

 6. Съобщението "Scanning" [Сканиране] се появява за кратко

 7. Появява се съобщението по-долу. Потвърдете, като натиснете [OK]. 8. Актуализацията ще започне и ще отнеме между 1 и 2 минути, което се показва на лента за напредъка на екрана и две присветващи зелени светлини.

 9. Веднага след завършване на актуализацията се появява съобщението по-долу: 10. Една зелена светлина светва отново и телевизорът се включва автоматично.

 11. Извадете USB устройството.

 • Как мога да проверя версията на фърмуера на моя телевизор?
  1. Включете телевизора и натиснете бутона HOME [Начало] на дистанционното управление, за да изведете Menu [Меню].
  2. Идете до опцията 'Settings' [Настройки] и натиснете OK, за да я изберете.
  3. Намерете опцията "Set-up" [Настройки] и натиснете OK, за да я изберете.
  4. Идете до опцията 'Product information' [Информация за продукта] и натиснете OK, за да я изберете.
  5. Потвърдете номера на версията.
  6. Ако номерът на версията, показан на последния ред, е 1.11.xxx* телевизорът ви е бил правилно актуализиран.

   * "xxx" е само за вътрешно ползване. То не влияе на работата на телевизора.

Индикаторът PIC OFF/TIMER [Картина изкл./таймер], STANDBY [Готовност] и POWER [Захранване] премигва в жълто, червено и зелено. Моля, продължете със следната процедура:

 1. Уверете се, че USB устройството ви работи добре и отново изпълнете инструкциите за изтеглянето на файла.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на самия телевизор.
 3. Натиснете бутона POWER отново и продължете с инсталацията.

Информация за файл

Име на файла

 • sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg

Размер на файла

 • -