Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя телевизор.

 • Дата на разпространение: 05/04/2013
 • Име: sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.zip
 • Приложими модели:
  • KDL-40BX440
  • KDL-32BX340
 • Ползи и подобрения: Този софтуер премахва ненужната част от банера, която се появява при смяна на програмата.
 • Ограничения: само с телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Системни изисквания

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел Bravia телевизор.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора и натиснете бутона HOME [Начало] на дистанционното управление, за да изведете Menu [Меню].
 2. Идете до опцията 'Settings' [Настройки] и натиснете OK, за да я изберете.
 3. Намерете опцията "Set-up" [Настройки] и натиснете OK, за да я изберете.
 4. Идете до 'Product Support' [Поддръжка за продукта] и го изберете.
 5. Номерът на версията се показва в долната част на екрана.
 6. Потвърдете номера на версията.
 7. Ако номерът на версията, показан на последния ред, е 4.03 телевизорът ви е бил правилно актуализиран. * "xxx" е само за вътрешно ползване. То не влияе на работата на телевизора.

Инсталиране

Следвайте стъпките по-долу, за да актуализирате фърмуера на телевизора. След като актуализирате, всички лични настройки на телевизора ще се запазят.

Какво ви е необходимо

 • компютър с достъп до интернет
 • USB флаш памет
 • съвместим телевизор

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да започнете актуализацията на фърмуера.
 1. Моля, прочете и приемете общите условия по-долу и щракнете върху Download [Изтегли], за да изтеглите файла.
 2. При подканата запазете файла на Desktop [Работния плот]. Когато завърши изтеглянето на актуализацията, проверете дали размерът на файла е 12,860,263 байта. За да направите това, щракнете с десния бутон на мишката върху файла, изберете properties [свойства] и проверете размера в раздела General [Общи].
 3. Отворете Windows Explorer, намерете изтегления файл sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.zip и го разархивирайте. На локалния диск ще бъде създадена папка с име sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.
 4. Отворете папката и намерете файла с името: sony_tvupdate_2012_[AEPV4.03]_eu_pad_walkure.pkg
 5. Copy the file to your USB device.

Изтегляне на актуализацията

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я запазите на USB флаш памет

Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията, можете да го инсталирате на своя телевизор. Просто следвайте стъпките по-долу.

 1. Включете телевизора.
 2. Поставете USB устройството, съдържащо файла с актуализация 'sony_tvupdate_2012_[AEPV4.03]_eu_pad_walkure.pkg ' в USB слота на телевизора. 3. Натиснете клавиш 'HOME' [НАЧАЛО], за да влезете в главното меню.
 4. Изберете 'Settings' [Настройки] --> 'Set up' [Конфигуриране] --> 'USB System Update' [USB актуализация на системата].
 5. Когато системата ви попита "Do you want to start system update now?" ["Искате ли да стартирате актуализацията на системата сега?"], натиснете [OK].
 6. Съобщението "Scanning" [Сканиране] се появява за кратко
 7. Появява се съобщението по-долу. Потвърдете, като натиснете [OK]. 8. Актуализацията ще започне и ще отнеме от 1 до 2 минути, което се показва на лента за напредъка на екрана и две присветващи светлини (оранжева и червена).

 9. Веднага след завършване на актуализацията се появява съобщението по-долу: 10. Една зелена светлина светва отново и телевизорът се включва автоматично.
 11. Извадете USB устройството.
 12. Проверете дали актуализацията е била успешна, следвайки стъпките в Трябва ли да актуализирам? - Ако номерът на версията 4.03, телевизорът ви е бил актуализиран правилно.

Въпроси и отговори

Нужна ви е повече информация? Вижте често задаваните въпроси за актуализиране на фърмуера чрез интернет

Често задавани въпроси и отстраняване на проблеми

Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
Не, всички лични настройки ще се запазят.

Мога ли да инсталирам по-стара версия на фърмуера?
За да е сигурно, че вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара версия на фърмуера не е възможна.

Телевизорът ми се изключи по време на процеса на актуализация
Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Телевизорът ще се рестартира по-бавно, докато инсталирате нов фърмуер.

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия телевизор, използвайки интернет.

Индикаторът PIC OFF/TIMER [Картина изкл./таймер], STANDBY [Готовност] и POWER [Захранване] премигва в жълто, червено и зелено. Моля, продължете със следната процедура:

 1. Уверете се, че USB устройството ви работи добре и отново изпълнете инструкциите за изтеглянето на файла.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на самия телевизор.
 3. Натиснете бутона POWER отново и продължете с инсталацията.