Относно това изтегляне

 • Дата на разпространение: 05/04/2013
 • Име: sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg
 • Приложими модели:
  • KDL-42EX410
  • KDL-40BX420
  • KDL-37BX420
  • KDL-32BX320 / BX321 / BX420 / EX310
  • KDL-26BX320 / BX321
  • KDL-22CX32D / EX310
 • Ползи и подобрения: Този софтуер премахва ненужната част от банера, която се появява при смяна на програмата.
 • Ограничения: само с телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя телевизор.
 • Не изключвайте телевизора, или прекъсвайте захранването му, докато се актуализира.
 • Не натискайте каквито и да е други бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Инсталиране

 1. Трябва да приемете отказа от отговорност по-долу, преди да изтеглите файла.
  • Моля, прочетете внимателно и задълбочено цялата информация, преди да изтеглите и инсталирате който и да е файл. Неспазването на инструкциите може да доведе до липса на реакция от телевизора или да наложи поправка.
  • След приемане на отказа от отговорност, запазете файла с актуализацията sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg на работния плот на вашия компютър.

 2. Когато изтеглянето на актуализацията завърши, проверете дали размерът на файла е 6,224,584 байта.
  • За да направите това, щракнете с десния бутон на мишката върху файла, изберете "properties" [свойства] и проверете дали в раздела "General" [Общи свойства] излиза правилната информация за размера:  • Ако информацията за размера, показвана на вашия компютър, е различна от горепосочената, изтрийте изтегления файл, изчистете кеш паметта на интернет браузъра и изтеглете файла отново.
 3. Отворете Windows Explorer.
  • Копирайте sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg в главната директория на вашето USB устройство.

 4. Важни бележки:
  • USB устройството за съхранение на данни трябва да да бъде реформатирано с файловата система FAT32, преди да копирате файла с актуализация на него.
  • Потвърдете, че има достатъчно място на вашето USB устройство.
  • Актуализацията няма да бъде извършена, ако промените името на файла.

Процедура за актуализация на фърмуера

 1. Включете телевизора.

 2. Поставете USB устройството, съдържащо файла с актуализация 'sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg' в USB слота на телевизора. 3. Натиснете клавиш 'HOME' [НАЧАЛО], за да влезете в главното меню.

 4. Изберете 'Settings' [Настройки] --> 'Set up' [Конфигуриране] --> 'USB System Update' [USB актуализация на системата].

 5. Когато системата ви попита "Do you want to start system update now?" ["Искате ли да стартирате актуализацията на системата сега?"], натиснете [OK].

 6. Съобщението "Scanning" [Сканиране] се появява за кратко

 7. Появява се съобщението по-долу. Потвърдете, като натиснете [OK]. 8. Актуализацията ще започне и ще отнеме между 1 и 2 минути, което се показва на лента за напредъка на екрана и две присветващи зелени светлини.

 9. Веднага след завършване на актуализацията се появява съобщението по-долу: 10. Една зелена светлина светва отново и телевизорът се включва автоматично.

 11. Извадете USB устройството.

 • Как мога да проверя версията на фърмуера на моя телевизор?
  1. Включете телевизора и натиснете бутона HOME [Начало] на дистанционното управление, за да изведете Menu [Меню].
  2. Идете до опцията 'Settings' [Настройки] и натиснете OK, за да я изберете.
  3. Намерете опцията "Set-up" [Настройки] и натиснете OK, за да я изберете.
  4. Идете до 'Product Support' [Поддръжка за продукта] и го изберете.
  5. Номерът на версията се показва в долната част на екрана.
  6. Потвърдете номера на версията.
  7. Ако номерът на версията, показан на последния ред, е 4.09.xxx* телевизорът ви е бил правилно актуализиран.

   * "xxx" е само за вътрешно ползване. То не влияе на работата на телевизора.

Въпроси и отговори

Индикаторът PIC OFF/TIMER [Картина изкл./таймер], STANDBY [Готовност] и POWER [Захранване] премигва в жълто, червено и зелено. Моля, продължете със следната процедура:

 1. Уверете се, че USB устройството ви работи добре и отново изпълнете инструкциите за изтеглянето на файла.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на самия телевизор.
 3. Натиснете бутона POWER отново и продължете с инсталацията.