Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели телевизори:

 • KDL-32EX40B / EX43B
 • KDL-40EX40B / EX43B

Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя телевизор.

 • Име: PKG4.131EUB-0108
 • Дата на разпространение: 12/01/2015
 • Ползи и подобрения:
  • Актуализацията позволява на TLS1.0 да гарантира сигурността на интернет приложенията и подобрява вече съществуващия SSL3.0
 • Ограничения: само за телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Системни изисквания

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел Bravia телевизор.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете своя телевизор и натиснете бутон HOME [НАЧАЛО] на дистанционното управление, за да изведете началното меню
 2. Идете до категорията Product Support [Поддръжка за продукта] и натиснете OK.
 3. Идете до категорията System Information [Информация за системата] и натиснете OK.
 4. На екрана на телевизора версията на фърмуера трябва да изглежда по този начин: PKG4.131EUB-0108- ако номерът на версията е PKG4.131EUB-0108 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Инсталиране

Следвайте стъпките по-долу, за да актуализирате фърмуера на телевизора. След като актуализирате, всички лични настройки на телевизора ще се запазят.

Какво ви е необходимо

 • компютър с достъп до интернет
 • USB флаш памет
 • съвместим телевизор

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да започнете актуализацията на фърмуера.

Изтегляне на актуализацията

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я запазите на USB флаш памет

 1. Моля, прочете и приемете общите условия по-долу и щракнете върху Download [Изтегли], за да изтеглите файла.
 2. При подканата запазете файла на Desktop [Работния плот]. Когато завърши изтеглянето на актуализацията, проверете дали размерът на файла е 37,471,568 байта. За да направите това, щракнете с десния бутон на мишката върху файла, изберете properties [свойства] и проверете размера в раздела General [Общи].
 3. Отворете Windows Explorer, намерете изтегления файл s sony_tvupdate_2010_0531_eub_.zipи го разархивирайте. На локалния диск ще бъде създадена папка с име .
 4. Копирайте папката на USB устройството.

Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията, можете да го инсталирате на своя телевизор. Просто следвайте стъпките по-долу.

Процесът може да отнеме до 5 минути и по време на инсталирането вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново.

 1. Включете телевизора.
 2. Поставете USB устройството, съдържащо в USB слота на телевизора.
 3. Следвайте инструкциите на екрана
 4. Индикаторът POWER [Включване] ще светне в зелено за 30 секунди, след това индикаторът PIC OFF/TIMER [Картината изключена/таймер] бавно ще премига в жълто, а индикаторът STANDBY [Готовност] става червен.
 5. След няколко минути телевизорът ще се изключи и след това ще се включи отново, за да завърши актуализацията.- Не изваждайте USB устройството или изключвайте телевизора.
 6. Когато актуализацията на фърмуера завърши, на екрана на телевизора се появява съобщение.
 7. Извадете USB устройството от USB слота.
 8. Проверете дали актуализацията е била успешна, следвайки стъпките в Трябва ли да актуализирам? - Ако номерът на версията PKG4.131EUB-0108 , телевизорът ви е бил актуализиран правилно.

Въпроси и отговори

Нужна ви е повече информация? Вижте често задаваните въпроси за актуализиране на фърмуера чрез интернет

Често задавани въпроси и отстраняване на проблеми

Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
Не, всички лични настройки ще се запазят.

Мога ли да инсталирам по-стара версия на фърмуера?
За да е сигурно, че вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара версия на фърмуера не е възможна.

Телевизорът ми се изключи по време на процеса на актуализация
Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Телевизорът ще се рестартира по-бавно, докато инсталирате нов фърмуер.

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия телевизор, използвайки интернет.

Едно от тези съобщения се появява на екрана на телевизора: "An error occurred during the software update" [Получи се грешка при софтуерната актуализация] или "Software cannot be updated using this USB device" [Софтуерът не може да бъде актуализиран с използване на това USB устройство]

 1. Потвърдете, че USB устройството е изправно. Ако не е, опитайте да изтеглите файла с актуализацията отново.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на самия телевизор.
 3. Натиснете бутона POWER отново и продължете с процеса на инсталация отново.

На предния панел на телевизора се появява "No newer version of the TV software was found" [Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора].
Вашият телевизор вече има най-новата версия на фърмуера, така че не е нужна актуализация.