Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели телевизори:

 • KDL-42EX443
 • KDL-42EX440
 • KDL-32EX343
 • KDL-32EX340

Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя телевизор.

 • Дата на разпространение: 12/11/2013
 • Име: sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.zip
 • Ползи и подобрения:
  • Времето, показано в лентата, е коригирано
 • Ограничения: само за телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Системни изисквания

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел Bravia телевизор.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора и натиснете бутона HOME [Начало] на дистанционното управление, за да изведете Menu [Меню].
 2. Отидете в категория Settings [Настройки] и я изберете.
 3. Отидете в категория Set-up [Настройка] и я изберете.
 4. Идете до Product Support [Поддръжка за продукта] и го изберете.
 5. Номерът на версията се показва в долната част на екрана.
 6. Потвърдете номера на версията.
 7. Ако номерът на версията, показан на последния ред, е 6.014.000 телевизорът ви е бил правилно актуализиран.

Инсталиране

Следвайте лесните стъпки по-долу, за да обновите фърмуера на вашия телевизор. След като го обновите, всички ваши персонални настройки на телевизора ще останат непроменени.

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB памет
 • съвместим телевизор

Как да се уверите, че актуализацията ще протече гладко

Актуализацията е много лесна. Ето как можете да се уверите, че всичко ще се получи от първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно, в противен случай телевизорът може да блокира или да се нуждае от поправка.
 • Не изключвайте телевизора - и не го изключвайте от захранването - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони с изключение на тези, споменати в инструкциите.

Изтеглете актуализацията

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да изтеглите файла от интернет и да го запишете на USB памет

 1. Прочетете и приемете общите условия по-долу и щракнете върху изтегляне на файл.
 2. Когато се появи съобщение за това, запишете файла на вашия работен плот. Когато изтеглянето на актуализацията приключи, проверете дали размерът на файла е 12,725,301 байта. За да направите това, щракнете с десен бутон върху файла, изберете свойства и проверете размера в раздел Общи.
 3. Отворете Windows Explorer, намерете изтегления файл sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.zip и го разпакетирайте. Сега на вашия локален диск ще бъде създадена папка, наречена sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.
 4. Отворете папката и намерете файл с име: sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth
 5. Копирайте папката на вашето USB устройство.

Важни бележки

 • USB устройството трябва да бъде преформатирано във файлова система FAT32, преди да копирате файла с актуализацията на него.
 • Проверете дали на вашето USB устройство има достатъчно свободно място.
 • Актуализацията няма да се изпълни, ако промените името на файла.

Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията, можете да го инсталирате на вашия телевизор. Просто следвайте лесните стъпки по-долу.

 1. Включете телевизора.
 2. Поставете USB устройството, което съдържа файла с фърмуера в USB гнездото на телевизора. 3. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на телевизора или извадете захранващия кабел.
 4. Изчакайте телевизорът да се изключи (5 секунди).
 5. Натиснете бутона POWER отново или свържете отново захранващия кабел. - По време на процеса на инсталиране на фърмуера не изваждайте USB устройството, не изключвайте телевизора и не вадете захранващия кабел.
  1. Актуализацията ще се стартира и ще отнеме между 1 и 2 минути, което е указано от два мигащи светодиода: оранжев (светодиод за Таймер) и червен (Готовност).  2. Актуализацията ще приключи.
  3. Един зелен светодиод светва отново и телевизорът се включва автоматично.
 6. След няколко минути телевизорът ще се изключи и ще се включи отново, за да завърши актуализацията.
 7. Извадете USB устройството от телевизора.- Процесът на актуализация вече е завършен.
 8. Проверете дали актуализацията е била успешна, като следвате стъпките в Нуждая ли се от актуализация? - Ако номерът на версията е 6.014.000, вашият телевизор е правилно актуализиран.

Забележка: Ако актуализацията не завърши и индикаторът PIC OFF/TIMER свети в жълто, червено и зелено, продължете към следващата процедура за възможно решение:

 1. Проверете дали вашето USB устройство работи и изпълнете процеса "Изтегляне и прехвърляне" отново.
 2. Натиснете бутона "POWER" на телевизора, за да го изключите.
 3. Натиснете бутона "POWER" на телевизора отново, за да го включите.
 4. Изпълнете процеса "Актуализиране на софтуер" отново.

Въпроси и отговори

Нужна ви е повече информация? Вижте често задаваните въпроси за актуализиране на фърмуера чрез интернет

Често задавани въпроси и отстраняване на проблеми

Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
Не, всички лични настройки ще се запазят.

Мога ли да инсталирам по-стара версия на фърмуера?
За да е сигурно, че вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара версия на фърмуера не е възможна.

Телевизорът ми се изключи по време на процеса на актуализация
Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Телевизорът ще се рестартира по-бавно, докато инсталирате нов фърмуер.

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия телевизор, използвайки интернет.

Индикаторите PIC OFF/TIMER [Картина изкл./таймер], STANDBY [Готовност] и POWER [Захранване] премигват съответно в жълто, червено и зелено. Моля, продължете със следната процедура:

 1. Проверете дали вашето USB устройство работи правилно и следвайте процедурата за изтегляне отново.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на самия телевизор.
 3. Натиснете бутона POWER отново и продължете с процеса на инсталация отново.