Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели телевизори:

 • KDL-65HX955 / HX953 / HX950
 • KDL-55HX75G / HX755 / HX753 / HX751 / HX750 / HX855 / HX853 / HX850 / HX955 / HX953 / HX950
 • KDL-46HX75G / HX759 / HX758 / HX757 / HX756 / HX755 / HX753 / HX751 / HX750 / HX855 / HX853 / HX850 / EX655 / EX653 / EX650
 • KDL-40HX75G / HX759 / HX758 / HX757 / HX756 / HX755 / HX753 / HX751 / HX750 / HX855 / HX853 / HX850 / EX655 / EX653 / EX650
 • KDL-32HX759 / HX758 / HX757 / HX755 / HX753 / HX751 / HX750 / EX655 / EX653 / EX650
 • KDL-26EX555 / EX553 / EX550
 • KDL-22EX555 / EX553 / EX550

Относно това изтегляне

 • Име: PKG2.120EUA
 • Дата на разпространение: 05/11/2014
 • Нуждая ли се от актуализация?: Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел телевизор Bravia. Ако не сте сигурни, лесно е да проверите коя версия на фърмуера имате, трябва да следвате тези инструкции, за да го проверите.
 • Ползи и подобрения:
  • Актуализацията позволява на TLS1.0 да гарантира сигурността на интернет приложенията и подобрява вече съществуващия SSL3.0
 • Ограничения: само за телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Какво ви е необходимо

 • компютър с достъп до интернет
 • USB флаш памет
 • съвместим телевизор

Системни изисквания

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел Bravia телевизор.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете своя телевизор и натиснете бутон HOME [НАЧАЛО] на дистанционното управление, за да изведете началното меню
 2. Идете до категорията Product Support [Поддръжка за продукта] и натиснете OK.
 3. Идете до категорията System Information [Информация за системата] и натиснете OK.
 4. На екрана на телевизора версията на фърмуера трябва да изглежда по този начин: SOFTWARE VERSION PKG2.120- ако номерът на версията е PKG2.120 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Инсталиране

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да започнете актуализацията на фърмуера.

Изтегляне на актуализацията

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я запазите на USB флаш памет

 1. Моля, прочете и приемете общите условия по-долу и щракнете върху Download [Изтегли], за да изтеглите файла.
 2. При подканата запазете файла на Desktop [Работния плот]. Когато завърши изтеглянето на актуализацията, проверете дали размерът на файла е 100,783,958 байта. За да направите това, щракнете с десния бутон на мишката върху файла, изберете properties [свойства] и проверете размера в раздела General [Общи].
 3. Отворете Windows Explorer, намерете изтегления файл s sony_tvupdate_2012_2120_eua_auth.zipи го разархивирайте. На локалния диск ще бъде създадена папка с име sony_dtv0FA20A02A0A2_00001100.
 4. Копирайте папката на USB устройството.

Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията, можете да го инсталирате на своя телевизор. Просто следвайте стъпките по-долу.

Процесът може да отнеме до 5 минути и по време на инсталирането вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново.

 1. Включете телевизора.
 2. Поставете USB устройството, съдържащо sony_dtv0FA20A02A0A2_00001100в USB слота на телевизора.
 3. Следвайте инструкциите на екрана
 4. Индикаторът POWER [Включване] ще светне в зелено за 30 секунди, след това индикаторът PIC OFF/TIMER [Картината изключена/таймер] бавно ще премига в жълто, а индикаторът STANDBY [Готовност] става червен.
 5. След няколко минути телевизорът ще се изключи и след това ще се включи отново, за да завърши актуализацията.- Не изваждайте USB устройството или изключвайте телевизора.
 6. Когато актуализацията на фърмуера завърши, на екрана на телевизора се появява съобщение.
 7. Извадете USB устройството от USB слота.

Check the update was successful:

 1. Включете своя телевизор и натиснете бутон HOME [НАЧАЛО] на дистанционното управление, за да изведете началното меню
 2. Идете до категорията Product Support [Поддръжка за продукта] и натиснете OK.
 3. Идете до категорията System Information [Информация за системата] и натиснете OK.
 4. На екрана на телевизора версията на фърмуера трябва да изглежда по този начин: SOFTWARE VERSION PKG2.120- ако номерът на версията е PKG2.120 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Забележки:

  "PKGX.XXX-xxxx"не се извежда на всички телевизори.
  Последните 4 цифри на версията на фърмуера "xxxx" са само за вътрешно ползване и не засягат работата на телевизора.

Въпроси и отговори

Нужна ви е повече информация? Вижте често задаваните въпроси за актуализиране на фърмуера чрез интернет

Често задавани въпроси и отстраняване на проблеми

Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
Не, всички лични настройки ще се запазят.

Мога ли да инсталирам по-стара версия на фърмуера?
За да е сигурно, че вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара версия на фърмуера не е възможна.

Телевизорът ми се изключи по време на процеса на актуализация
Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Телевизорът ще се рестартира по-бавно, докато инсталирате нов фърмуер.

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия телевизор, използвайки интернет.

Едно от тези съобщения се появява на екрана на телевизора: "An error occurred during the software update" [Получи се грешка при софтуерната актуализация] или "Software cannot be updated using this USB device" [Софтуерът не може да бъде актуализиран с използване на това USB устройство]

 1. Потвърдете, че USB устройството е изправно. Ако не е, опитайте да изтеглите файла с актуализацията отново.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на самия телевизор.
 3. Натиснете бутона POWER отново и продължете с процеса на инсталация отново.

На предния панел на телевизора се появява "No newer version of the TV software was found" [Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора].
Вашият телевизор вече има най-новата версия на фърмуера, така че не е нужна актуализация.