Относно това изтегляне

За тази актуализация (13/03/2013)

Този файл актуализира софтуера, вграден във вашия телевизор, до версия PKG1.752EA, и ви осигурява следните предимства:

Подобрения в тази версия

 • Автоматичната настройка не прескача услуги в случай, че се използва активен радиочестотен вход. .
 • Информацията за програмите в EPG (Електронния програмен справочник) се асоциира правилно със съответните услуги

За да започнете обновяването, моля извършете преинсталиране на телевизора чрез инициализиране на функция Автоматично стартиране.

Съответни модели

 • KDL-22E5300 / E5310
 • KDL-32E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-37V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-40E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500 / Z5710
 • KDL-46V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500
 • KDL-52V5500 / V5610 / W5500 / Z5500

Предупреждение

 • Моля, следвайте внимателно инструкциите за актуализацията. Неспазването на инструкциите може да прекъсне актуализацията и да доведе до липса на реакция от телевизора. или да се наложи поправка.
 • Не изключвайте телевизора или не изтегляйте кабела от контакта. Спирането на електричеството по време на инсталирането на актуализацията на вградения софтуер може да доведе до липса на реакция от телевизора или да се наложи поправка.

Често задавани въпроси

 • Как мога да проверя фърмуеъра на моя телевизор?
  • Включете телевизора и натиснете бутона HOME на дистанционното управление, за да се покаже Home Menu (XMB(tm)).
  • Отидете до опция "Настройка" и натиснете ОК, за да я изберете.
  • Намерете „Product Information” (информация за продукта) и изберете.
  • Номерът на версията се показва на трети ред.
 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
  Всички потребителски настройки ще се запазят.
 • Мога ли да инсталирам по-стара версия на вградения софтуер?
  Инсталирането на по-стар вграден софтуер не се поддържа, за да се гарантира оптималната работа на вашия телевизор.
 • Телевизорът ми се изключи по време на процеса на актуализация?
  Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Възможно е рестартирането на телевизора да отнеме повече време от обикновено, защото инсталира новия вграден софтуер.

Инсталиране

 1. Трябва да приемете правилата по-долу, преди да изтеглите файла.

  Моля, прочетете внимателно и задълбочено цялата информация преди да изтеглите и инсталирате, който и да е файл. Неспазването на инструкциите може да доведе до липса на реакция от телевизора или да се наложи поправка.

 2. След като сте приели правилата, запазете файла с актуализацията на десктопа на вашия компютър.

  Когато завърши изтеглянето на актуализацията, проверете дали размерът на файла е 12,567,268 байта.
  За да направите това, кликнете с десния бутон на мишката върху файла, изберете "properties" (свойства) и проверете дали в кутийката "General" (общи свойства) излиза следната информация за размера:


  Ако информацията за размера, показвана на вашия компютър, е различна, изтрийте изтегления файл, изчистете кеш паметта на интернет браузера и изтеглете отново.

 3. Отворете Windows explorer, локализирайте изтегления файл „firmware.upd” (обновление на вградения софтуер) и копирайте файла в основната директория на USB устройството

  Важни бележки:
  • Уверете се, че има достатъчно място на вашето USB устройство.

Процедура за актуализация на вградения софтуер


 • Не изключвайте телевизора или не издърпвайте кабела от електрозахранването по време на актуализацията. Ако направите това, можете да повредите телевизора си, той да стане неизползваем, и да се наложи поправка.

 • Не натискайте никакъв друг бутон, освен описаните в инструкциите, докато не завърши актуализацията. Ако направите това, можете да повредите телевизора си, той да стане неизползваем, и да се наложи поправка.

Актуализацията на вградения софтуер може да продължи до 10 минути. Първо прочетете цялата процедура преди да започнете актуализация на вградения софтуер на вашия телевизор.

 1. Включете телевизора

 2. Поставете USB устройството, съдържащо „firmware.upd” (обновление на вградения софтуер) в USB слота отстрани на телевизора.

 3. Ако е необходимо, натиснете HOME на дистанционното управление и направете така, че да се покаже TV Home Menu (XMB(tm))

 4. Като използвате дистанционното управление, отидете на иконата за актуализация на системата, и а изберете като натиснете OK 5. Серия различни съобщения ще се появят на екрана на телевизора. Моля, следвайте инструкциите на екрана.

 6. Индикаторът за POWER (включване) ще светне в зелено за 30 секунди, след това индикаторът PIC OFF/TIMER (Картината изключена/автоматично изключване) бавно ще премига в жълто, а индикаторът за STANDBY (в готовност) става червен. След няколко минути телевизорът се изключва и отново се включва, за да довърши актуализацията.

  ВНИМАНИЕ: По време на актуализацията на вградения софтуер не изваждайте USB устройството, не изключвайте телевизора, или не изтегляйте кабела от захранването.

 7. Когато завърши актуализацията на вградения софтуер, на екрана на телевизора се появява съобщение за 5 секунди. 8. Махнете вашето USB устройство от USB слота.

 9. За да проверите версията на вградения в телевизора софтуер:
  • Включете телевизора и натиснете бутона HOME на дистанционното управление, за да се покаже Home Menu (XMB(tm)).
  • Намерете категорията „Set-up” (настройки) и натиснете OK, за да я изберете.
  • Намерете „Product Information” (информация за продукта) и изберете.
  • Потвърдете номера на версията.
  • Ако номерът на версията показан на третия ред е 1.752EA, телевизорът ви е с правилно актуализиран.

„Неуспешно обновяване на системата” се показва на екрана на телевизора.

Моля, продължете със следната процедура:

 1. Уверете се, че USB устройството ви работи добре и отново изпълнете инструкциите за изтеглянето на файла.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на самия телевизор.
 3. Натиснете бутона POWER отново и продължете с инсталацията.

„Не са открити данни за актуализация с нова версия” се показва на екрана на телевизора

Вашият телевизор вече има инсталирана по-нова версия на вградения софтуер.

Информация за файл

Име на файла

 • firmware.upd

Размер на файла

 • -