Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели телевизори:

 • KDL-32R420A / R421A / R423A / R424A
 • KDL-40R470A / R471A / R473A / R474A
 • KDL-46R470A / R473A

Относно това изтегляне

Какво ви е необходимо

 • компютър с достъп до интернет
 • USB флаш памет
 • съвместим телевизор

Инсталиране

Следвайте стъпките по-долу, за да актуализирате фърмуера на вашия телевизор. След като актуализирате, всички лични настройки на телевизора ще се запазят.

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да започнете актуализацията на фърмуера.

Изтегляне на актуализацията

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я запазите на USB флаш памет

 1. Моля, прочете и приемете общите условия по-долу и щракнете върху download file [Изтегли файл].
 2. При подканата запазете файла на вашия Desktop [Работен плот]. Когато завърши изтеглянето на актуализацията, проверете дали размерът на файла е 34,521,220 байта. За да направите това, щракнете с десния бутон на мишката върху файла, изберете properties [свойства] и проверете размера в раздела General [Общи].
 3. Отворете Windows Explorer, намерете изтегления файл sony_tvupdate_2013_4010_aef_auth.zip и го разархивирайте. На локалния диск ще бъде създадена папка с име sony_dtv027000097009_00000100.
 4. Копирайте папката на USB устройството.

Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията, можете да го инсталирате на своя телевизор. Просто следвайте стъпките по-долу.

Процесът може да отнеме до 5 минути и по време на инсталирането вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново.

 1. Включете телевизора.
 2. Поставете вашето USB устройство, съдържащо sony_dtv027000097009_00000100 в USB слота на телевизора.
 3. Натиснете HOME на дистанционното управление, за да отворите МЕНЮТО.
 4. Изберете Settings [Настройки], маркирайте Set-up [Инсталация] и натиснете Enter от дистанционното управление.
 5. Маркирайте USB System Update [USB актуализация на системата] и натиснете Enter от дистанционното управление.
 6. Когато се появи съобщението Do you want to start system update now ["Искате ли да стартирате актуализацията на системата сега?"], изберете OK и натиснете Enter.
 7. Актуализацията ще започне и на предния панел на телевизора ще започне да мига оранжев светодиод. - Не изваждайте USB устройството или изключвайте телевизора.
 8. След няколко минути телевизорът ще се изключи и след това ще се включи отново, за да завърши актуализацията.- Не изваждайте USB устройството или изключвайте телевизора.
 9. Когато актуализацията на фърмуера завърши, на екрана на телевизора се появява съобщение.
 10. Извадете вашето USB устройство от USB слота.

Проверете дали актуализацията е успешна:

 1. Включете своя телевизор и натиснете бутон HOME [НАЧАЛО] на дистанционното управление, за да изведете началното меню
 2. Отидете до settings [настройки], маркирайте Set-up [Инсталация] и натиснете OK.
 3. Отидете до категорията Product Support [Поддръжка за продукта] и натиснете OK.
 4. На екрана на телевизора версията на фърмуера трябва да изглежда по този начин: SOFTWARE VERSION v4010- ако номерът на версията е v4010 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера

Въпроси и отговори

Нужна ви е повече информация? Вижте често задаваните въпроси за актуализиране на фърмуера чрез интернет

Често задавани въпроси и отстраняване на проблеми

Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
Не, всички лични настройки ще се запазят.

Мога ли да инсталирам по-стара версия на фърмуера?
За да е сигурно, че вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара версия на фърмуера не е възможна.

Телевизорът ми се изключи по време на процеса на актуализация
Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Телевизорът ще се рестартира по-бавно, докато инсталирате нов фърмуер.

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия телевизор, използвайки интернет.

Едно от тези съобщения се появява на екрана на телевизора: "An error occurred during the software update" [Получи се грешка при софтуерната актуализация] или "Software cannot be updated using this USB device" [Софтуерът не може да бъде актуализиран с използване на това USB устройство]

 1. Потвърдете, че USB устройството е изправно. Ако не е, опитайте да изтеглите файла с актуализацията отново.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на самия телевизор.
 3. Натиснете бутона POWER отново и продължете с процеса на инсталация отново.

На предния панел на телевизора се появява "No newer version of the TV software was found" [Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора].
Вашият телевизор вече има най-новата версия на фърмуера, така че не е нужна актуализация.