Относно това изтегляне

За тази актуализация (12/05/2011)

Този файл актуализира фърмуеъра на вашия телевизор с версия M5.167 и предотвратява следните ситуации: • Предотвратява заключването на телевизора при бързо превключване между някои услуги.
 • Увеличава паметта на подстраницата на телетекста.
 • Коригира правописни грешки в опциите от менюто "Subtible Language" [Език за субтитри] и "Display Area" [Област на дисплей].
 • Коригира проблеми със субтитрите в услугите на латвийски език.
 • Прибавя поддръжка за аудио и видео за шифровани MPEG4 услуги.
 • Коригира аудио проблеми в аналогови стерео услуги.
 • Предотвратява постоянното включване на телевизора в аналогова програма номер 0.
 • Информацията в банера не беше коректна, когато телевизионният оператор използва 24-часови програми в електронния програмен справочник.
 • Прибавена поддръжка за "смесена" информация за програми.
 • Добавена е поддръжка за субтитри за HD DVB-T услуги.
 • Подобрено автоматично разпознаване на формати за декодиращи цифрови приемници.
 • Редакция на специфични знаци на полски език в информацията за програмите.
 • Подобрена възможност за четене на надписите в телетекста.
 • Подобрена устойчивост поради DVB грешки в трансмисията.

Моля имайте предвид, че след завършване на актуализацията е необходима автоматична настройка.

Съответни модели • KDL-32S5600 / P5600
 • KDL-37S5600 / P5600
 • KDL-40S5600 / P5600


Предупреждение

 • Моля, следвайте внимателно инструкциите за актуализацията. Неспазването на инструкциите може да прекъсне актуализацията и да доведе до липса на реакция от телевизора. или да се наложи поправка.
 • Не изключвайте телевизора или не изтегляйте кабела от контакта. Спирането на електричеството по време на инсталирането на актуализацията на вградения софтуер може да доведе до липса на реакция от телевизора или да се наложи поправка.


Често задавани въпроси

 • Как мога да проверя фърмуеъра на моя телевизор?
  1. Включете телевизора и натиснете бутон МЕНЮна дистанционното управление, за да извикате началното меню.
  2. Отидете до опция "Настройки" и натиснете ОК, за да я изберете.
  3. Отидете до опция "Настройка" и натиснете ОК, за да я изберете.
  4. Отидете до опция "Настройка на цифрова ТВ" и натиснете ОК, за да я изберете.
  5. Отидете до опция "Техническа настройка" и натиснете ОК, за да я изберете.
  6. Отидете до опция "Информация Система" и натиснете ОК, за да я изберете.
  7. Номерът на версията се показва на първия ред.
 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?

  Всички потребителски настройки ще се запазят.
 • Мога ли да инсталирам по-стара версия на вградения софтуер?

  Инсталирането на по-стар вграден софтуер не се поддържа, за да се гарантира оптималната работа на вашия телевизор.
 • Телевизорът ми се изключи по време на процеса на актуализация?

  Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Възможно е рестартирането на телевизора да отнеме повече време от обикновено, защото инсталира новия вграден софтуер.

Инсталиране

 1. Трябва да приемете правилата по-долу, преди да изтеглите файла.
 2. След като сте приели правилата, запазете файла с актуализацията на десктопа на вашия компютър.

  Когато завърши изтеглянето на актуализацията, проверете дали размерът на файла е 23.262.984 байта.
  За да направите това, кликнете с десния бутон на мишката върху файла, изберете "properties" (свойства) и проверете дали в кутийката "General" (общи свойства) излиза следната информация за размера:


  Ако информацията за размера, показвана на вашия компютър, е различна, изтрийте изтегления файл, изчистете кеш паметта на интернет браузера и изтеглете отново.

 3. Отворете Windows explorer, локализирайте изтегления файл „firmware.upd” (обновление на вградения софтуер) и копирайте файла в основната директория на USB устройството

  Важни бележки:
  • Уверете се, че има достатъчно място на вашето USB устройство.

Процедура за актуализация на вградения софтуер

Актуализацията на вградения софтуер може да продължи до 10 минути. Първо прочетете цялата процедура преди да започнете актуализация на вградения софтуер на вашия телевизор.

 1. Включете телевизора
 2. Поставете USB устройството, съдържащо „firmware.upd” (обновление на вградения софтуер) в USB слота на телевизора.
 3. Натиснете MENU [Меню] на Remote Commander
 4. Натиснете , за да изберете “Settings” [Настройки] и след това натиснете .
 5. Натиснете , за да изберете “Set-up” [Инсталиране], след което натиснете .
 6. И най-накрая натиснете , за да изберете “System Update” [Актуализиране на системата] и натиснете . 7. Моля, следвайте инструкциите на екрана.
 8. Индикаторът за POWER (включване) ще светне в зелено за 30 секунди, след това индикаторът PIC OFF/TIMER (Картината изключена/автоматично изключване) бавно ще премига в жълто, а индикаторът за STANDBY (в готовност) става червен. След няколко минути телевизорът се изключва и отново се включва, за да довърши актуализацията.
 9. Когато завърши актуализацията на вградения софтуер, на екрана на телевизора се появява съобщение за 5 секунди. 10. Махнете вашето USB устройство от USB слота.
 11. За да проверите версията на вградения в телевизора софтуер:
  • Включете телевизора и натиснете бутон МЕНЮ на дистанционното управление, за да извикате началното меню.
  • Отидете до опция "Настройки" и натиснете ОК, за да я изберете.
  • Отидете до опция "Настройка" и натиснете ОК, за да я изберете.
  • Отидете до опция "Настройка на цифрова ТВ" и натиснете ОК, за да я изберете.
  • Отидете до опция "Техническа настройка" и натиснете ОК, за да я изберете.
  • Отидете до опция "Информация Система" и натиснете ОК, за да я изберете.
  • Номерът на версията се показва на първия ред.
  • Потвърдете номера на версията.
  • Ако номера на версията, показан на първия ред е M5.167, вашият телевизор е бил правилно актуализиран.

„Неуспешно обновяване на системата” се показва на екрана на телевизора.Моля, продължете със следната процедура:
 1. Уверете се, че USB устройството ви работи добре и отново изпълнете инструкциите за изтеглянето на файла.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на самия телевизор.
 3. Натиснете бутона POWER отново и продължете с инсталацията.


„Не са открити данни за актуализация с нова версия” се показва на екрана на телевизораВашият телевизор вече има инсталирана по-нова версия на вградения софтуер.


Информация за файл

Име на файла

 • firmware.upd

Размер на файла

 • -