Инсталиране

Тази актуализация предотвратява появяването на следния проблем: Компютърът не стартира понякога, когато се натисне захранващият бутон.

 • Име: BIOS Update
 • Дата на разпространение: 01/12/2014
 • Версия: R1140DD
 • Размер: 6105960 Bytes

Инструкция за ръчна инсталация
 1. Излезте от всички работещи програми
 2. Изтеглете тази актуализация и я запазете на твърдия си диск
 3. Когато изтеглянето приключи, намерете изтегления файл на указаното от вас местоположение
 4. Щракнете двукратно върху EP0000601165.exe, за да го изпълните
 5. Изчакайте, докато съветникът актуализира софтуера ви
 6. Когато инсталирането приключи, рестартирайте VAIO

Информация за файл

Име на файла

 • EP0000601165.exe

Архитектура на файла

 • 64 bit

Размер на файла

 • 5.83 MB

Дата на издаване

 • 16-99-2014