Инсталиране

Приложими модели VAIO:
SVF11N1A4E; SVF11N1C5E; SVF11N1L2EB; SVF11N1L2EP; SVF11N1L2ES; SVF11N1L2RP; SVF11N1L2RS; SVF11N1M2ES; SVF11N1S2EB; SVF11N1S2ES; SVF11N1S2RS.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И ИНСТАЛИРАТЕ ТАЗИ АКТУАЛИЗАЦИЯ!
Ако имате засегнат компютър VAIO SVF11N1xx, който не е бил поправен след проблем с прегряването, силно препоръчваме внимателно да прочетете обявлението „Безплатна програма за ремонт на персонален компютър VAIO Fit 11A“ и да предприемете нужните стъпки за ремонт на компютъра си. Актуализацията на BIOS, вер. R0250DE, R0260DE и по-нова, ще деактивира функцията на батерията за зареждане на засегнатите компютри. Обърнете внимание, че ако батерията на компютъра ви е била поправяна, функцията й за зареждане няма да бъде засегната след инсталацията на актуализацията на BIOS.

Какво прави тази актуализация?

 • Подобрява сигурността с цел предотвратяване на уязвимости
 • Деактивира функцията за зареждане на батерията на компютри, които имат проблем с батерията си

Инструкции за инсталация на актуализацията

 1. Уверете се, че компютърът работи на променливотоково захранване (ако инсталацията на BIOS бъде прекъсната от загуба на електрозахранване, компютърът може да не заработи правилно или да не заработи изобщо)
 2. Излезте от всички работещи програми
 3. Изтеглете тази актуализация и я запазете на твърдия си диск
 4. Когато изтеглянето приключи, намерете изтегления файл EP0000601397.exe на указаното от вас местоположение
 5. Щракнете двукратно върху EP0000601397.exe, за да го изпълните
 6. Следвайте инструкциите на екрана
 7. Когато инсталацията приключи, компютърът ви ще се изключи автоматично
 8. След изключването на компютъра изчакайте 60 секунди, след което го включете отново

Информация за файл

Име на файла

 • EP0000601397.exe

Архитектура на файла

 • 64 bit

Размер на файла

 • 4.83 Mb

Дата на издаване

 • 16-99-2015