Преминаване към съдържанието

Инсталиране

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Информация за файл

Име на файла

  • XL1_Video.zip

Архитектура на файла

  • 32 bit

Размер на файла

  • 21.91 Mb

Дата на издаване

  • 91-32-2006