Преминаване към съдържанието

Инсталиране

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Информация за файл

Име на файла

  • ATI_8.31.100.32_logo_Desktop.zip

Архитектура на файла

  • 32 bit

Размер на файла

  • 69.73 Mb

Дата на издаване

  • 08-22-2007