Преминаване към съдържанието

Инсталиране

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Информация за файл

Име на файла

  • SOASNU-01298604-UN.exe

Архитектура на файла

  • 32 bit

Размер на файла

  • 2 Mb

Дата на издаване

  • 19-22-2007