Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя Blu-ray плейър.

 • Дата на разпространение: 12/04/2012
 • Име: Актуализация на фърмуер на Blu-ray плейър до версия 6.20
 • Приложими модели: BDP-S300
 • Ползи и подобрения:
  • Подобрява съвместимостта с BD-Java за подсилване на интерактивността с някои BD-ROM устройства
 • Ограничения: само с Blu-ray плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Системни изисквания

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел на Blu-ray плейър. Ако номерът на версията е 6,20 или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашия Blu-ray плейър, така че ако плейърът е включен към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за входен канал.
 2. Включете Blu-ray плейъра. Ако започне да възпроизвежда диск, натиснете STOP [СТОП] и изчакайте, докато видите екрана на Sony Blu-ray на телевизионния екран.
 3. Натиснете бутон SYSTEM MENU [Меню на системата] на дистанционното управление.
 4. На екран "SYSTEM MENU" [Меню на системата] осветете Setup [Настройка] и изберете ENTER.
 5. Осветете Video Setup [Настройка на видео] и изберете ENTER.
 6. Осветете TV Type [Тип телевизор] и изберете ENTER.
 7. Натиснете бутон BLUE на дистанционното управление.
 8. Версията на фърмуера ще бъде показана на екрана на телевизора - ако номерът на версията е 6.20 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Инсталиране

Какво ви е необходимо

 • Компютър със записващо CD устройство
 • Нов записваем CD-R, чист и без драскотини

Забележки:

 • Изтегленият файл ще създаде ISO изображение (изображение на диск за ISO 9660 файлова система).
 • Повечето програми за запис на компакт дискове могат да записват ISO файлове на дискове. За повече информация, моля проверете помощните файлове на вашата програма.

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър.
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Изтеглете актуализацията на вашия компютър:

 1. Прочетете и се съгласете с условията
 2. Изтеглете файла UPDATE_BDPS300_VER0620.exe на вашия компютър - запомнете директорията, в която сте го изтеглили.
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десния бутон върху него и изберете Properties [Свойства]. Проверете дали размерът е 50,1 MB (52 554 752 байта).

  Свойства на файла

Създайте диска:

 1. Извлечете файла на компютъра, като щракнете двукратно върху него- ще бъде извлечено ISO изображение.
 2. Запишете извлечения ISO файл на празен записваем CD-R. Използвате софтуер за запис на CD? Трябва да изберете опцията "Burn Image" (Запиши изображение), когато създавате диска.

Прехвърлете актуализацията на вашия плейър

Първо подгответе устройствата, след което прехвърлете актуализацията на вашия плейър.

Подгответе устройствата:

 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray плейъра. (Ако плейърът е свързан към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за вход.)
 2. Включете Blu-ray плейъра.
 3. Поставете диска в плейъра и затворете дисковата касета.

Прехвърлете актуализацията:

 1. Актуализацията започва автоматично след зареждане на диска.
 2. Съобщението DISC-DWLD се появява на дисплея на предния панел.
 3. Плейърът се изключва и включва автоматично . - Не използвайте или изключвайте плейъра преди завършване на актуализацията.
 4. Появяват се няколко съобщения на дисплея на предния панел.- Не използвайте или изключвайте плейъра преди завършване на актуализацията.
 5. След 20 минути (приблизително), дисковата касета ще се отвори. - Не изваждайте диска от плейъра и не затваряйте касетата. Актуализацията все още продължава.
 6. Актуализацията на фърмуера е завършена, когато на дисплея на предния панел се появи съобщение DL OK.
 7. Извадете диска и включете плейъра. - Показването на образ на телевизора може да отнеме на плейъра около 90 секунди.
 8. Проверете отново версията на фърмуера на плейъра, следвайки стъпките в Трябва ли да актуализирам?

Въпроси и отговори

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия Blu-ray плейър, използвайки компютър и диск.

 • Дискът с актуализацията не се изважда, въпреки че на екрана на телевизора се появява съобщение "DL OK".
  Следвайте тези стъпки:
  1. Включете плейъра и веднага (в рамките на една секунда) докоснете бутон STOP (Стоп) на плейъра.- Натискането на бутон STOP (Стоп) на дистанционното управление няма да извърши желаното действие.
  2. Касетата на диска ще се отвори и плейърът ще се изключи автоматично.

 • Съобщението "WRT FAILED" [WRT неуспешно] се появява на предния панел на плейъра.
  Следвайте тези стъпки:
  1. Изключете плейъра, като натиснете бутона POWER [Включване] за няколко секунди.
  2. Натиснете бутона за включване отново.
  3. Процесът ще се рестартира автоматично.
  Все още имате проблем?
  1. Извадете диска от плейъра,
  2. Изтрийте изтегления файл с актуализацията от вашия компютър.
  3. Повторете цялата процедура на актуализация отначало.

 • Съобщението "DISC-DWLD" не се появява на дисплея на предния панел след поставяне на диска.
  1. Извадете диска от плейъра,
  2. Изтрийте изтегления файл с актуализацията от вашия компютър.
  3. Повторете процедурата на актуализация отначало.

 • Всички мои лични настройки са били изтрити след актуализацията
  Това е нормално. Плейърът ще се върне към фабричните си настройки.

 • Как мога да проверя дали актуализиращият диск е бил правилно създаден с моята програма за създаване на компакт дискове?
  Проверете дали името на диска е "BDPV-00620", след като го създадете.

 • Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията.
  Включете плейъра отново, като държите актуализиращия диск в касетата. Актуализацията ще започне автоматично.

 • Когато щракна върху изтегления UPDATE_BDPS300_VER0620.exe, ISO файлът не се създава и се появява следното съобщение за грешка: "Win32 Cabinet Self-Extraction" [Win32 Cabinet само-извличане].
  Изтеглянето може да е било неуспешно. Изтрийте файла и го изтеглете отново.

 • Когато включа плейъра след края на актуализацията, нищо не се появява на екрана на телевизора.
  Ако след 2 минути не се появи нищо, моля свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony.

 • Когато включа плейъра след актуализацията, на дисплея на предния панел на плейъра или на телевизора се появява съобщение "POWER ON" [Включено захранване].
  Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony

 • Актуализацията продължи повече от 50 минути и още не е завършила
  Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony

 • Съобщението "INCOMPLETE"/"NEED DISC" [Непълен/Нужен е диск] се появява на предния панел на плейъра.
  Актуализацията не е била завършена.
  1. Поставете диска обратно в плейъра.
  2. Изключете плейъра, като натиснете бутона POWER на плейъра за 5 секунди.
  3. Включете плейъра отново, за да стартирате актуализацията автоматично.

Информация за файл

Име на файла

 • UPDATE_BDPS300_VER0620.exe