Подготовка

За тази надстройка (24/05/2011 г.):

Тази помощна програма актуализира фърмуера на Blu-ray Disc/DVD системата за домашно кино до версия 011 и осигурява следните предимства:


 • Подобрение на BD-ROM възпроизвеждането

Предимства, осигурени от предходните актуализации и включени във версия 011:

 • Добавена е операция за забавен кадър при възпроизвеждане на Blu-ray и DVD дискове.
 • Добавена е операция за придвижване напред кадър по кадър при възпроизвеждане на Blu-ray и DVD дискове.
 • Подобрява съвместимостта и увеличава интерактивността с някои BD-ROM дискове.
 • Подобрение на BD-ROM възпроизвеждането

Модели, за които е приложимо:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Моля, изберете начина, който желаете да използвате за актуализиране на своя Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейър:


 • Надстройка чрез мрежа:
  • Процедурата за надстройка чрез мрежата не е сложна, така че ви препоръчваме да използвате метода надстройка чрез мрежа.
  • Ще трябва да свържете Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейъра към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел.

Щракнете тук, за да видите инструкции

Щракнете тук, за да видите инструкции

Надстройка чрез мрежа:

bdp
 • Моля, прочетете внимателно и задълбочено цялата информация, преди да изтеглите и инсталирате който и да е файл. Неспазването на инструкциите може да доведе до липса на реакция от плейъра или да наложи поправка.
 • Тази помощна програма може да бъде използвана само с Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.
 • За да използвате този метод на надстройка трябва да свържете правилно плейъра към активна Интернет връзка.
 • За да извършите надстройката на фърмуера трябва да свържете правилно плейъра към съвместим телевизор.
 • Надстройката на фърмуера отнема обикновено около 15 до 30 минути в зависимост от системната конфигурация и мрежовата връзка.

Инструкции:

 • Преди да започнете :
 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейъра.
 2. Свържете LAN терминала на Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейъра към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел.
 3. Включете Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейъра.
 4. Ако има диск в системата, моля извадете го.
 • Извършване на надстройката:
 1. В менюто xross media bar™ използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да изберете "Setup" [Настройка] - "Network Update" [Актуализация чрез мрежа] и след това натиснете бутон ENTER.
 2. Появява се съобщение "Perform version update?" [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
 3. Натиснете "OK" и след това бутон ENTER.
 4. Процесът на изтегляне започва и на телевизора се появява екранът за изтегляне.
 5. По време на изтегляне на телевизора и на предния панел на плейъра се появява съобщение "*/9".

  Забележка: "*" се променя от "0" до "9", показвайки напредъка в процеса на изтегляне.
 6. Надстройката започва след завършване на изтеглянето и на предния панел на плейъра се появява "UPDATING".
 7. При инсталиране на надстройката на предния панел на плейъра се появява съобщение "UPDATING".
 8. Когато надстройката на фърмуера завърши, на предния панел на плейъра се появява съобщение "COMPLETE" [Край].

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! Не работете с плейъра и не го изключвайте, докато трае съобщението. Неспазването на тази инструкция може да доведе до липса на реакция от страна на Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейъра или да наложи поправка.
 9. Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейърът ще се изключи автоматично.
 10. Включете Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейъра.
 11. Проверете текущата версия на фърмуера, за да потвърдите, че надстройката е била инсталирана успешно.

  Забележка: Ако последните три цифри на номера на версията са 011, надстройката на фърмуера е била успешна.

Възможни проблеми при актуализация чрез мрежа

"UPDATE" [Актуализиране] и "INCOMPLETE" [Незавършено] се появяват едно след друго на предния панел.

 1. Извадете кабела за захранване и след това го включете отново.
 2. Включете Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино от копчето.
 3. Моля, извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.
 4. Ако симптомите не изчезнат след повторна надстройка, моля свържете се със Sony.


При надстройка чрез мрежа телевизорът показва "Connection status cannot be confirmed" [Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено] и вие не можете да надстроите фърмуера.

Проблемът може да е в мрежовата връзка. Убедете се, че мрежовите настройки на Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино са правилни.

 1. Проверете дали LAN кабелът е добре свързан към конектора.
 2. Проверете мрежовите настройки и потвърдете дали Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино има собствен IP адрес. Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра и използвайте вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" [Прокси сървър].
 3. След това извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.


Електрозахранването спря по време на актуализация.

Включете системата отново. След това извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.При включване на Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино след надстройката, на предния панел постоянно се появява съобщение "WELCOME" [Добре дошли].

Моля, свържете се със Sony.Надстройката на фърмуера (Това не е изтегляне) не завършва след изпълнение в продължение на повече от 30 минути.

 1. Изключете кабела за променливо напрежение (захранващия кабел) от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.
 2. Включете Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино от копчето.
 3. Моля, извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.
 4. Моля, свържете се със Sony.


Системата не извежда 3D сигнал след 3D актуализация дори и ако системата е свързана към 3D-съвместим телевизор.


Свържете 3D-съвместимия телевизор с HDMI връзка.
Направете следното:

 1. Натиснете ""HOME"" [НАЧАЛО].
  Началното меню се извежда на екрана на телевизора.
 2. Натиснете , за да изберете "Setup" [Настройка].
 3. Натиснете , за да изберете "Screen Settings" [Настройки на екрана], след което натиснете Enter.
 4. Натиснете , за да изберете "Output Video Format" [Изходен видео формат], след което натиснете Enter.
 5. Натиснете , за да изберете "HDMI", след което натиснете Enter.
 6. Изберете "Auto" [Автоматично] и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Създаване на диск за надстройка, който да поставите във вашия Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейър

Ако сте актуализирали успешно своята Blu-ray система, използвайки метода "Надстройка чрез мрежа", не е необходимо да прилагате тази процедура.

Модели, за които е приложимо:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Ако това не е моделът на вашата BD система, моля щракнете тук, за да изберете подходящия модел.

Предупреждение:

 • Тази помощна програма може да бъде използвана само с Blu-ray Disc/DVD системи за домашно кино, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.
 • Моля, следвайте внимателно инструкциите за надстройка. Неспазването на инструкциите може да прекъсне процеса на надстройка и да доведе до липса на реакция от системата, както и да наложи поправка.
 • Не изключвайте системата и не изтегляйте кабела от контакта. Прекъсването на захранването по време на инсталирането на надстройката на фърмуера може да доведе до липса на реакция от системата или да наложи поправка.
 • Вашата Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино ще се върне към фабрично зададените настройки. След инсталиране на надстройка е необходимо да конфигурирате вашата система отново.
 • Използвайте нов записващ CD-R диск, за да запишете надстройката на фърмуера. Възможно е системата да не може коректно да прочете замърсен или надраскан диск.
 • Препоръчителна операционна система за компютъра, който ще изтегли надстройката на фърмуера:
  • Препоръчват се Windows® Vista®, Windows® XP или Windows® 7.
 • Необходим ви е компютър със записващо CD устройство.

Проверете версията на фърмуера на системата за домашно кино:

 • Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан BDV-E300/E800W/E801/Z7 системата за домашно кино.
 • Включете BDV-E300/E800W/E801/Z7 системата за домашно кино.
 • Ако системата за домашно кино започне да възпроизвежда диск, натиснете бутон "STOP" [Стоп] и изчакайте, докато синият екран на Sony Blu-ray Disc™ се появи на телевизора, преди да продължите.
 • На лентата "xross media bar™ (XMB™)" използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да осветите "Setup" [Настройка] > "System Settings" [Настройки на системата] и след това натиснете бутон ENTER.
 • Използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да осветите "System Information" [Информация за системата] и след това натиснете бутон ENTER.
 • Текущо инсталираната версия на BDV-E300/E800W/E801/Z7 ще се изпише на телевизионния екран:

  SOFTWARE VERSION XX.X.006 [Версия на софтуера]

  Ако версията на фърмуера е 011, не е необходимо да инсталирате тази актуализация.

Процедура на изтегляне :

 1. Изтеглете файл UPDATA_13x011.ZIP във временна директория или директория за изтеглени файлове (моля, запишете тази директория за справка).
 2. Отидете до директорията, където сте изтеглили файла и потвърдете, че размерът на файла UPDATA_13x011.ZIP е 48,165,706 байта.
 3. Щракнете с десен бутон на мишката върху файла UPDATA_13x011.ZIP и натиснете "Properties" [Свойства].
 4. На екран "UPDATA_13x011.ZIP Properties" [Свойства на UPDATA_13x011.ZIP] потвърдете, че "Size:" [Размерът] е "46,9 MB (48,165,706 байта)". 5. Извлечете файла UPDATA_13x011.ZIP на място по ваш избор.
 6. Извлечените файлове ще бъдат с имена "BD13-VUD.BIN" и "SONY_VUP.ID"
 7. За да създадете диска с надстройката, запишете декомпресираните файлове ("BD13-VUD.BIN" и "SONY_VUP.ID") в главната директория на CD-R диск. (избягвайте използването на формат ISO9660, ако използвате софтуер за запис).

Важни забележки:

 • Изберете UDF формат, когато използвате софтуер за запис на DVD/CD.
 • Уверете се, че дискът е финализиран.
 • Уверете се, че създаването на диска е изпълнено правилно и без грешки. В случай на съмнение запишете нов диск с надстройката.
 • Използването на формат ISO9660 може да доведе до неправилно записване на диска с надстройка.
 • Не създавайте диск с надстройка чрез процес, различен от описания по-горе.

Процедура за надстройка на фърмуера:

 • Внимание:

  - Не изключвайте системата и не изваждайте захранващия й кабел от контакта по време на процеса на надстройка. В противен случай вашата система може да се повреди и да стане неизползваема, което да наложи ремонта й.

  - Не натискайте никакви други бутони, освен описаните в инструкциите, докато не завърши надстройката. В противен случай вашата система може да се повреди и да стане неизползваема, което да наложи ремонта й.
 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързанa BD/DVD системата за домашно кино.
 2. Включете BDV/DVD системата за домашно кино.
 3. Поставете диска с актуализацията в системата и затворете дисковата касета.
 4. След поставяне на диска се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?]. 5. Натиснете OK и след това бутон ENTER.
 6. Актуализацията започва и на предния панел на системата се появява "UPDATE".
 7. При актуализация:
  На предния панел на се появява UPDATE */9 (осветява се) ("*" променя се от "0" до "9", показвайки напредъка). 8. Когато завърши актуализацията на фърмуера, на екрана на системата за домашно кино се появява съобщение COMPLETE! [Завършено!].
  Не работете със системата и не я изключвайте докато трае съобщението. Това може да доведе до липса на реакция от BD/DVD системата за домашно кино или да се наложи поправка.
 9. Извадете диска с актуализацията от системата.
 10. Включете BDV/DVD системата за домашно кино.
 11. Проверете версията на фърмуера:Възможни проблеми при надстройка чрез диск

"SYS ERR" [Грешка в системата] или "UPDATE NG" се появява на предния панел на дисплея на системата.

 1. Извадете кабела за захранване и след това го включете отново.
 2. Включете Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино от копчето.
 3. Ако симптомите не изчезнат след повторна надстройка, извадете диска от системата и изтрийте файлове за надстройка от вашия компютър.
 4. Изтеглете надстройката отново и следвайте цялата процедурата по-горе, за да създадете нов диск и да инсталирате надстройката.
 5. Ако проблемът продължава, моля свържете се със Sony


"UPDATE" [Актуализиране] не се появява на дисплея на предния панел при поставяне на диска с надстройката.

Извадете диска с надстройката от системата и изтрийте файловете на надстройката от вашия компютър. Изтеглете надстройката отново и следвайте цялата процедурата по-горе, за да създадете нов диск и да инсталирате надстройката.Електрозахранването беше спряно по време на актуализация.

Включете системата отново, като държите диска с надстройката в касетата. Надстройката трябва да започне автоматично.Файлът за надстройка UPDATA_13x011.ZIP, който изтеглих от уеб-страницата за надстройка, не може да бъде извлечен.

Изтеглянето може да е било неуспешно. Изтрийте изтегления файл и изтеглете надстройката отново.Надстройката на фърмуера не завършва след изпълнение в продължение на повече от 30 минути.

 1. Изключете кабела за променливо напрежение (захранващия кабел) от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.
 2. Включете Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино от копчето.
 3. Извършете процедурата за надстройка чрез диск отново
 4. Ако симптомите не изчезнат след повторна надстройка, моля свържете се със Sony.