Относно това изтегляне

За тази надстройка:

Тази помощна програма актуализира фърмуера BDV-IT1000 до версия 010 и ви осигурява следните предимства:

Подобрения на версия 006 на фърмуера:

 • Подобрява BD-Java съвместимостта и увеличава интерактивността с някои BD-ROM дискове.
 • Подобрява BD-Live характеристиките за увеличаване на интерактивността.

Предупреждение:

 • Тази програма е предназначена за използване само с BDV-IT1000, който се продава в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.
 • Моля следвайте инструкциите за UPDATE_BDV1000_VER010.EXE внимателно. Неспазването на инструкциите може да прекъсне процеса на актуализация на UPDATE_BDV1000_VER010.EXE и да доведе до липса на реакция от плейъра и да наложи поправка.
 • Не изключвайте системата за домашно кино и не изваждайте кабела от контакта. Загубата на захранване по време на инсталирането на актуализацията UPDATE_BDV1000_VER010.EXE може да доведе до липса на реакция от плейъра и да наложи поправка.

Информация за файл

Име на файла

 • UPDATE_BDV1000_VER010.EXE

Размер на файла

 • -

Подготовка

Трябва да извършите две процедури за актуализацията на фърмуера на BDV-IT1000:

 • Актуализация чрез мрежа:
  • Процедурата на актуализацията чрез мрежата не е сложна, така че ви препоръчваме да използвате метода за актуализация чрез мрежа.
  • Ще трябва да свържете BDV-IT1000 към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел.
 • Създаване на актуализиращ диск, който да бъде поставен в BDV-IT1000.
  • Използвайте нов записващ CD-R диск, за да запишете актуализацията на фърмуера. Възможно е системата за домашно кино да не може да прочете коректно замърсен или надраскан диск.
  • Необходим ви е компютър със записващо CD устройство и софтуер за запис върху дискове.
  • Изтегленият файл ще създаде ISO изображение. Изображението ISO (.iso) е изображение на диск за ISO 9660 файлова система.
  • Повечето помощни програми за създаване на компакт дискове могат да записват ISO файлове на дискове. За повече информация, моля проверете помощните файлове на вашата програма за създаване на компакт дискове.
   НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ CD-RW. Препоръчва се CD-R диск.

Проверете версията на фърмуера на системата за домашно кино:

 • Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан BDV-IT1000 системата за домашно кино.
 • Включете BDV-IT1000 системата за домашно кино.
 • Ако системата за домашно кино започне да възпроизвежда диск, натиснете бутон "STOP" [Стоп] и изчакайте, докато синият екран на Sony Blu-ray Disc™ се появи на телевизора, преди да продължите.
 • На лентата ""xross media bar™" (XMB™)" използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да осветите "Setup" [Настройка] > "System Settings" [Настройки на системата] и след това натиснете бутон ENTER.
 • Използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да осветите "System Information" [Информация за системата] и след това натиснете бутон ENTER.
 • Използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да осветите "System Information" [Информация за системата] и след това натиснете бутон ENTER.
 • Текущо инсталираната версия на BDV-IT1000 ще се изпише на телевизионния екран:

  SOFTWARE VERSION XX.X.006 [Версия на софтуера]

  Ако версията на фърмуера е 010, не е необходимо да инсталирате тази актуализация.

Процедурата на актуализация чрез мрежата не е сложна, така че ви препоръчваме да използвате метода "Актуализация чрез мрежа", за да актуализирате фърмуера на BDV-IT1000.

Ако не можете да свържете BDV-IT1000 към вашия Интернет източник, използвайте метода "Актуализиращ диск" в раздела по-долу.

 • Моля, прочетете внимателно и задълбочено цялата информация, преди да изтеглите и инсталирате който и да е файл. Неспазването на инструкциите може да доведе до липса на реакция от BD/DVD системата за домашно кино или да се наложи поправка.
 • За да използвате този метод на актуализация трябва да свържете правилно системата за домашно кино към активна Интернет връзка.
 • За да извършите актуализацията трябва да свържете правилно системата за домашно кино към съвместим телевизор.

Актуализацията на фърмуера отнема обикновено около 15 до 30 минути в зависимост от системата конфигурация и мрежовата връзка.

 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързанa BD/DVD системата за домашно кино.
 2. Свържете LAN терминала системата за домашно кино към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел.
 3. Включете BDV/DVD системата за домашно кино.
 4. Ако има диск в системата, моля извадете го.
 5. На лентата ""xross media bar" (XMB)" използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да изберете Setup - Network Update [Настройка - Актуализация чрез мрежа] и след това натиснете бутон ENTER.
 6. Появява се съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?] 7. Натиснете OK и след това бутон ENTER.
 8. Процесът на изтегляне започва и се появява екранът за изтегляне.
  На предния панел на системата се появява DOWNLOAD */9 (осветява се) ("*" променя се от "0" до "9", показвайки напредъка). 9. Когато изтеглянето завърши, започва актуализацията и на предния панел на системата се появява UPDATE.
 10. При актуализация:
  На предния панел на се появява UPDATE */9 (осветява се) ("*" променя се от "0" до "9", показвайки напредъка).
 11. Когато завърши актуализацията на фърмуера, на екрана на системата за домашно кино се появява съобщение COMPLETE! [Завършено!].
  Не работете със системата и не я изключвайте докато трае съобщението. Това може да доведе до липса на реакция от BD/DVD системата за домашно кино или да се наложи поправка.
 12. BDV/DVD системата за домашно кино ще се изключи автоматично.
 13. Включете BDV/DVD системата за домашно кино.
 14. Проверете версията на фърмуера:Възможни проблеми при актуализация чрез мрежа

"SYS ERR" [Грешка в системата] или "UPDATE NG" се появява на предния панел на дисплея на системата.

 1. Извадете и след това вкарайте отново захранващия кабел.
 2. Включете BDV/DVD системата за домашно кино.
 3. Моля, извършете процедурата за актуализация чрез мрежа отново.
 4. Ако симптомите не изчезнат след повторна актуализация, моля свържете се със Sony.

При актуализация чрез мрежа телевизорът показва "Connection status cannot be confirmed" [Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено] и вие не можете да актуализирате фърмуера.

Проблемът може да е в мрежовата връзка. Убедете се, че мрежовите настройки на системата за домашно кино са правилни.

 1. Проверете дали LAN кабелът е добре свързан към конектора.
 2. Проверете мрежовите настройки и потвърдете дали BD/DVD системата за домашно кино има собствен IP адрес. Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра и използвайте вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" [Прокси сървър].
 3. След това извършете процедурата за актуализация чрез мрежа отново.

Електрозахранването спря по време на актуализация.

Включете BDV/DVD системата за домашно кино отново. След това извършете процедурата за актуализация чрез мрежа отново.

Процесът на актуализация чрез мрежа има две части; първата е изтеглянето, а втората е актуализацията. Ако, след завършване на изтеглянето, актуализацията на фърмуера не завършва след изпълнение в продължение на повече от 30 минути.
Моля, свържете се със Sony.

Ако не можете да свържете BDV-IT1000 към вашия Интернет източник, използвайте метода за актуализиращ диск.
Ако сте актуализирали успешно своя BDV-IT1000 използвайки метода "Актуализация чрез мрежа" по-горе, вие няма нужда да извършвате тази процедура.

 • Моля, следвайте внимателно инструкциите за актуализацията. Неспазването на инструкциите може да прекъсне процеса на актуализация на и да доведе до липса на реакция от системата за домашно кино и да наложи поправка.
 • Не изключвайте системата за домашно кино и не изваждайте кабела от контакта. Загубата на електрозахранване по време на инсталирането на актуализацията може да доведе до липса на реакция от системата и да се наложи поправка.
 • Използвайте нов записващ CD-R диск, за да запишете актуализацията на фърмуера. Възможно е системата за домашно кино да не може да прочете коректно замърсен или надраскан диск.
 • Препоръчителна операционна система за компютъра, който ще изтегли актуализацията на фърмуера:
  • Нужна е Microsoft® Windows® 98SE или по-нова.
  • Препоръчват се Windows® Vista®, Windows® XP или Windows® 2000 (Service Pack 4).
 • Необходим ви е компютър със записващо CD устройство и софтуер за запис върху дискове.
 • Повечето помощни програми за създаване на компакт дискове могат да записват ISO файлове на дискове. За повече информация, моля проверете помощните файлове на вашата програма за създаване на компакт дискове.

Процедура на изтегляне :

 1. Изтеглете файл UPDATE_BDV1000_VER010.EXE във времена директория или директория за изтеглени файлове (моля, запишете тази директория за справка).
 2. Отидете до директорията, където сте изтеглили файла и потвърдете, че размерът на файла UPDATE_BDV1000_VER010.EXE е 51 284 992 байта.
 3. Щракнете с десен бутон на мишката върху файла UPDATE_BDV1000_VER010.EXE и натиснете "Properties" [Свойства].
 4. На екран " UPDATE_BDV1000_VER010.EXE Properties" [Свойства] потвърдете, че "Size" [Размерът] е 49,4 MB (51 284 992 байта). 5. Щракнете двукратно върху изтегления файл UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, за да извлечете актуализацията на фърмуера на вашия компютър.
 6. В диалоговия прозорец на UPDATE_BDV1000_VER010.EXE въведете мястото или натиснете бутон "Browse..." [Преглед], за да изберете място за некомпресираната актуализация и натиснете "OK". Файлът UPDATE_BDV1000_VER010.EXE.ISO ще бъде извлечен в определеното място.
 7. Използвайте опция "Burn Image" [Запис на изображения] на вашия софтуер за създаване на компакт дискове, за да създадете актуализиращ диск от файла UPDATE_BDV1000_VER010.EXE.ISO

  Важни забележки:
  • Уверете се, че дискът е финализиран.
  • Уверете се, че създаването на диска е изпълнено правилно и без грешки. В случай на съмнение, направете нов диск с актуализация.
  • Не се поддържа записване на актуализиращ диск чрез използване на софтуер за пакетен запис. (Пакетно записване е записваща технология за оптичен диск, използвана за да се позволи на CD носители с възможности за записване, да бъдат използвани по същия начин като дискета).
  • Не създавайте диск с актуализация чрез процес, различен от описания по-горе.

Процедура за актуализация на фърмуера:

 • Не изключвайте системата за домашно кино и не изваждайте захранващия й кабел от контакта по време на процеса на актуализация. Ако направите това, вашата система за домашно кино може да се повреди и да стане неизползваема, което ще наложи ремонт на системата.
 • Не натискайте никакви бутони, освен описаните в инструкциите, докато не завършите актуализацията. Ако направите това, вашата система за домашно кино може да се повреди и да стане неизползваема, което ще наложи ремонт на системата.
 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързанa BD/DVD системата за домашно кино.
 2. Включете BDV/DVD системата за домашно кино.
 3. Поставете диска с актуализацията в системата и затворете дисковата касета.
 4. След поставяне на диска се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?]. 5. Натиснете OK и след това бутон ENTER.
 6. Актуализацията започва и на предния панел на системата се появява "UPDATE".
 7. При актуализация:
  На предния панел на се появява UPDATE */9 (осветява се) ("*" променя се от "0" до "9", показвайки напредъка). 8. Когато завърши актуализацията на фърмуера, на екрана на системата за домашно кино се появява съобщение COMPLETE! [Завършено!].
  Не работете със системата и не я изключвайте докато трае съобщението. Това може да доведе до липса на реакция от BD/DVD системата за домашно кино или да се наложи поправка.
 9. Извадете диска с актуализацията от системата.
 10. Включете BDV/DVD системата за домашно кино.
 11. Проверете версията на фърмуера:Възможни проблеми при актуализация чрез диск

"SYS ERR" [Грешка в системата] или "UPDATE NG" се появява на предния панел на дисплея на системата.

 1. Извадете и след това вкарайте отново захранващия кабел.
 2. Включете BDV/DVD системата за домашно кино.
 3. Следвайте инструкциите за актуализация чрез диск.
 4. Ако проблемът продължава, моля свържете се със Sony.

"UPDATE" не се появява на предния панел на дисплея на системата при вкарване на диска с актуализацията.

Извадете диска с актуализацията от системата за домашно кино и изтрийте актуализиращите файлове от вашия компютър. Изтеглете актуализацията отново и следвайте цялата процедурата по-горе, за да създадете нов диск и да инсталирате актуализацията.

Как мога да потвърдя, че актуализиращият диск е бил записан?
След създаване на диска проверете дали неговото име е "BV10-00010 " на вашия компютър.

Електрозахранването беше спряно по време на актуализация.
Включете BDV/DVD системата за домашно кино отново и следвайте инструкциите за актуализация чрез диск отново.

Когато щракна двукратно върху актуализиращия файл UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, който изтеглих от уебсайта за актуализация, UPDATE_BDV1000_VER010.EXE.ISO файлът не се създава и се появява следното съобщение за грешка: "Win32 Cabinet Self-Extraction" [Win32 Cabinet само-извличане].
Изтеглянето може да е било неуспешно. Изтрийте изтегления файл и го изтеглете отново.

Актуализацията на фърмуера не завършва след изпълнение в продължение на повече от 30 минути.
Моля, свържете се със Sony.