Приложими модели

Тази информация важи за следните модели Blu-ray Disc / DVD системи за домашно кино:

 • BDV-E670W / E370 / E870 / E970W / F500 / F700 / IZ1000W

Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя Blu-ray плейър.

 • Име: Актуализация на фърмуера за Blu-ray Disc/DVD система за домашно кино до версия M04.R.789
 • Дата на разпространение: 02/01/2015
 • Ползи и подобрения:
  • Подобрете сигурността на шифроване
 • Ограничения: само за използване с Blu-ray Disc/DVD системи за домашно кино, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави

Системни изисквания

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел на Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино. Ако номерът на версията е M04.R.789 или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора и Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино. Проверете, за да сте сигурни, че телевизорът е настроен за входа, към който е включен вашия Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино, така че ако плейърът е включен към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за входен канал
 2. Натиснете няколко пъти бутон "FUNCTION" [Функция], докато функцията ""BD/DVD" се появи на дисплея на предния панел
 3. Ако започне да възпроизвежда диск, натиснете STOP [СТОП] и изчакайте да се появи менюто на XrossMediaBar™ (XMB™)
 4. В XrossMediaBarTM, осветете Setup > System Settings [Настройка - Настройки на системата], след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление
 5. Осветете System Information [Информация за системата] и изберете ENTER
 6. На екрана на телевизора версията на фърмуера изглежда по този начин: "Software Version M04.R.789" - ако номерът на версията е M04.R.789 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Инсталиране

Съществуват 2 лесни начина за актуализиране на фърмуера на вашия Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино:

 1. Sony Home Аудио и Видео : Изтеглен фърмуеър  

  • Моля, прочетете внимателно и задълбочено цялата информация, преди да изтеглите и инсталирате който и да е файл. Неспазването на инструкциите може да доведе до липса на реакция от плейъра или да наложи поправка
  • Тази помощна програма може да бъде използвана само с Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави
  • За да използвате този метод на надстройка трябва да свържете правилно плейъра към активна Интернет връзка.
  • За да извършите надстройката на фърмуера трябва да свържете правилно плейъра към съвместим телевизор.
  • Надстройката на фърмуера отнема обикновено около 15 до 30 минути в зависимост от системната конфигурация и мрежовата връзка

  Инструкции:

  • Преди да започнете :
  1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейъра.

  2. Свържете LAN терминала на Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейъра към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел.

  3. Включете Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейъра.

  4. Ако има диск в системата, моля извадете го.

  • Извършване на надстройката:
  1. В менюто xross media bar™ използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да изберете "Setup" [Настройка] - "Network Update" [Актуализация чрез мрежа] и след това натиснете бутон ENTER.

  2. Появява се съобщение "Perform version update?" [Искате ли да извършите актуализация на версията?]

  3. Натиснете "OK" и след това бутон ENTER.

  4. Процесът на изтегляне започва и на телевизора се появява екранът за изтегляне.

  5. По време на изтегляне на телевизора и на предния панел на плейъра се появява съобщение "*/9".

   Забележка: "*" се променя от "0" до "9", показвайки напредъка в процеса на изтегляне.

  6. Надстройката започва след завършване на изтеглянето и на предния панел на плейъра се появява "UPDATING".

  7. При инсталиране на надстройката на предния панел на плейъра се появява съобщение "UPDATING".

  8. Когато надстройката на фърмуера завърши, на предния панел на плейъра се появява съобщение "COMPLETE" [Край].

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! Не работете с плейъра и не го изключвайте, докато трае съобщението. Неспазването на тази инструкция може да доведе до липса на реакция от страна на Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейъра или да наложи поправка.

  9. Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейърът ще се изключи автоматично.

  10. Включете Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System плейъра.

  11. Проверете текущата версия на фърмуера, за да потвърдите, че надстройката е била инсталирана успешно.

   Забележка: Ако последните три цифри на номера на версията са 789, надстройката на фърмуера е била успешна.

  Възможни проблеми при актуализация чрез мрежа  "UPDATE" [Актуализиране] и "INCOMPLETE" [Незавършено] се появяват едно след друго на предния панел.

  1. Извадете кабела за захранване и след това го включете отново
  2. Включете Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино от копчето
  3. Моля, извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново
  4. Ако симптомите не изчезнат след повторна надстройка, моля свържете се със Sony


  При надстройка чрез мрежа телевизорът показва "Connection status cannot be confirmed" [Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено] и вие не можете да надстроите фърмуера.

  Проблемът може да е в мрежовата връзка. Убедете се, че мрежовите настройки на Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино са правилни.

  1. Проверете дали LAN кабелът е добре свързан към конектора.
  2. Проверете мрежовите настройки и потвърдете дали Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино има собствен IP адрес. Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра и използвайте вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" [Прокси сървър].
  3. След това извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново

  Електрозахранването спря по време на актуализация.

  Включете системата отново. След това извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.


  При включване на Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино след надстройката, на предния панел постоянно се появява съобщение "WELCOME" [Добре дошли].

  Моля, свържете се със Sony.


  Надстройката на фърмуера (Това не е изтегляне) не завършва след изпълнение в продължение на повече от 30 минути.

  1. Изключете кабела за променливо напрежение (захранващия кабел) от стенния контакт и го включете отново след няколко минути
  2. Включете Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино от копчето
  3. Моля, извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново
  4. Моля, свържете се със Sony


  Системата не извежда 3D сигнал след 3D актуализация дори и ако системата е свързана към 3D-съвместим телевизор.  Свържете 3D-съвместимия телевизор с HDMI връзка.

  Направете следното:

  1. Натиснете ""HOME"" [НАЧАЛО].
   Началното меню се извежда на екрана на телевизора
  2. Натиснете , за да изберете "Setup" [Настройка].
  3. Натиснете , за да изберете "Screen Settings" [Настройки на екрана], след което натиснете Enter.
  4. Натиснете , за да изберете "Output Video Format" [Изходен видео формат], след което натиснете Enter.
  5. Натиснете , за да изберете "HDMI", след което натиснете Enter.
  6. Изберете "Auto" [Автоматично] и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Информация за файл

Име на файла

 • UPDATA_M04R789.ZIP