Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя Blu-ray плейър.

 • Дата на разпространение: 02/01/2015
 • Име: Актуализация на фърмуера за Blu-ray Disc/DVD система за домашно кино до версия M07.R.0631
 • Приложими модели: BDV-E280, BDV-E380, BDV-E780W, BDV-E880, BDV-E980W, BDV-EF200, BDV-L600, BDV-L800(M)
 • Ползи и подобрения:
  • Подобрете сигурността на шифроване
 • Ограничения: само за използване с Blu-ray Disc/DVD системи за домашно кино, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Подготовка

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел на Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино. Ако номерът на версията е M07.R.0631 или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора и Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино. Проверете, за да сте сигурни, че телевизорът е настроен за входа, към който е включен вашия Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино, така че ако плейърът е включен към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за входен канал.
 2. Натиснете няколко пъти бутон "FUNCTION" [Функция], докато функцията "BD/DVD" се появи на дисплея на предния панел.
 3. Ако започне да възпроизвежда диск, натиснете STOP [СТОП] и изчакайте да се появи менюто на XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. В XrossMediaBarTM, осветете Setup > System Settings [Настройка - Настройки на системата], след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление.
 5. Осветете System Information [Информация за системата] и изберете ENTER.
 6. На екрана на телевизора версията на фърмуера изглежда по този начин: "Software Version M07.R.0631" - ако номерът на версията е M07.R.0631 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Съществуват 2 лесни начина за актуализиране на фърмуера на вашия Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино:

Начини за актуализиране на фърмуера на вашия Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино
Какво ви е необходимоЗащо да използвате този метод?
Интернет / мрежа
***ПРЕПОРЪЧВА СЕ***

 • Ethernet кабел за свързване на Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино с интернет
 • За да се уверите, че вашия Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино е свързана към:
  • активна интернет връзка
  • съвместим телевизор
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
Чрез записваем CD-R
 • Компютър със записващо CD устройство
 • Нов записваем CD-R, чист и без драскотини
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Актуализация чрез записваем CD-R и компютър

Препоръчваме ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я запишете на празен диск, и след това ще я прехвърлите на своя Blu-ray Disk / DVD система за домашно кино.

Препоръчваме следните операционни системи: Windows® Vista®, или Windows® 7.

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино.
 • Не изключвайте Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино- или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Изтеглете актуализацията на вашия компютър:

 1. Прочетете и се съгласете с условията
 2. Изтеглете файла UPDATA_M07R0631.ZIP на вашия компютър - запомнете директорията, в която сте го изтеглили.
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десния бутон върху него и изберете Properties [Свойства]. Проверете дали размерът е 70,8 MB (74,277,177 байта).

  Свойства на файла

Създайте диска:

 1. Извлечете файла на вашия компютър. Извлечените файлове ще бъдат с имена MSB07-FW.BIN и MSB07-FW.ID
 2. Запишете файловете MSB07-FW.BIN и MSB07-FW.ID на празен записваем CD. Използвате софтуер за запис на CD? Изберете универсален дисков UDF формат (UDF).
  Използването на формат ISO9660 може да доведе до неправилно записване на актуализиращия диск.

Прехвърлете актуализацията на вашия плейър

Първо подгответе устройствата, след което прехвърлете актуализацията на вашия плейър.

Подгответе устройствата:

 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино. (Ако плейърът е свързан към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за вход.)
 2. Включете Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино.
 3. Натиснете няколко пъти бутон "FUNCTION" [Функция], докато функцията ""BD/DVD" се появи на дисплея на предния панел - Можете да извършите актуализацията, само ако е избрана функцията "BD/DVD". Ако започне да възпроизвежда диск, натиснете STOP [СТОП] и изчакайте да се появи менюто на XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. Изберете "Quick Start Mode" [Режим бързо стартиране], използвайки дистанционното управление - потвърдете, че "Quick Start Mode" [Режим за бързо стартиране] е зададен като "Off" [Изкл.] - в противен случай актуализацията на фърмуера може да е неуспешна.
 5. Поставете диска в плейъра и затворете дисковата касета.

Прехвърлете актуализацията:

 1. След зареждане на диска, на телевизора се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?].
 2. Изберете OK, използвайки дистанционното управление, и натиснете ENTER.
 3. Актуализацията започва.
 4. По време на актуализирането, на дисплея на предния панел се появява съобщение UPDATING [АКТУАЛИЗИРАНЕ].
 5. Когато съобщението COMPLETE [ЗАВЪРШЕНО] се появи на дисплея на предния панел, актуализацията е завършена. Плейърът се изключва автоматично.- Не използвайте или изключвайте системата преди завършване на актуализацията.
 6. Включете системата отново.
 7. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M07.R.0631, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино, използвайки компютър и диск.

 • "UPDATE" [АКТУАЛИЗИРАНЕ] и "ERROR" [ГРЕШКА] се появяват едно след друго на дисплея на предния панел.
  1. Изключете системата и извадете AC захранващия кабел.
  2. Включете Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино от копчето.
  3. Извадете диска.
  4. Опитайте да извършите актуализацията чрез диск отново.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony

 • Съобщението "UPDATING" [АКТУАЛИЗИРАНЕ] не се появява на предния панел при поставяне на диска с актуализацията.
  Включете системата отново, като държите диска с надстройката в касетата. Надстройката трябва да започне автоматично.
 • Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията
  Включете плейъра отново, като държите актуализиращия диск в касетата. Актуализацията ще започне автоматично.

 • Файлът за актуализация UPDATA_M07R0631.ZIP, който изтеглих от уеб-страницата за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли файла успешно? Опитайте да го изтриете и да го изтеглите отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.
  2. Включете Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино.
  3. Опитайте да извършите актуализацията чрез диск отново.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony

Sony Home Аудио и Видео : Изтеглен фърмуеър  

Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15-30 минути. Първо подгответе устройствата, след това изтеглете актуализацията през интернет на своя Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино.

Какво ви е необходимо:

 • Ethernet кабел за свързване на Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино с интернет
 • активна интернет връзка
 • съвместим телевизор

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино.
 • Не изключвайте Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино- или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Подгответе устройствата:

 • Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино. (Ако плейърът е свързан към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за вход.)
 • Свържете LAN терминала на вашия Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино към интернет източника, използвайки Ethernet кабел.
 • Включете Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино - Ако има диск в плейъра, извадете го.
 • Натиснете няколко пъти бутон "FUNCTION" [Функция], докато функцията ""BD/DVD" се появи на дисплея на предния панел.- Можете да извършите актуализацията, само ако е избрана функцията "BD/DVD".
 • В XrossMediaBarTM, изберете Setup > System Settings [Настройка - Настройки на системата], след което изберете ENTER.
 • Изберете "Quick Start Mode" [Режим бързо стартиране], използвайки дистанционното управление - потвърдете, че "Quick Start Mode" [Режим за бързо стартиране] е зададен като "Off" [Изкл.] - в противен случай актуализацията на фърмуера може да е неуспешна.

Изтеглете актуализацията:

 • В XrossMediaBarTM, изберете Setup > Network Update [Настройка - Актуализация чрез мрежа], след което изберете ENTER.
 • На телевизора се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
 • Изберете OK, използвайки дистанционното управление, и натиснете ENTER.
 • Процесът на изтегляне започва и вие виждате екрана за изтегляне на телевизора.
 • По време на изтеглянето, на телевизора се появява съобщение DL */9. Знакът * става 0 и се увеличава до 9 по време на изтеглянето.
 • Актуализацията започва след завършване на изтеглянето.
 • По време на актуализирането, на дисплея на предния панел се появява съобщение UPDATING [АКТУАЛИЗИРАНЕ].
 • Когато съобщението COMPLETE [ЗАВЪРШЕНО] се появи на дисплея на предния панел, актуализацията е завършена. Плейърът се изключва автоматично.- Не използвайте или изключвайте системата преди завършване на актуализацията.
 • Включете системата отново.
 • Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M07.R.0631, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино, използвайки интернет.

 • "UPDATE" [АКТУАЛИЗИРАНЕ] и "ERROR" [ГРЕШКА] се появяват едно след друго на дисплея на предния панел.
  1. Изключете системата и извадете AC захранващия кабел.
  2. Включете Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино от копчето.
  3. Опитайте да актуализирате отново. Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony

 • На телевизора се появява съобщение "Connection status cannot be confirmed" [Статусът на свързване не може да бъде потвърден].
  Проблемът може да е в мрежовата връзка.
  1. Проверете дали LAN кабелът е свързан.
  2. В мрежовите настройки проверете и потвърдете дали Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино има собствен IP адрес. (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" [Прокси сървър]).
  3. Опитайте да актуализирате отново.

 • Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията.
  Изключете плейъра и опитайте да актуализирате отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила.
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.
  2. Включете Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино.
  3. Опитайте да извършите актуализацията отново.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony