Относно това изтегляне

Благодарим ви за вашия траен интерес към продуктите на Sony.

Sony предлага надстройка за фърмуера на цифровия фотоапарат "Cyber-Shot" DSC-HX20V.

 • Дата на разпространение: 23/08/2012
 • Име:Update_DSCHX20VV101.dmg
 • Приложими модели:DSC-HX20V със следните серийни номера:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770 
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Забележка: Може да има случаи, при които актуализацията не е приложима, дори ако серийният номер е включен в диапазона по-горе.
 • Ползи и подобрения: Тази актуализация разрешава проблема, при който показването на посоките на екрана по време на снимане и данните за посоките, записани в данните на изображението, се изместват с 90 градуса спрямо правилната посока.

Системни изисквания

 • Компютърен хардуер
  • Процесор Intel
  • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
  • RAM: 512MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-BG1 (предоставен)
 • Микро USB кабел (предоставен)

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Инсталиране


Важни забележки:

 • Докато извършвате актуализацията на фърмуера, използвайте напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-BG1.
 • За да изключите "USB Power Supply" (Зареждане от USB), изберете [MENU] [Меню] --> [Settings] [Настройки] --> [Main Settings] [Главни настройки] --> [USB Power Supply] [Зареждане от USB] на фотоапарата и го настройте като [Off] [Изкл.].
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете актуализацията.
 • След актуализацията фотоапаратът ще се върне към фабрично зададените настройки. (Въпреки това, файловете с изображения във вътрешната памет няма да бъдат изтрити.)

Стъпка 1: Изтеглете актуализатора на фърмуера

 1. Изтеглете актуализиращия файл с име [Update_DSCHX20VV101.dmg].
 2. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Стъпка 2: Стартирайте актуализатора на фърмуера

 1. Затворете всички програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_DSCHX20VV101.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. Щракнете двукратно върху иконата на [Update_DSCHX20VV101], която се появява на работния плот.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [Firmware Updater] [Актуализатор на фърмуера].
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.
 6. Актуализаторът на фърмуера стартира. (Фигура 1)

  Фигура 1


 7. В съответствие с инструкциите в прозореца за актуализация на фърмуера, изберете [MENU] [Меню] --> [Settings] [Настройки] --> [Main Settings] [Главни настройки] --> [USB Connect Setting] [Настройки за свързване на USB] на фотоапарата и проверете дали е избрано [Mass Storage] [Устройство за съхранение].
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage [Устройство за съхранение], изберете Mass Storage. (Фигура 2)

  Фигура 2


 8. Преди да продължите със следните стъпки, извадете картата с памет от фотоапарата ако все още не сте го направили.
 9. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: USB Mode (USB режим) се появява на LCD монитора на фотоапарата.
 10. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца на актуализатора на фърмуера. В прозореца на програмата се появява фигура 3, а фигура 4 се появява на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация не завърши.

  Фигура 3


  Фигура 4

 11. След потвърждение на екраните на фигури 3 и 4, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана.(Фигура 5)
 12. След като потвърдите, че [Current version] [Текущата версия] е [Ver.1.00], щракнете върху Next [Напред].
  ВАЖНО: Ако текущата версия е [Ver.1.01], не е необходимо да актуализирате. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии, вкарайте го отново и включете фотоапарата.

  Фигура 5


 13. Появява се екранът на фигура 6.

  Фигура 6
 14. Натиснете центъра на [Control wheel] [Бутон за управление], за да извършите рестартирането на фотоапарата.
  Забележка:Екранът се изключва, когато натиснете центъра на бутона за управление. Преминете към следващата стъпка. (Фигура 7)

  Фигура 7


 15. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца на актуализатора на фърмуера (Фигура 8).

  Фигура 8


 16. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът на фигура 9. Следвайте инструкциите.
 17. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява линия за напредъка (приблизително 5 минути).
  Забележка: Не изключвайте фотоапарата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.

  Фигура 9


 18. След завършване на актуализацията се появява екранът на фигура 10. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.

  Фигура 10


 19. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии, вкарайте го отново и включете фотоапарата.
 20. Извършете първоначалната настройка (език, дата и час и др.).

Стъпка 3: Потвърдете, че версията на фърмуера на вашия фотоапарат е версия 1.01.

 • Изберете [MENU] [Меню] --> [Settings] [Настройки] --> [Main Settings] [Главни настройки] --> [Version] [Версия] на фотоапарата.
 • Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Информация за файл

Име на файла

 • Update_DSCHX20VV101.dmg

Размер на файла

 • 80.1 Mb