Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • DSC-RX10

Относно това изтегляне

 • Име: Актуализация на фърмуер версия 2.00 за DSC-RX10 (Mac)
 • Дата на разпространение:28/08/2014
 • Ползи и подобрения
  • Позволява заснемането на филми 60p/30p/24p/120p във формата XAVC S, който поддържа високи скорости на предаване
   (1920×1080) 50p/25,(1280×720) 100p, (1920×1080) 60p/30p/24p,(1280×720) 120p
   Забележка: Когато заснемате филм във формат XAVC S, проверете дали се използва карта SDXC от клас 10 или по-бърза.

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следните Macintosh версии:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • Процесор: Intel процесор*
  *Процесорите Core Solo и Core Duo вече не се поддържат
 • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FW50
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Препоръчваме да използвате напълно заредена батерия.
 • USB кабел, доставен с камерата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Докато извършвате актуализацията на фърмуера, използвайте напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-BX1
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; в противен случай камерата може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването
 • Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията
 • Актуализацията на фърмуера отнема приблизително 15 минути и затова не позволявайте на компютъра да влезе в режим заспиване. Ако компютърът влезе в режим заспиване и актуализацията прекъсне, повторете целия процес на актуализация от самото начало

Как да изтеглите програмата за актуализация на фърмуера:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутона Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файл [Update_DSCRX10V200.dmg] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на фърмуер вер.2.00 за DSC-RX10.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация на фърмуера

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_DSCRX10V200.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте камерата засега.
 3. [Update_DSCRX10V200] се разархивира.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [FirmwareUpdater].
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Firmware Updater стартира. 7. Включете камерата и според програмата за актуализация на фърмуера изберете от камерата [Menu] [Меню] -> подстраница 3 на [Setup] [Настройка] -> [USB Connection] [USB връзка] и проверете дали е избрано [Mass Storage] [Устройство за съхранение на данни]. Ако е избран режим, различен от [Mass Storage] [Устройство за съхранение на данни], изберете [Mass Storage] [Устройство за съхранение на данни].

 8. Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
 9. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. В прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на камерата. Забележка: От тук нататък не изключвайте камерата, докато процедурата за актуализация не завърши.
  Фигура 1Фигура 2

 10. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 11. След като потвърдите, че [Текущата версия] епо-стара от 2.00 , щракнете върху Next [Напред].

  Ако [Текущата версия] е [вер.2.00], не е необходимо да извършвате актуализация. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете камерата, извадете пакета батерии, вкарайте го отново и включете камерата.
  Фигура 3

 12. Появява се екранът на Фигура 4.

  Фигура 4


 13. Натиснете центъра на бутона за управление, за да извършите рестартирането на фотоапарата.

  Забележка: При натискане на бутона екранът се изключва. Преминете към следващата стъпка.
 14. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] (Фигура 4).
 15. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на камерата и се появява екранът на Фигура 5.
 16. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 10 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте камерата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.

  Фигура 5


 17. След завършване на актуализацията се появява екранът на Фигура 7. Камерата ще се рестартира автоматично.

  Забележка: Може да се покаже съобщението "Recovering data (Възстановяване на данни). Моля, изчакайте..." може да се появи на екрана няколко минути преди рестарта. Проверете дали камерата остава включена и изчакайте, докато се появи отново изображението на LCD екрана.

  Щракнете върху [Finish] [Край], когато се появи изображението на LCD екрана и извадете USB кабела.
  Фигура 7

 18. Изключете камерата, извадете пакета батерии, вкарайте го отново и включете камерата.

Стъпка 2: Потвърдете, че версията на фърмуера на вашата камера е вер.2.00.


На камерата изберете [Menu] [Меню] -> подстраница 6 на [Setup] [Настройка] -> [Version] [Версия]. Ако се вижда версия 2.00 (както е показано по-долу), то версията на фърмуера е 2.00.
Стъпка 3: Направете инициализация

Задължително направете инициализация на уреда след приключване на процеса на актуализация на фърмуера.
Стъпка 1: На камерата изберете [Menu] [Меню], отидете
на подстраница 6 на [Setup] [Настройка] и изберете
[Setting Reset] [Нулиране на настройка]
Стъпка 2: Изберете [Initialize] [Инициализация]Стъпка 3: Потвърдете, като натиснете двукратно [OK]

След като бъде инициализирана, камерата ще се рестартира автоматично.

Забележка: Ако уредът не бъде инициализиран, записът в XAVC S може да стане неактивен. Ако това е станало, извадете батерията и я поставете отново. Повторете тази стъпка.