Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • DSC-RX10M2

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на системния софтуер вер. 1.30 за DSC-RX10M2 (Windows)
 • Дата на разпространение:26/04/2016
 • Ползи и подобрения
  • Фотоапаратът вече може да записва формат XAVC S със съвместими SDHC и SDXC карти

   * Когато снимате видеоклипове във формат XAVC S, се изисква SD клас на скорост 10 или UHS клас на скорост U1 или по-бърз. (Когато записвате при 100 Mbps или повече, се изисква UHS клас на скорост U3.)
   *Когато се използва SDHC карта с памет за запис на видеоклипове във формат XAVC S за дълго време, записаните видеоклипове ще бъдат разделени на файлове от по 4 GB. Разделените файлове могат да бъдат интегрирани в един файл с помощта на PlayMemories Home.

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
  * Не се поддържа Starter издание.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
 • RAM: 512MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FW50
   или
   АС адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета)
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Докато извършвате актуализацията на фърмуера, използвайте напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FW50
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; в противен случай камерата може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването
 • Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията
 • Актуализацията на фърмуера отнема приблизително 15 минути и затова не позволявайте на компютъра да влезе в режим заспиване. Ако компютърът влезе в режим заспиване и актуализацията прекъсне, повторете целия процес на актуализация от самото начало

Как да изтеглите програмата за актуализация на фърмуера:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутона Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файл [Update_DSCRX10M2V130.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

  За потребителите на Windows 8:

  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads]. Щракнете върху плочката [Desktop] [Работен плот] в началния екран и намерете файла в папката [Downloads], като използвате Explorer.

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на фърмуер Ver.1.30 за DSC-RX10M2.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация на фърмуера

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_DSCRX10M2V130.exe], за да стартирате Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].


  Появява се прозорецът на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].

 3. Включете камерата и според програмата за актуализация на фърмуера изберете от камерата [Menu] [Меню] -> подстраница 3 на [Setup] [Настройка] -> [USB Connection] [USB връзка] и проверете дали е избрано [Mass Storage] [Устройство за съхранение на данни]. Ако е избран режим, различен от [Mass Storage] [Устройство за съхранение на данни], изберете [Mass Storage] [Устройство за съхранение на данни].

 4. Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.

  Ако компютърът не може да открие камерата, на екрана на компютъра се появява съобщението "Could not find the camera for this update." (Не може да бъде намерена камера за тази актуализация.). Ако това се случи, опитайте следното.
  - Разкачете и свържете отново USB кабела.
  - Ако компютърът има няколко USB гнезда, опитайте с друго гнездо. Вашият компютър може да има няколко USB гнезда в задната част.


  Понякога при свързване на камерата към компютъра с USB кабел, на екрана на компютъра се появява съобщение за рестартиране на компютъра. В този случай извадете пакета с батерии от камерата, рестартирайте компютъра и следвайте процедурите от "2. Стартирайте Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]".
 5. Щракнете върху Next (Напред) в прозореца Firmware Updater (Актуализатор на фърмуера). Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. Ако текущата версия на фърмуера е 1.30 или по-нова, не е необходима актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху Finish (Готово), изключете фотоапарата, отстранете батерията и/или адаптера за променлив ток, поставете батерията отново или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.
 6. Щракнете върху Next (Напред). Ще се появи екранът по-долу.
 7. След автоматично нулиране актуализацията ще започне. По време на актуализацията се появява лента за напредъка (това ще отнеме приблизително 15 минути).
 8. Когато актуализирането приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично. Проверете дали фотоапаратът е включен и изчакайте, докато LCD екранът се покаже отново. Щракнете върху Finish (Готово), когато се покаже LCD екранът, и изключете USB кабела.

  Забележка: Понякога може да се показва съобщението „Recovering data Please wait...“ (Данните се възстановяват, моля, изчакайте). Това е нормално. Моля, изчакайте, докато съобщението изчезне.

Стъпка 2: Потвърдете, че версията на фърмуера на вашата камера е вер.1.30.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 6 (Подстраница 6 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.