Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели телевизори:
 • DSC-W630
 • DSC-W650

Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера ще можете да получите дори повече от своя цифров фотоапарат DSC-W630 и DSC-W650. Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

 • Ползи и подобрения:
  • Корекция на грешката в показването на записаното време, "0:**" при следните условия.
   • Режим на възпроизвеждане
   • Формат на датата и часа "D-M-Y" [Д-М-Г]
 • Ограничения: Използвайте напълно заредена батерия.
  Файлът с актуализацията трябва да е единственият файл, запазен на картата с памет.

Информация за файл

Име на файл

 • Име: Програма за актуализация на фърмуера на DSC-W630 / W650 до най-новата версия 02.

Версия на файла

 • 02

Дата на разпространение

 • 27-04-2017

Подготовка

Тази актуализация не е необходима ако вашият Cyber-Shot вече има версия 02 на фърмуера.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Натиснете клавиш Zoom [T] [Мащабиране] и клавиш Play Back [Възпроизвеждане], за да включите фотоапарата.
 2. Натиснете клавиш MENU [МЕНЮ] и отворете PB menu [PB меню] -> Main Setting [Главна настройка].
 3. Проверете "Version" [Версия] на последната страница на менюто Main Settings [Главна настройка].

  Забележка:Ако не можете да намерите менюто Version [Версия], опитайте с процедура 2.

Системни изисквания

Какво ви е необходимо

Операционни системи

 • Windows® 8
 • Windows® 7
 • Windows Vista SP2 (Не се поддържа Starter издание)
 • Карта с памет със запазен файл с актуализация.
 • Напълно заредена батерия.

Изтегляне и инсталиране на актуализацията

 1. Изтеглянето на програмата за актуализация започва, след като натиснете бутон Download [Изтегли] в края на това съобщение.
  Изтеглете файла DSCW650630V6_svc02.zip и го разархивирайте.
  Копирайте разархивирания файл SONYDSCF_DSCW650630V6_svc02.ASH в главната директория на картата с памет.
 2. Поставете картата с памет със запазения файл с актуализацията.
 3. Натиснете клавиш Zoom [T] [Мащабиране] и клавиш Play Back [Възпроизвеждане], за да включите фотоапарата.
  Уверете се, че натискате първо бутона Zoom [T] и после бутона Play Back [Възпроизвеждане] (като държите бутона Zoom [T] натиснат). Ако натиснете първо бутона Play Back [Възпроизвеждане], версията няма да се покаже.
 4. Натиснете клавиш MENU [МЕНЮ] и отворете PB menu [PB меню] -> Main Setting [Главна настройка].
 5. Отворете последния елемент Version [Версия].
 6. Проверете Current [Текущия] и New version number [Новия номер на версията] и изберете OK.
 7. При потвърждението натиснете OK. Актуализацията ще започне.
 8. След завършване на актуализацията натиснете OK. (Фотоапаратът ще се рестартира и екранът за инициализиране ще се появи автоматично.)

  Актуализиране. Отнема около 2 минути

  Актуализацията е завършена.

След актуализацията

Моля, потвърдете версията след успешното инсталиране на програмата за актуализация със следните стъпки.

 1. Натиснете клавиш Zoom [T] [Мащабиране] и клавиш Play Back [Възпроизвеждане], за да включите фотоапарата.
 2. Натиснете клавиш MENU [МЕНЮ] и отворете PB menu [PB меню] -> Main Setting [Главна настройка].
 3. Проверете "Version" [Версия] на последната страница на менюто Main Settings [Главна настройка].
  Инсталирането на програмата за актуализация е успешно, когато на екрана се покаже 02.

  Забележка:Ако не можете да намерите менюто Version [Версия], опитайте с процедура 2.