Относно това изтегляне

Внимание

Услугата за изтегляне е прекратена на 31 март 2017 г.
Този фърмуер е приложим само за европейски Alpha камери
Устройства, за които е предназначена
 • DSLR-A100 - Корпус с версия на фърмуера 1.00, 1.01, 1.02 или 1.03
 • DSLR-A100K - Набор за вариобектив с версия на фърмуера 1.00, 1.01, 1.02 или 1.03
 • DSLR-A100W - набор за вариобектив с версия на фърмуера 1.00, 1.01, 1.02 or 1.03
 • DSLR-A100H - Набор за вариобектив с версия на фърмуера 1.00, 1.01, 1.02 или 1.03
Подобрения

С тази актуализация камерата ще може да поддържа дисплей с информация за обектива (дължина на фокуса) за вариобектив DT 55-200mm F4-5.6.

Как да определите версията на фърмуера
 1. Плъзнете бутона POWER [Захранване] към позиция ON [Вкл].
 2. Натиснете бутона MENU [Меню]. На LCD екрана се показва MENU [Меню].
 3. Натиснете бутон(Дисплей). На LCD екрана се показва MENU [Меню]
 4. На LCD екрана се показва прозорец с версията на фърмуера.

  Ако версията е показана като 1.00, 1.01, 1.02 или 1.03 вие трябва да актуализирате фърмуера. Ако версията на фърмуера е 1.04, НЕ е необходимо да актуализирате камерата.
Компютърни и хардуерни изисквания
 1. Имате нужда от компютър, който отговаря на следните изисквания:
  • Една от следните операционни системи:
   1. Windows® 8
   2. Windows® 7
  • USB порт.
  • Слот за карта, съвместим с:
   1. Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo.
   2. CF (Compact Flash) карти
   3. Microdrive
 2. Необходим ви е и един от следните носители за запис:
  • A Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo* с поне 16MB капацитет.
   * "Memory Stick Duo" ще бъде терминът, използван в този раздел.
  • CF (Compact Flash) карта с поне 16MB капацитет.
  • Microdrive.
Забележка:

Ако изплзвате Windows 98/98SE, USB връзката между камерата и компютъра не е възможна. По тази причина, вашият компютър трябва да има слот за карта или карточетец, който е подходящ за носителя за запис.

Инсталиране

 • Стъпка 1 - Изтеглете актуализацията на фърмуера на вашия компютър.
  • Потвърдете, че няма отворени програми.
  • Трябва да приемете условията на лицензното споразумение за крайния потребител в края на страницата.
   След прочитане на споразумението, натиснетe "Accept" [Приемам]; ще изскочи прозорец.
  • Щракнете върху връзката "Download it" [Изтегли], съответстваща на вашата операционна система.
  • Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчва се).
 • Стъпка 2 - Извлечете изтегления файл.
  Щракнете два пъти върху изтегления файл, за да го извлечете. В зависимост от вашата операционна система, файлът може да се извлече автоматично. Създават се двата следни файла:
  • DSCA100.app [размер на файла: 1 817 968 байта]*
  • DSCA100.str [размер на файла: 162 168 байта]*
  * Файловото разширение може да не е видимо в зависимост от вашата операционна система.
 • Стъпк 3 - Копирайте актуализиращия файл на носителя за запис (Memory Stick Duo/ CF карта/ Microdrive).
  Ако вашият компютър има слот за карта, съвместим с Memory Stick Duo, CF карта или Microdrive:
  • Поставете носителя за запис, форматиран с камерата, в слота за карта на вашия компютър.
  • Копирайте актуализиращите файлове (DSCA100.app и DSCA100.str) в главната директория на носителя за запис.

   Ако вашият компютър няма слот за карта, съвместим с Memory Stick Duo, CF карта или Microdrive:
   • Поставете форматиран носител за запис в камерата (уверете се, че носителят за запис е форматиран с камерата, не с компютъра).
   • Поставете напълно заредена батерия (NP-FM55H) в камерата или свържете AC адаптер към камерата.
   • Плъзнете бутона POWER, за да го включите на позиция ON.
   • Натиснете бутона MENU, за да изведете менюто Recording [Запис].
   • Изберете иконата за инсталиранес контролера (), и след това натиснете централния бутон на контролера, за да изведете меню Setup [Инсталиране].
  • Проверете дали "Mass Storage" [Носител за съхранение на данни] е избран в "Transfer mode" [Режим на прехвърляне] в меню Setup [Настройка]. Ако не е, задайте Transfer mode [Режим на прехвърляне] на "Mass Storage" [Устройство за съхранение на данни]. Изберете режим Transfer [Прехвърляне] с контролера (). Натиснете () на контролера, за да изведете опциите, налични в този режим. Изберете "Mass Storage" [Устройство за съхранение на данни] (), след това натиснете централния бутон на контролера.
  • Натиснете бутона MENU, за да изведете менюто MENU [Меню].
  • Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
  • Копирайте актуализиращите файлове (DSCA100.app и DSCA100.str) в главната директория на носителя за запис, поставен в камерата.
  • Когато копирането на файла завърши, извадете USB кабела.
 • Стъпка 4 - Актуализирайте фърмуера на камерата.
  Важно:
  Когато извършвате актуализирането на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FH55H или AC адаптер AC-VQ900AM (закупен отделно).
  Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на процеса на актуализация на фърмуера, в противен случай камерата може да се повреди.
  • Поставете носителя за запис Memory Stick Duo / CF карта/ Microdrive в камерата, след това плъзнете превключвателя POWER към позиция On [Вкл.].
  • Натиснете бутон(Възпроизвеждане).

  • Появява се прозорец за потвърждение.
  • Използвайте контролера (), за да осветите "Yes" [Да] и натиснете централния бутон на контролера. Ако изберете "No" [Не], действието ще бъде отменено.
  • Актуализиращата програмата няма да стартира.
  • Когато актуализацията на фърмуера завърши, ще се появи следния екран. Изключете камерата и извадете носителя за запис.
 • Стъпка 5 - Проверете версията на фърмуера.
  • Плъзнете бутона POWER [Захранване] към позиция ON [Вкл].
  • Натиснете бутона MENU [Меню]. На LCD екрана се показва MENU [Меню].
  • Натиснете бутон(Дисплей).

  • На LCD екрана се показва прозорец с версията на фърмуера. Проверете дали показаната версия е "Ver. 1.04".
   Важно:
   Ако не можете да извършите процедурата за актуализация на фърмуера, свържете се съсSony. След актуализиране на камерата, форматирайте носителя за запис или изтрийте актуализиращите файлове (DSCA100.app и DSCA100.str) от носителя за запис.