Относно това изтегляне

Благодарим Ви за вашия постоянен интерес към продуктите на Сони.

Sony винаги се грижи за качеството и удовлетвореността на клиента и за това предлага актуализация на фърмуеъра за DSLR-A380. Моля, вижте раздела "Инструкции за изтегляне и инсталация" в този документ за това как да изтеглите и инсталирате актуализацията на фърмуеъра.

След прочитането на информацията за фърмуеъра, моля натиснете върху "Приеми" за стартиране на изтеглянето на фърмуеъра, който е за модела на вашата камера.

Относно това изтегляне

Дата на пускане
 • 05/11/2009
Съответни модели
 • DSLR-A380
Съответна версия на фърмуеъра
 • Версия 1.00
Подобрения на предишните версии на фърмуеъра

Когато е зададен [Metering mode] (Режим за измерване на експозицията) в режими [Center weighted] (Централно претеглено) или [Spot] (Точка), експозицията ще бъде блокирана, когато фокуса е потвърден. (Когато се снима в режим AF (Автоматично фокусиране).

Подготовка

Проверете версията на фърмуеъра като следвате инструкциите по-долу:

Ако версията на фърмуеъра е 1.10, не е необходимо да актуализирате фърмуеъра.

 1. Включете захранването на камерата
 2. Натиснете бутона MENU, за да изведете менюто
 3. Изберете Tab 3 от меню Setup (Настройка) като използвате хоризонталните бутони на бутона за управление
 4. Изберете "Version" (Версия) като натиснете долния бутон на бутона за управление 5. Натиснете центъра на бутона за управление
 6. Версията на фърмуеъра ще се изведе на LCD екрана 7. Натиснете центъра на бутона за управление, за да затворите екрана с версията

Системни изисквания

 • Mac OS® X (v10.1.3 - v10.5)

  Вашият компютър трябва да има слот за карта или карточетец, който е подходящ за носителя за запис.
 • Захранване за камерата
  Напълно заредена презареждаща се батерия NP-FH50 или AC адаптер AC-PW10AM (закупен отделноï)
  Актуализация може да бъде извършена само, когато нивото на батерията е обозначено с три или повече иконки за оставащ заряд в батерията. Ние Ви препоръчваме да го да използвате достатъчно заредена батерия или ACPW10AM (закупен отделно).
 • USB кабел, доставен с камерата
  Кабелът ще бъде необходим, ако вашият компютър няма слот за карта, който е подходящ за носителя за записи.

  Операциите не са гарантирани, ако използвате USB кабел, наличен в търговската мрежа.
 • Носители за запис
  Един от следните носители за запис: Memory Stick PRO Duo или Memory Stick PRO-HG Duo SD Memory Card или SDHC Memory Card

  Моля, преди това форматирайте носителя за запис на камерата. Преди форматиране, направете резервно копие на данните на носителя за запис. 

Инсталиране

 • Стъпка 1 - Изтеглете актуализацията на фърмуеъра на вашия компютър  • Уверете се, че няма работеща друга програма, освен интернет браузъра.
  • Трябва да приемете условията в Споразумението за лиценз за краен потребител в долната част на страницата. След като прочетете това споразумение, натиснете "Приеми". След това ще се появи прозорец.
  • Натиснете линка "Изтегляне", съответстващ на вашата Операционна система.
  • Съхранете файла на десктопа на вашия компютър (препоръчително).

 • Стъпка 2 - Извлечете изтегления файл.  Кликнете два пъти върху изтегления файл, за да го извлечете. В зависимост от вашата операционна система, файла може да се извлече автоматично след изтегляне.  Името на файла за актуализация за DSLR-A230 е DSCA230V110.zip?fm=eu, а за DSLR-A380 е DSCA380V110.zip.

  След разархивиране ще бъде създаден следния файл:
  (*) Разширението (*.APPï) може да не се изведе в зависимост от компютъра.
  (*) Тъй като файла е фърмуеър за камерата, не е необходимо да се отваря.
 • Стъпка 3 - Копирайте файла за актуализация върху носителя за запис (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD Memory Card / SDHC Memory Card)  • Подгответе носителя за запис (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD Memory Card / SDHC Memory Card) за да го използвате за актуализацията.
   Форматирайте носителя за запис на камерата.

   Забележки:

   • Актуализацията на фърмуеъра може да не стартира, ако носителя за запис не е форматиран.
   • Моля, обърнете внимание, че всички данни, включително и защитените изображения, ще бъдат изтрити с форматирането и няма да могат да бъдат възстановени.

   Как да форматирате носителя за запис:

   1. Изключете камерата, след това поставете подготвения носител за запис в камерата. Уверете се, че превключвателя на памет - картата е отстрани на поставения носител.   2. Плъзнете бутона POWER, за да го включите на позиция ON.
   3. Натиснете бутона MENU, за да изведете менюто, изберете от меню Playback (Възпроизвеждане)-1 като използвате бутоните за управление.
   4. Изберете "Format" (Формат) в от меню Playback (Възпроизвеждане)-1 със мултиселектора, след това натиснете централния бутон на мултиселектора.
   5. Появява се прозорец за потвърждение. Изберете [OK] в с мултиселектора, след това натиснете централния бутон на мултиселектора.
   6. След като форматирането завърши, натиснете бутона MENU, за да изключите менюто.

  • Копирайте файла за актуализация върху носителя за запис
   Копирайте файла за актуализация (DSCAxxx.APPï) върху форматирания носител за запис (Memory Stick Pro Duo / SD Memory Card).
  • Ако вашият компютър има слот за карта подходящ за носителя за запис.

   • Поставете носителя за запис форматиран с камерата в слота за карта на вашия компютър.
   • Копирайте разархивирания файл за актуализация (DSCAxxx.APP) в основната папка на носителя за запис.

    Забележка: носителя за запис първо ТРЯБВА да бъде форматиран с камерата. Моля, направете резервно копие на данните си преди да форматирате, тъй като всички данни ще бъдат изтрити (включително защитените изображения) по време на процеса на форматиране и не могат да бъдат възстановени.

   • Ако вашият компютър няма слот за карта съвместим с Memory Stick Duo:

    Преди копиране на файла, проверете USB връзката.
    • Поставете батерията в камерата (или свържете AC адаптер AC-PW10AM)
    • Поставете форматиран носител за запис в камерата (уверете се, че носителя за запис е форматиран с камерата, не с компютъра).
    • Плъзнете бутона POWER, за да го включите на позиция ON.
    • Натиснете бутона MENU, за да изведете 3 от меню Setup (Настройка) като използвате бутоните за управление.
    • Проверете дали "USB connection" (USB връзката) е зададена като "Mass Storage" (Памет).    • Свържете камерата и компютъра с USB кабела.    • Изберете разархивирания файл за актуализация (DSCAxxx.APPï) и копирайте файла от компютъра в основната папка на носителя за запис в камерата.

    • Когато копирането на файла завърши, премахнете USB връзката.
 • Стъпка 4 - Актуализирайте фърмуеъра на камерата.  Важно: Когато извършите актуализирането на фърмуеъра, използвайте напълно заредена презареждаща се батерия NP-FH50 или AC адаптер AC-PW10AM (закупен отделно).
  Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на процеса на актуализация на фърмуеъра, в противен случай камерата може да се повреди трайно.

  1. Изключете камерата, след това поставете подготвения носител за запис в камерата. Уверете се, че превключвателя на памет - картата е отстрани на поставения носител.  2. Натиснете бутона MENU, и включете захранването, докато продължавате да натискате бутон MENU.

  3. Когато се появи следния прозорец за потвърждение, използвайте бутона за управление, за да изберете "ОК", след това натиснете центъра на бутона за управление, за да потвърдите избора.   Ако не се появи прозорец за потвърждение на LCD екрана:

   • Ако носителя за запис не е форматира, актуализацията на фърмуеъра може да не стартира.
   • Моля, уверете се, че файла за актуализация (DSCAxxx.APP) е в основната папка на носителя за запис.
  4. Процедурата за актуализация ще стартира и ще се появи следния екран.  5. Не изключвайте камерата докато процедурата за актуализация не завърши. (Актуализацията ще продължи приблизително 30 секунди)
  6. Когато актуализация на фърмуеъра завърши, ще се появи следния екран. Тъй като камерата автоматично ще се рестартира след приблизително 10 секунди, моля изчакайте камерата да рестартира.  7. След като камерата рестартира, изключете я и извадете носителя за запис. След това, проверете дали версията на фърмуеъра е коректно актуализирана.
 • Стъпка 5 - Проверете версията на фърмуеъра.
  1. Включете захранването на камерата
  2. Натиснете бутона MENU, за да изведете менюто
  3. Изберете Tab 3 от менюто за настройка като използвате хоризонталните бутони на бутона за управление
  4. Изберете "Version" като натиснете долния бутон на бутона за управление  5. Натиснете центъра на бутона за управление
  6. Версията на фърмуеъра ще се изведе на LCD екрана: Потвърдете, че версията е "Ver.1.10"  7. Натиснете центъра на бутона за управление, за да затворите екрана с версията

Информация за файл

Име на файла

 • DSCA380V110.zip