Относно това изтегляне

Благодарим ви за вашия траен интерес към продуктите на Sony.

Sony винаги се грижи за качеството и удовлетворението на своите клиенти и за това предлага актуализация на фърмуера за DSLR-A700. Моля, вижте раздела "Изтегляне и инсталиране" в този документ относно информация за изтеглянето и инсталирането на актуализацията на фърмуера.


Важно: Ако не можете да извършите процедурата за актуализация на фърмуера, свържете се със Sony. След актуализиране на камерата, форматирайте носителя за запис или изтрийте актуализиращия файл (DSCA700.app) от носителя за запис.

Подобрения и разрешени проблеми
 • Прибавена е възможността за избиране на бракетинг за авто експонация (единична & продължителна) с 3 снимки в 2 EV стъпки.
 • Добавена е функцията за изключване [Off] на High ISO NR.
 • Подобрение на качеството на изображението при висока стойност на ISO.
 • Подобрение на автоматичния баланс на белия цвят и на D-range optimizer [Оптимизация на динамичния обхват].
 • Подобрение на надеждността на комуникацията между корпуса на камерата и вертикалния захват.


Mодели, за които е предназначена
 • DSLR-A700/A700P/A700K/A700Z/A700H


Приложими версии на фърмуер
 • Версии 1, 2, 3


Как да определите версията на фърмуера

 1. Плъзнете бутона POWER [Захранване] към позиция ON [Вкл.].
 2. Натиснете бутона MENU [Меню].
 3. Натиснете бутона DISP [Дисплей], докато менюто е изведено.
 4. Версията на фърмуера ще се изведе в прозорец на LCD екрана.
 5. Натиснете централния бутон на мултиселектора, за да излезете от менюто.
Забележка: Ако версията на фърмуера е версия 4, не е необходимо да актуализирате фърмуера.

Компютърни и хардуерни изисквания

 1. Имате нужда от компютър, който отговаря на следните изисквания:

  • Една от следните операционни системи:

   1. Windows® Vista Home Basic / Home Premium / Ultimate / Business / Enterprise (*)
   2. Windows® XP Home Edition/Professional (*)
   3. Windows® 2000 Professional
   4. Mac OS X (v10.1.3 - v10.5)

    (8) 64-битови и Starter издания не се поддържат.


    Забележка: ако използвате Windows 98/98SE Second Edition / Millennium Edition, USB връзката между камерата и компютъра не е възможна. По тази причина вашият компютър трябва да има слот за карта или карточетец, който е подходящ за носителя за запис.
  • USB порт.
  • Слот за карта, съвместим с носителя за запис, който ще бъде използван.
  • Поне 5MB налично пространство на твърдия диск
  • Поне 32MB налична RAM памет.

 2. Източник на захранване

  Когато извършвате актуализирането на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FH500H или AC адаптер AC-VQ900AM.

 3. Носители за запис

  Необходим ви е един от следните носители за запис:

  • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* с поне 16MB капацитет
   * "Memory Stick Duo" ще бъде терминът, използван в този раздел.
  • CF (CompactFlash) карта с поне 16MB капацитет
  • Microdrive

   Забележка: носителя за запис ТРЯБВА първо да бъде форматиран с камерата. Моля, направете резервно копие на данните си преди да форматирате, тъй като всички данни ще бъдат изтрити (включително защитените изображения) по време на процеса на форматиране и няма да могат да бъдат възстановени.
 4. USB кабел

  Моля, използвайте оригиналния USB кабел, доставен с вашата цифрова камера. Не можем да гарантираме успешна актуализация, ако използвате USB кабел, различен от оригиналния.

  Забележка: USB кабелът ще бъде необходим, ако вашият компютър няма слот за карта, който е подходящ за носителя за записи.

 • Стъпка 1 - Изтеглете актуализацията на фърмуера на вашия компютър.
  • Уверете се, че няма работеща друга програма, освен интернет браузъра.
  • Трябва да приемете условията на лицензното споразумение за крайния потребител в края на страницата. След прочитане на споразумението, натиснете "Accept" [Приемам]. След това ще се появи прозорец.
  • Щракнете върху връзката "Download it" [Изтегли], съответстваща на вашата операционна система.
  • Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчва се).

 • Стъпка 2 - Извлечете изтегления файл.Щракнете двукратно върху изтегления файл, за да го извлечете. В зависимост от вашата операционна система, файла може да се извлече автоматично след изтегляне.

  Създава се следния файл: DSCA700.app [размер на файла: 4 719 092 байта]*

  (*) Файловото разширение може да не е видимо в зависимост от вашата операционна система.

 • Стъпка 3 - Копирайте актуализиращия файл на носителя за запис (Memory Stick Duo/ CF карта/ Microdrive).
  • Поставете носителя за запис (Memory Stick Duo / CF карта/ Microdrive) в камерата, след това форматирайте камерата.
   Забележки:

   • Ако носителя за запис не е форматиран, актуализацията на фърмуера може да не стартира.
   • Моля, обърнете внимание, че всички данни, включително и защитените изображения, ще бъдат изтрити с форматирането и няма да могат да бъдат възстановени.   Как да форматирате носителя за запис:

   1. Плъзнете бутона POWER [Захранване] към позиция ON [Вкл.].
   2. Натиснете бутон MENU [Меню] и изберете "Memory card" [Карта с памет], която ще използвате за актуализацията (Memory Stick Duo / CF card / Microdrive) в меню Setup [Инсталиране]-2.   3. Изберете "Format" [Формат] в меню Playback (Възпроизвеждане)-1 с мултиселектора, след това натиснете централния бутон на мултиселектора.
   4. Появява се прозорец за потвърждение. Изберете [OK] в с мултиселектора, след това натиснете централния бутон на мултиселектора.
   5. След като форматирането завърши, натиснете бутона MENU, за да изключите менюто.


  • Ако вашият компютър има слот за карта, съвместим с Memory Stick Duo, CF карта или Microdrive:

   • Поставете носителя за запис, форматиран с камерата, в слота за карта на вашия компютър.
   • Копирайте актуализиращия файл (DSCA700.app) в главната директория на носителя за запис.
   • Забележка: носителят за запис ТРЯБВА първо да бъде форматиран с камерата. Моля, направете резервно копие на данните си преди да форматирате, тъй като всички данни ще бъдат изтрити (включително защитените изображения) по време на процеса на форматиране и няма да могат да бъдат възстановени.


  • Ако вашият компютър няма слот за карта, съвместим с Memory Stick Duo, CF карта или Microdrive:

   • Поставете форматиран носител за запис в камерата (уверете се, че носителя за запис е форматиран с камерата, не с компютъра).
   • Поставете напълно заредена батерия (NP-FM500H) в камерата или свържете AC адаптер към камерата.
   • Плъзнете бутона POWER [Захранване] към позиция ON [Вкл.].
   • Натиснете бутона MENU, за да изведете менюто Recording [Запис].
   • Изберете страница 2 от меню Setup [Инсталиране] с мултиселектора и проверете дали "USB connection" [USB връзка] е зададена като "Mass Storage" [Устройство за съхранение на данни].
   • Ако не е, променете я на [Mass Storage] [Устройство за съхранение] както следва:

    • Изберете "USB connection" [USB връзка] с мултиселектора.
    • Натиснете централния бутон на мултиселектора.
    • Изберете "Mass Storage" [Устройство за съхранение на данни] с мултиселектора, след това натиснете централния бутон на мултиселектора.


   • Натиснете бутона MENU [Меню], за да изключите менюто.
   • Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
   • Копирайте актуализиращия файл (DSCA700.app) в главната папка на носителя за запис, поставен в камерата.
   • Когато копирането на файла завърши, извадете USB кабела.
 • Стъпка 4 - Актуализирайте фърмуера на камерата.Важно:когато извършвате актуализирането на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FH500H или AC адаптер AC-VQ900AM (закупен отделно).
  Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на процеса на актуализация на фърмуера, в противен случай камерата може да се повреди.

  1. Плъзнете бутон POWER [Захранване] към позиция ON [вкл.] и изберете "Memory card" [Карта с памет], която ще използвате за актуализацията (Memory Stick Duo / CF карта/ Microdrive), след което плъзнете превключвател POWER [Захранване] към позиция OFF [Изкл.].
  2. Вкарайте носителя, съдържащ актуализиращия файл, в камерата. Натиснете и задръжте бутон MENU [Меню], докато плъзгате превключвател POWER [Захранване] към позиция ON [Вкл.].
  3. Появява се прозорец за потвърждение.
  4. Ако не се появи прозорец за потвърждение на LCD екрана:

   • Ако носителя за запис не е форматира, актуализацията на фърмуера може да не стартира.
   • Моля, уверете се, че файлът за актуализация (DSCA700.APP) е в главната папка на носителя за запис.


  5. Използвайте мултиселектора, за да осветите "OK" и натиснете центъра на мултиселектора, за да потвърдите. Ако изберете "No" [Не], действието ще бъде отменено.
  6. Процесът на актуализация започва.
  7. След завършване на актуализацията се появява съобщение, съобщаващо, че актуализацията е завършена и че камерата ще се рестартира автоматично след около 10 секунди.
  8. Плъзнете превключвател POWER [Захранване] към позиция OFF [Изкл.] след рестартиране на камерата и извадете носителя за запис.

 • Стъпка 5 - Проверете версията на фърмуера.

  • Плъзнете бутона POWER [Захранване] към позиция ON [Вкл.].
  • Натиснете бутона MENU [Меню]. На LCD екрана се показва MENU [Меню].
  • Натиснете бутон DISP [Дисплей].
  • На LCD екрана се показва прозорец с версията на фърмуера. Проверете дали показаната версия е "Ver.4".
  • Натиснете центъра на мултиселектора, за да затворите екрана с версията.
  • Важно: Ако не можете да извършите процедурата за актуализация на фърмуера, свържете се със Sony. След актуализиране на камерата, форматирайте носителя за запис или изтрийте актуализиращия файл (DSCA700.app) от носителя за запис.