Относно това изтегляне

За тази актуализация (02/12/2010 г.)

Благодарим ви за вашия траен интерес към продуктите на Sony.

Sony винаги се грижи за качеството и удовлетвореността на клиента и за това предлага актуализация на фърмуера за DSLR-A850 / DSLR-A900.

Важно:

Ако не можете да извършите процедурата за актуализация на фърмуера, свържете се със Sony.

След актуализиране на камерата, форматирайте носителя за запис или изтрийте актуализиращия файл "DSCA850.APP" или "DSCA900.APP" от носителя за запис.

Как да определите версията на фърмуера

 1. Плъзнете бутона POWER [Захранване] към позиция ON [Вкл.].
 2. Натиснете бутона MENU [Меню].
 3. Натиснете бутона DISP [Дисплей], докато менюто е изведено.
 4. Версията на фърмуера ще се изведе в прозорец на LCD екрана.
 5. Натиснете централния бутон на мултиселектора, за да излезете от менюто.
Забележка: Ако версията на фърмуера е версия 2.00, не е необходимо да актуализирате фърмуера.

Приложими модели

 • DSLR-A850 / DSLR-A900 с фърмуер версия 1.00

Подобрения

Тази помощна програма надстройва фърмуера за SLR-A850 / DSLR-A900 до версия 2.00 и ви осигурява следните предимства:

 • Към Custom menu 2 [Меню по избор 2] е прибавена опция [Release w/o Lens] [Освобождаване без обектив]

  Можете да освободите обтуратора, дори когато обективът не е монтиран на камерата (P/A/S/M и автоматичен режим).

 • Разширен обхват на компенсация на експонацията

  Обхватът на компенсация на експонацията е разширен до ±5 EV (Преди актуализацията: ±3 EV).

 • Добавена е допълнителна настройка за стъпката на експонация за снимане с клин на фокуса

  Следните настройки са добавени към функциите за снимане с непрекъснат клин и единичен клин:
  Клинът на експонация сега може да бъде зададен в 3 EV деления, при което камерата заснема три изображения ([3.0 EV- +3.0 EV]). (Преди актуализацията: до 2.0 EV).

 • Подобрена функция за автоматично фокусиране

  Подобрена е скоростта на автоматично фокусиране. Подобренията са най-значителни при използване на телескопични обективи, но ефектът зависи от условията на снимане.

Системни изисквания

 • Компютърен хардуер
  • USB порт или слот за карта, съвместим с носителя за запис, който ще бъде използван.
  • Поне 5MB налично пространство на твърдия диск.
  • Поне 32MB налична RAM памет.

 • Захранване за камерата
  • Когато извършвате актуализирането на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FH500H или AC адаптер AC-PW10AM (продава се отделно).

 • USB кабел
  • USB кабел, доставен с камерата.
   (Ако вашият компютър няма слот за карта, който е подходящ за носителя за записи)

   Забележка: не можем да гарантираме правилната работа ако използвате кабел, различен от предоставения.

 • Носители за запис
  • Необходим ви е един от следните носители за запис:
   • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* с поне 16MB капацитет.
    * "Memory Stick Duo" ще бъде терминът, използван в този раздел.
   • CF (CompactFlash) карта с поне 16MB капацитет.
   Забележка: носителят за запис ТРЯБВА първо да бъде форматиран с камерата. Моля, направете резервно копие на данните си преди да форматирате, тъй като всички данни ще бъдат изтрити (включително защитените изображения) по време на процеса на форматиране и няма да могат да бъдат възстановени.

Инсталиране

 • Стъпка 1 - Изтеглете актуализацията на фърмуера на вашия компютър  • Уверете се, че няма друга работеща програма, освен интернет браузъра.
  • Трябва да приемете условията на лицензното споразумение за крайния потребител в края на страницата. След като прочетете споразумението, щракнете върху полето "I have read the disclaimer and agree to the terms and conditions." [Прочетох отказа от отговорност и приемам общите условия] в областта на изтегляне, която съответства на вашия модел камера и операционна система.
  • Щракнете върху стрелката в дясната част на екрана.
  • Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчва се).

 • Стъпка 2 - Извлечете изтегления файл.  Щракнете два пъти върху изтегления файл, за да го извлечете. В зависимост от вашата операционна система, файлът може да се извлече автоматично след изтегляне.

  Създава се следния файл: "DSCA850.APP"* [Размер на файла: 6 895 968 байта] или "DSCA900.APP"* [размер на файла: 6 893 472 байта] в зависимост от файла, който сте изтеглили.
  (*) Файловото разширение може да не е видимо в зависимост от вашата операционна система.


 • Стъпка 3 - Копирайте актуализиращия файл на носителя за запис (Memory Stick Duo/ CF карта).  • Поставете носителя за запис (Memory Stick Duo / CF карта) в камерата, след което го форматирайте с камерата.

   Забележки:
   • Ако носителят за запис не е форматиран, актуализацията на фърмуера може да не стартира.
   • Моля, обърнете внимание, че всички данни, включително и защитените изображения, ще бъдат изтрити с форматирането и няма да могат да бъдат възстановени.

   Как да форматирате носителя за запис:

   1. Плъзнете бутона POWER [Захранване] към позиция ON [Вкл.].
   2. Натиснете бутон MENU [Меню] и изберете "Memory card" [Карта с памет], която ще използвате за актуализацията (Memory Stick Duo / CF card) в меню Setup [Инсталиране]-2.
   3. Изберете "Format" [Формат] в меню Playback (Възпроизвеждане)-1 с мултиселектора, след това натиснете централния бутон на мултиселектора.
   4. Появява се прозорец за потвърждение. Изберете [OK] с мултиселектора, след това натиснете централния бутон на мултиселектора.
   5. След като форматирането завърши, натиснете бутона MENU, за да изключите менюто.

  • Ако вашият компютър има слот за карта, съвместим с Memory Stick Duo или CF карта:

   • Поставете носителя на запис, форматиран с камерата, в слота за карта на вашия компютър.
   • Копирайте актуализиращия файл "DSCA850.APP" или "DSCA900.APP" (в зависимост от модела на камерата) в главната директория на носителя за запис.

    Забележка: носителят за запис ТРЯБВА първо да бъде форматиран с камерата. Моля, направете резервно копие на данните си преди да форматирате, тъй като всички данни ще бъдат изтрити (включително защитените изображения) по време на процеса на форматиране и не могат да бъдат възстановени.

  • Ако вашият компютър няма слот за карта, съвместим с Memory Stick Duo или CF карта:

   • Поставете форматиран носител за запис в камерата (уверете се, че носителя за запис е форматиран с камерата, не с компютъра).
   • Поставете напълно заредена батерия (NP-FM500H) в камерата или свържете AC адаптер към камерата.
   • Плъзнете бутона POWER [Захранване] към позиция ON [Вкл.].
   • Натиснете бутона MENU, за да изведете менюто Recording [Запис].
   • Изберете страница 2 от меню Setup [Инсталиране] с мултиселектора и проверете дали "USB connection" [USB връзка] е зададена като "Mass Storage" [Устройство за съхранение на данни].   • Ако не е, променете я на [Mass Storage] [Устройство за съхранение] както следва:

    • Изберете "USB connection" [USB връзка] с мултиселектора.
    • Натиснете централния бутон на мултиселектора.
    • Изберете "Mass Storage" [Устройство за съхранение на данни] с мултиселектора, след което натиснете централния бутон на мултиселектора.

   • Натиснете бутона MENU [Меню], за да изключите менюто.
   • Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
   • Копирайте актуализиращия файл "DSCA850.APP" или "DSCA900.app" (в зависимост от модела на камерата) в главната директория на носителя за запис, поставен в камерата.
   • Когато копирането на файла завърши, извадете USB кабела.

 • Стъпка 4 - Актуализирайте фърмуера на камерата.  Важно:
  • когато извършвате актуализирането на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FH500H или AC адаптер/зарядно устройство AC-PW10AM AC (закупен отделно).
  • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на процеса на актуализация на фърмуера, в противен случай камерата може да се повреди.


  1. Плъзнете бутон POWER [Захранване] към позиция ON [вкл.] и изберете "Memory card" [Карта с памет], която ще използвате за актуализацията (Memory Stick Duo / CF card), след което плъзнете превключвател POWER [Захранване] към позиция OFF [Изкл.].
  2. Вкарайте носителя, съдържащ актуализиращия файл, в камерата. Натиснете и задръжте бутон MENU [Меню], докато плъзгате превключвател POWER [Захранване] към позиция ON [Вкл.].  3. Появява се прозорец за потвърждение.   Ако не се появи прозорец за потвърждение на LCD екрана:

   1. Ако носителя за запис не е форматиран, актуализацията на фърмуера може да не стартира.
   2. Моля, уверете се, че файлът за актуализация "DSCA850.APP" или "DSCA900.APP" е в главната папка на носителя за запис.

  4. Използвайте мултиселектора, за да осветите "OK" и натиснете центъра на мултиселектора, за да потвърдите. Ако изберете "Cancel" [Отказ], действието ще бъде отменено.


  5. Процесът на актуализация започва.  6. След завършване на актуализацията се появява съобщение, гласящо че актуализацията е завършена и че камерата ще се рестартира автоматично след около 10 секунди.

   Моля, изчакайте камерата да се рестартира.  7. Плъзнете превключвател POWER [Захранване] към позиция OFF [Изкл.] след рестартиране на камерата и извадете носителя за запис.


 • Стъпка 5 - Проверете версията на фърмуера.  1. Плъзнете бутона POWER [Захранване] към позиция ON [Вкл.].
  2. Натиснете бутона MENU [Меню].
  3. Натиснете бутона DISP [Дисплей], докато менюто е изведено.
  4. Версията на фърмуера ще се изведе в прозорец на LCD екрана.
  5. Натиснете централния бутон на мултиселектора, за да излезете от менюто.
  Важно:
  • Ако не можете да извършите процедурата за актуализация на фърмуера, свържете се със Sony.
  • След актуализиране на камерата, форматирайте носителя за запис или изтрийте актуализиращия файл "DSCA850.APP" или "DSCA900.APP" от носителя за запис.
 • Стъпка 6 - Изтеглете ръководството, описващо новите налични функции и как да ги използвате.

Информация за файл

Име на файла

 • DSLRA900v20.zip