Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • FDR-AX100E

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на системния софтуер вер. 3.10 за FDR-AX100E (Mac)
 • Дата на разпространение:26/04/2016
 • Ползи и подобрения
  • Фотоапаратът вече може да записва формат XAVC S със съвместими SDHC и SDXC карти

   * Когато снимате видеоклипове във формат XAVC S, се изисква SD клас на скорост 10 или UHS клас на скорост U1 или по-бърз. (Когато записвате при 100 Mbps или повече, се изисква UHS клас на скорост U3.)
   *Когато се използва SDHC карта с памет за запис на видеоклипове във формат XAVC S за дълго време, записаните видеоклипове ще бъдат разделени на файлове от по 4 GB. Разделените файлове могат да бъдат интегрирани в един файл с помощта на PlayMemories Home.

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е е съвместима със следните версии на Mac:
 • Mac OS X v.10.9 ~ 10.11

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е е съвместима със следния хардуер:
 • Процесор: Intel процесор*
  *Процесорите Core Solo и Core Duo вече не се поддържат
 • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка:Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за камерата
  • Напълно заредена акумулаторна батерия NP-FV70 или адаптер за променлив ток AC-L200
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Препоръчваме да използвате напълно заредена батерия.
 • USB кабел, доставен с камерата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Когато извършвате актуализация на системния софтуер, моля, използвайте напълно заредена акумулаторна батерия NP-FV70 или адаптер за променлив ток AC-L200.
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на актуализацията, в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията.
 • Актуализацията на системния софтуер продължава приблизително 15 минути. Препоръчваме да не позволявате на компютъра да влиза в спящ режим или режим на хибернация. В случай че компютърът ви влезе в спящ режим или режим на хибернация (което ще прекъсне актуализацията), моля, рестартирайте процеса отначало.

Как да изтеглите програмата за актуализация на фърмуера:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутона Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файл [Update_FDRAX100V310.dmg] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на системния софтуер вер. 3.10 за FDR-AX100E.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация на фърмуера

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_FDRAX100V310.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте камерата засега.
 3. [Update_FDRAX100V310] се разархивира.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [FirmwareUpdater].
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Firmware Updater стартира. 7. Включете камерата

  Следвайте инструкцията в прозореца на Firmware Updater (Програма за актуализация на фърмуера), изберете [Menu] (Меню) - [Setup] (Настройка) - [Connection] (Връзка) - [USB Connection] (USB връзка) на камерата и проверете дали е избран Mass Storage (Устройство за съхранение на данни).

  Ако е избран режим, различен от [Mass Storage] (Устройство за съхранение на данни), изберете [Mass Storage].

 8. Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: LCD екранът на камерата се изключва при свързване на камерата към компютъра. Моля, преминете към следващата стъпка.

  Ако LCD екранът на фотоапарата не се изключи, опитайте един от следните методи.
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
 9. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. Изображението по-долу се показва в прозореца на програмата за актуализация на фърмуера и Follow computer instructions (Следвайте инструкциите на компютъра) се показва на LCD екрана на фотоапарата.Забележка: От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация на системния софтуер не завърши.
  компютърфотоапарат

 10. След като потвърдите горното, щракнете върху Next (Напред). Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана.
 11. След като потвърдите, че Current Version [Текущата версия] е Вер. ≤ 3.00, щракнете върху Next [Напред].

  Ако [Текущата версия] е [вер.3.10], не е необходимо да извършвате актуализация. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете камерата, извадете пакета батерии, вкарайте го отново и включете камерата.
 12. Показва се екранът по-долу. 13. Натиснете [OK] на LCD панела, за да извършите нулиране на камерата.


  Забележка: При натискане на [OK] екранът се изключва. Моля, преминете към следващата стъпка.

 14. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].
 15. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът по-долу.
 16. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 15 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте камерата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията. 17. След завършване на актуализацията, камерата се рестартира автоматично и може да се покаже съобщението "Възстановяване на данните. Моля, изчакайте..." в продължение на няколко минути, преди рестартирането да завърши. Щракнете Finish (Край), когато долното изображение се покаже на LCD екрана.

 18. Разкачете USB кабела.

Стъпка 2: Проверете дали версията на системния софтуер на фотоапарата е вер. 3.10.

 1. Изберете [Menu] (Меню) - [Setup] (Настройка) - [General Settings] (Общи настройки) - [Version] (Версия) на фотоапарата. Ако се покаже „Ver. 3.10“ (вер. 3.10), значи версията на системния софтуер е вер. 3.10.