Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • FDR-AX1E

Относно това изтегляне

 • Име: Актуализация на фърмуер версия 4.00 за FDR-AX1E
 • Дата на разпространение:14/10/2015
 • Ползи и подобрения
  • Прехвърляне на клипове към външен USB носител за съхранение
  • Прехвърляне на клипове към PlayMemories Home
  • Показване на кодове на данни при възпроизвеждане на клипове във формат AVCHD
  • Забележки:
   – Този камкордер не може да прехвърля записаните данни върху MS/SD карта, като свържете камкордера директно към персонален компютър или Mac чрез USB кабел. Вместо това, моля, използвайте записващо устройство за четец на външна карта с памет (допълнителен аксесоар)
   – Vegas Pro 12 Edit (безплатен софтуер) може да се използва за редактиране на записани клипове във формат AVCHD

   Вижте Ръководството за експлоатация, за да научите повече за новите функции.

 • Определете дали камерата се нуждае от актуализация

  Моля, проверете версията на системния софтуер, като следвате описаната по-долу процедура. Ако версията на системния софтуер вече е [версия 4.00], няма нужда да актуализирате.

  1. Поставете на ВКЛ. ЗАХРАНВАНЕТО на камерата.


   Увеличаване на изображението
  2. Влезте в менюто, като натиснете бутона "MENU" (меню).


   Увеличаване на изображението
  3. Влезте във "Version" (версия) на менюто "System" (система).


   Увеличаване на изображението
  4. Ще се покаже версията на системния софтуер.
   Ако версията е V4.00, няма нужда от актуализация.


   Увеличаване на изображението
  5. Натиснете бутона "MENU" (меню), за да излезете от менюто, след като сте проверили версията на системния софтуер.

Системни изисквания

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 200 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за камерата
  • AC адаптер (AC-NB12A), предоставен с камерата.
 • Слот/интерфейс за карта с памет SD или SDHC Memory Card
 • SDHC (клас скорост: 4 до 10, капацитет 2 до 32 Gb, не може да се използва карта UHS) или карта SD (FAT16, капацитет до 2 Gb), форматирана от камерата.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Когато извършвате актуализация на фърмуера, използвайте предоставения AC адаптер AC-NB12A
 • Не изваждайте AC адаптера по време на актуализацията; в противен случай камерата може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.

1. Изтеглете програмата за актуализиране:

 1. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутона Download (Изтегляне).
 2. Ще започне изтеглянето на файла [FDRAX1V400_firmware.zip].
 3. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

  За потребителите на Windows 8:

  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads]. Щракнете върху плочката [Desktop] [Работен плот] в началния екран и намерете файла в папката [Downloads], като използвате Explorer.

2. Разархивирайте изтегления файл

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да разархивирате системния файл за актуализация на фърмуера версия 4.00 за FDR-AX1E.

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Разархивирайте изтегления файл и извадете файла ".bin".

 3. Забележки:
  • В зависимост от операционната система на компютъра изтегленият файл може вече да е разархивиран.
  • В зависимост от настройките на компютъра ви разширението ".bin" може да не се вижда.
  • Този файл ".bin" е системен софтуер за камерата, не е необходимо да щракате върху него или да го отваряте.

След като файлът е успешно разархивиран, можете да го прехвърлите на SD/SDHC Memory Card.

3. Форматиране на SD/SDHC Memory Card:

 • Вмъкнете SD/SDHC Memory Card в слота "UTILITY SD" на камерата и поставете захранването на ВКЛ.


  Увеличаване на изображението
 • Отворете "MENU" с помощта на бутона MENU (меню) и изберете "SD Card" от менюто "FORMAT MEDIA" (форматиране на носител). Натиснете "Execute" (изпълни) и форматирайте Memory Card.


  Увеличаване на изображението
 • След като форматирането завърши, натиснете "MENU", за да затворите менюто.

4. Копиране на файла за актуализация върху SD/SDHC Memory Card:

 • Извадете SD/SDHC Memory Card от камерата след форматирането и я вмъкнете в слота/интерфейса на компютъра ви.
 • Копирайте файла за актуализация на системния софтуер ".bin" в главната папка на SD/SDHC Memory Card.

Инсталиране

1. Извършете актуализацията на фърмуера

Забележки:
 • Актуализацията може да не започне, ако SD/SDHC Memory Card не е форматирана правилно
 • Моля, използвайте AC адаптера (AC-NB12A) по време на актуализацията на системния софтуер. Ако захранването на камерата се изключи по време на актуализация на системния софтуер, камерата може да не работи добре. Моля, уверете се, че кабелът на AC адаптера не е разкачен.
 • Ако картата-носител бъде извадена по време на актуализация на системния софтуер, камерата може да не работи добре. Моля, не изваждайте картата-носител по време на актуализация на системния софтуер.
 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Вмъкнете SD/SDHC Memory Card в слота "UTILITY SD" на камерата и поставете захранването на ВКЛ.
 3. Натиснете бутона MENU (меню) и влезте в "System" (система) и "Version Up" (версия до).


  Увеличаване на изображението
 4. Изберете "Execute" (изпълни). На екрана ще се появи съобщението "Please use the AC adapter Upgrade Version?" (Да използвам ли надстроената версия на АС адаптера?).
 5. Изберете "Execute" (изпълни). На екрана ще се появи съобщението "Version Upgrade Vx.xx - V4.00" (надстройване на версия Vx.xx - V4.00).


  Увеличаване на изображението

  Ако не бъдат открити данни за системния софтуер, на екрана ще се появи съобщението "Version Upgrade No File" (надстройване на версия няма файл). Възможните причини са посочени по-долу.
  • Файлът за актуализация на системния софтуер не е запазен в главната папка на SD/SDHC Memory Card.
  • Запазен е файлът за актуализация на системния софтуер на друг модел камера.
  • Данните за актуализация на системния софтуер не могат да бъдат правилно декодирани.

  Върнете се към процедурата "Format the SD/SDHC Memory Card" (форматиране на SD/SDHC Memory Card) и опитайте отново.

 6. Изберете "Execute" (изпълни). Актуализацията ще започне.

  Актуализацията ще протече на два етапа: Етап 1 (3 мин.) и етап 2 (9 мин.).

  Когато актуализацията започне, лампата REC ще започне да мига и на екрана ще се появи "Version Upgrade Elapsed Time XX:YY:ZZ Executing... XX%" (изминало време от актуализацията на версията...XX%). (XX:YY:ZZ: Изминало време XX%: процент на завършеност)


  Увеличаване на изображението

  Внимание:между етап1 и етап2 на актуализацията камерата ще се рестартира и съобщението ще изчезне от екрана.
  Въпреки че съобщението изчезва от екрана, актуализацията продължава. Не изключвайте захранването.

 7. След като актуализацията завърши, лампата REC ще спре да мига и на екрана ще се появи съобщението "Version Upgrade OK Turn Power Off" (актуализацията на версията е OK, изключете захранването).

 8. Забележки:
  • Ако по време на актуализацията възникне грешка, на екрана ще се появи "Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off" (Актуализацията на версията NG: не се разчита. Изключено захранване). Рестартирайте камерата и преминете отново през целия процес от началото.
  • Когато актуализацията е неуспешна, на екрана ще се появи "Version Upgrade Error!!" (грешка в надстройката на версията). Преминете отново през целия процес от началото. Ако грешката продължи да се появява, камерата може да се нуждае от ремонт - моля, свържете се с местния сервизен център на Sony.

 9. Изключете камерата, разкачете AC адаптера, включете го отново и пак включете камерата.

2. Потвърдете, че версията на фърмуера на вашата камера е версия 4.00

 1. Поставете на ВКЛ. ЗАХРАНВАНЕТО на камерата.
 2. Влезте в менюто, като натиснете бутона "MENU" (меню).
 3. Влезте във "Version" (версия) на менюто "System" (система).
 4. Ще се покаже версията на системния софтуер.
  Ако се покаже V4.00, актуализацията на фърмуера е успешна.


  Увеличаване на изображението

  Ако версията на системния софтуер не е актуализирана, проверете процедурата и повторете актуализацията на версията.