МОМЕНТ – Преди да изтеглите файла, прочетете раздела за задължителни файлове.

Необходими изтегляния

Освен ако не е посочено друго, файлът, изложен по-долу, трябва да се инсталира ПРЕДИ Системен софтуер вер.1.02 за FDR-AX53 (Mac), за да може да работи правилно. Ако е изложен повече от един задължителен файл, инсталирайте ги в реда, показан на тази страница.

Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
  for FDR-AX53

Относно това изтегляне

 • Име: Обновяване на системния софтуер вер.1.02 за FDR-AX53 (Mac)
 • Дата на разпространение:06/09/2016
 • Ползи и подобрения
  • Подобрява стабилността на изображението при панорамиране/накланяне, когато използвате статив

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на обновяване на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:
 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Важно:
  За macOS 10.13 - 10.15, моля, уверете се, че "DriverLoader_1015" е инсталиран, преди да актуализирате Вашия софтуер.

  Важно:
  За macOS 11, моля, уверете се, че "System Software Update Helper" е инсталиран, преди да актуализирате Вашия софтуер.


Компютърен хардуер

Най-новата версия на обновяване на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 300MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Note:Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер. ения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за камерата
  Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FV70 или AC адаптер
 • USB кабел, доставен с камерата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Когато извършвате обновяване на системния софтуер, моля, използвайте напълно заредена акумулаторна батерия NP-FV70 или адаптер за променлив ток.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; в противен случай камерата може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията.
 • Обновяването на системния софтуер отнема приблизително 20 минути, което не позволява на компютъра ви да премине в спящ режим. В случай че компютърът ви влезе в спящ режим и обновяването бъде прекъснато, изпълнете отново целия процес за обновяване отначало.

Как да изтеглите програмата за обновяване на системния софтуер:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутона Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файл [Update_FDR-AX53V102.dmg] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на системния софтуер вер. 1.02 за FDR-AX53.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за обновяване на системния софтуер

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_FDR-AX53V102.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте камерата засега.
 3. [Update_FDR-AX53V102] се разархивира.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [SystemSoftwareUpdater].
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Програмата за обновяване на системния софтуер се стартира. 7. Включете камерата

  Според инструкцията в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер изберете [Menu] (Меню) – [Setup] (Настройка) – [Connection] (Връзка) – [USB Connect Setting] (Настройки на USB връзка) на камерата, следкоето проверете дали е избрано Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем).

  Ако е избран режим, различен от [Mass Storage] (Устройство за съхранение на данни), изберете [Mass Storage].

 8. Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
  "USB Mode" (USB режим) се показва на LCD монитора на камерата.
 9. След като потвърдите на LCD монитора на камерата, щракнете върху [Next] (Напред). Текущата версия и версията след обновяването се показват в долната лява част на екрана.

 10. След като потвърдите, че [Current version] (Текуща версия) е "Вер.1.01 или по-стара", щракнете [Next] (Напред).
  Ако [Current version] (Текуща версия)е [Вер.1.02] не е необходимо надстройване. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край]в съответствие със съобщението. Изключете камерата, извадете батерията или изключете адаптера за променлив ток, след което включете отново камерата.

 11. Показва се екранът по-долу.


 12. След автоматичното рестартиране, екранът по-долу се показва и обновяването започва. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 20 минути).
  Забележка:Никога не изключвайте камерата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 13. Когато обновяването приключи, камерата ще се рестартира автоматично. Проверете дали камерата е включена и изчакайте, докато LCD екранът се покаже отново. Щракнете върху [Finish] (Готово), когато се покаже LCD екранът, и изключете USB кабела.

Стъпка 2: Проверете дали версията на системния софтуер на камерата е Ver 1.02.

 1. Изберете [Menu] (Меню) - [Setup] (Настройка) - [General Settings] (Общи настройки) - [Version] (Версия) на камерата. Ако се показва вер. 1.02, тогава версията на системния софтуер е вер.1.02.