Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • FDR-AX53

Относно това изтегляне

 • Име: Обновяване на системния софтуер вер. 1.02 за FDR-AX53 (Windows)
 • Дата на разпространение:06/09/2016
 • Ползи и подобрения
  • Подобрява стабилността на изображението при панорамиране/накланяне, когато използвате статив

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на обновяването на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Забележки:
  * Не се поддържа Starter издание.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на обновяване на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 300MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за камерата
  Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FV70 или AC адаптер
 • USB кабел, доставен с камерата
  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Когато извършвате обновяване на системния софтуер, моля, използвайте напълно заредена акумулаторна батерия NP-FV70 или адаптер за променлив ток.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; в противен случай камерата може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията.
 • Обновяването на системния софтуер отнема приблизително 20 минути, което не позволява на компютъра ви да премине в спящ режим. В случай че компютърът ви влезе в спящ режим и обновяването бъде прекъснато, изпълнете отново целия процес за обновяване отначало.

Как да изтеглите програмата за обновяване на системния софтуер:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутона Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файл [Update_FDR-AX53V102.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

  Потребители на Windows 8.1 и Windows 10:

  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads]. Щракнете върху плочката [Desktop] [Работен плот] в началния екран и намерете файла в папката [Downloads], като използвате Explorer.

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате обновяване на системния софтуер вер. 1.02 за FDR-AX53.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за обновяване на системния софтуер

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_FDR-AX53V102.exe], за да стартирате програмата за обновяване на системния софтуер.


  Показва се прозорецът на програмата за обновяване на системния софтуер.

 3. Включете камерата

  Според инструкцията в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер изберете [Menu] (Меню) – [Setup] (Настройка) – [Connection] (Връзка) – [USB Connection Setting] (USB връзка) на камерата, след което проверете дали е избрано Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем).

  Ако е избран режим, различен от [Mass Storage ] (Хранилище на данни с голям обем), изберете [Mass Storage] (Хранилище на данни с голям обем).

 4. Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете обновяването. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
  "USB Mode" (USB режим) се показва на LCD монитора на камерата.
 5. След като потвърдите на LCD монитора на камерата, щракнете върху [Next] (Напред). Текущата версия и версията след обновяването се показват в долната лява част на екрана.

 6. След като потвърдите, че [Current version] (Текуща версия) е [Ver.1.01] (Вер.1.01) или по-стара, щракнете [Next] (Напред).
  Ако [Current version] (Текущата версия) е [Ver.1.02] (вер.1.02), не е необходимо да извършвате обновяването. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish (Край) в съответствие със съобщението. Изключете камерата, извадете батерията или изключете адаптера за променлив ток, след което включете отново камерата.

 7. Показва се екранът по-долу.


 8. След автоматичното рестартиране, екранът по-долу се показва и обновяването започва. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 20 минути).

  Забележка: Никога не изключвайте камерата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 9. Когато обновяването приключи, камерата ще се рестартира автоматично. Проверете дали камерата е включена и изчакайте, докато LCD екранът се покаже отново. Щракнете върху [Finish] (Готово), когато се покаже LCD екранът, и изключете USB кабела.

Стъпка 2: Проверете дали версията на системния софтуер на камерата е Ver 1.02.

 1. Изберете [Menu] (Меню) - [Setup] (Настройка) - [General Settings] (Общи настройки) - [Version] (Версия) на камерата. Ако се показва вер. 1.02, тогава версията на системния софтуер е вер.1.02.