Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • FDR-X1000V

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на системния софтуер вер. 1.10 за FDR-X1000V (Windows)
 • Дата на разпространение:26/04/2016
 • Ползи и подобрения
  • Фотоапаратът вече може да записва формат XAVC S със съвместими SDHC и SDXC карти

   * Когато снимате видеоклипове във формат XAVC S, се изисква SD клас на скорост 10 или UHS клас на скорост U1 или по-бърз. (Когато записвате при 100 Mbps или повече, се изисква UHS клас на скорост U3.)
   *Когато се използва SDHC карта с памет за запис на видеоклипове във формат XAVC S за дълго време, записаните видеоклипове ще бъдат разделени на файлове от по 4 GB. Разделените файлове могат да бъдат интегрирани в един файл с помощта на PlayMemories Home.

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Забележки:
  * Не се поддържа Starter издание.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 500MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-BX1 или AC адаптер
 • USB кабел, доставен с камерата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Когато извършвате актуализация на системния софтуер, моля, използвайте напълно заредена акумулаторна батерия NP-BX1 или адаптер за променлив ток.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; в противен случай камерата може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията.
 • Актуализацията на системния софтуер продължава приблизително 15 минути. Препоръчваме да не позволявате на компютъра да влиза в спящ режим или режим на хибернация. В случай че компютърът ви влезе в спящ режим или режим на хибернация (което ще прекъсне актуализацията), моля, рестартирайте процеса отначало.

Как да изтеглите програмата за актуализация на системния софтуер:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутона Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файл [Update_FDRX1000VV110.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

  Потребители на Windows 8.1 и Windows 10:

  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads]. Щракнете върху плочката [Desktop] [Работен плот] в началния екран и намерете файла в папката [Downloads], като използвате Explorer.

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на системния софтуер вер. 1.10 за FDR-X1000V.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация на системния софтуер

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_FDRX1000VV110.exe], за да стартирате програмата за актуализация на системния софтуер.


  Показва се прозореца на програмата за актуализация на системния софтуер.

 3. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел. „USB Mode“ (USB режим) се показва на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: Ако компютърът не може да открие фотоапарата, на екрана на компютъра се появява съобщението „Could not find the camera for this update.“ (Не може да бъде намерен фотоапарат за тази актуализация.). Моля, опитайте следното:
  • Разкачете USB кабела от фотоапарата и го свържете отново.
  • Ако има друг свободен USB извод на компютъра, включете USB кабела към него.
 4. Потвърдете, че иконата е показана в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран.
 5. След като потвърдите горното, щракнете върху Next (Напред) в програмата за актуализация на фърмуера.
  На програмата за актуализация на фърмуера се показва на екрана по-долу.

  Щракнете, за да увеличите


  В същото време съобщението „Follow computer instructions“ [Следвайте инструкциите на компютъра] ще се появи на LCD екрана на фотоапарата. – От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация на системния софтуер не завърши.
 6. След като потвърдите, че [Current version] (Текуща версия) е [Ver.1.00] (вер. 1.00), щракнете върху [Next] (Напред).
  Ако [Current version] (Текущата версия) е [Ver.1.10] (вер.1.10), не е необходимо да извършвате актуализацията. Според съобщението прекъснете USB връзката и щракнете върху Finish (Готово). Изключете фотоапарата, извадете батерията, поставете я отново и включете фотоапарата.

 7. Показва се екранът по-долу.


 8. След автоматичното рестартиране, екранът по-долу се показва и актуализацията започва. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 15 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 9. Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично. Проверете дали фотоапаратът е включен и изчакайте, докато LCD екранът се покаже отново. Щракнете върху [Finish] (Готово), когато се покаже LCD екранът, и изключете USB кабела.

Стъпка 2: Проверете дали версията на системния софтуер на фотоапарата е вер. 1.10.

 1. Натиснете бутона NEXT или PREV, за да изберете [SETUP] (Настройка) - [CONFG] (Конфигурация) - [VER] (Версия), след което натиснете бутона ENTER. Ако се покаже „Ver.1.10“ (вер. 1.10), значи версията на системния софтуер е вер. 1.10.