Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • HDR-AS15

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на фърмуер вер.3.00 за HDR-AS15 (Macintosh)
 • Дата на разпространение:24.06.2013 г.
 • Ползи и подобрения
  • При работа с интелигентното дистанционно управление можете да превключите чрез смартфон в режим копиране/режим дистанционно управление.
  • Променени са следните елементи на менюто и настройки по подразбиране:
   • [SEND] [Изпращане] е изтрито. Можете да свържете камерата само чрез Wi-Fi в режим на снимане.
   • Настройката по подразбиране е [A.OFF] (изключено автоматично включване) е променена на [60sec] от [10sec].
   • Настройката по подразбиране на [RMOTE] [дистанционно] е променена на [ON] [вкл.] от [OFF] [изкл.].

  Вижте ръководството за работа, за да научите как се използват новите функции.

  Забележка: Актуализирайте "PlayMemories Mobile" до най-новата версия (вер. 3.00 или по-нова), преди да стартирате функцията за интелигентно дистанционно управление.

  Във версия 3.00 са включени следните ползи и подобрения спрямо предишната програма за актуализация (вер.2.00).

  • Progressive Scan (PS) режим на запис (1920x1080/60p)
   За запис на плавни изображения при сцени с бързо движение с използване на висока честота на кадрите
  • Избор на сцена WATER [Вода]
   Задайте "Water mode" [режим Вода] за подходяща White Balance (WB) [Баланс на бялото] настройка под вода
  • Настройка BEEP off [Изкл. звуков сигнал]
   • Настройките Rec [Запис] и Setting Sound [Настройка звук] са включени.
   • Rec sound [Запис на звук] е включен, setting sound [Настройка звук] е изключена.
   • Настройките Rec [Запис] и Setting Sound [Настройка звук] са изключени.

  Вижте ръководството за работа, за да научите как се използват тези функции.

  Вижте списък с лицензите.

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следните Macintosh версии:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • CPU: Процесор Intel*
  *Процесорите Core Solo и Core Duo вече не се поддържат
 • Пространство на твърдия диск: 200 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-BX1 или NP-FG1
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Препоръчваме да използвате напълно заредена батерия.
 • USB кабел, доставен с камерата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Докато извършвате актуализацията на фърмуера, моля, използвайте напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-BX1 или NP-FG1.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; в противен случай камерата може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията.

Как да изтеглите програмата за актуализация на фърмуера:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от права и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутона Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файл [Update_CAMAS15V300.dmg] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на фърмуер вер.3.00 за HDR-AS15.

Стъпка 1: Стартирайте Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_CAMAS15V300.dmg], който сте изтеглили. Засега не свързвайте камерата.
 3. [Update_CAMAS15V300] се разархивира.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [FirmwareUpdater].
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] стартира. 7. Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: USB Mode [USB режим] се появява на LCD монитора на камерата.
 8. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. В прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на камерата. Забележка: От тук нататък не изключвайте камерата, докато процедурата за актуализация не завърши.
  Фигура 1Фигура 2

 9. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 10. След като потвърдите, че [Current version] [Текущата версия] е [Ver.2.00] [Вер.2.00] или по-ниска, щракнете върхуNext [Напред].

  Ако [Current version] [Текущата версия] е [Ver.3.00] [Вер.3.00], не е необходимо да извършвате актуализация. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете камерата, извадете пакета батерии, вкарайте го отново и включете камерата.
  Фигура 3

 11. Появява се екранът на Фигура 4.

  Фигура 4


 12. Натиснете бутона [ENTER], за да рестартирате камерата.


  Забележка: При натискане на бутона [ENTER] екранът се изключва. Моля, преминете към следващата стъпка.

 13. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] (Фигура 4).
 14. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на камерата и се появява екранът на Фигура 5.
 15. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява лента за хода на изпълнение (приблизително 10 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте камерата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.

  Фигура 5


 16. След завършване на актуализацията се появява екранът на Фигура 6. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.

  Фигура 6


 17. Изключете камерата, извадете пакета батерии, вкарайте го отново и включете камерата.

Стъпка 2: Потвърдете, че версията на фърмуера на вашата камера е Ver.3.00 [Вер3.00].

 1. Натиснете бутона NEXT [Напред], за да се покаже [SETUP] [Настройка], после натиснете бутона ENTER.
 2. Натиснете бутона NEXT [Напред], за да се покаже [PLAY]. Ако [PLAY] се появи, то версията на фърмуера е Ver.3.00 [Вер3.00].