Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • HDR-AZ1

Относно това изтегляне

 • Име: Актуализация на фърмуер версия 1.01 за HDR-AZ1 (Mac)
 • Дата на разпространение:18/12/2014
 • Ползи и подобрения
  • Подобрява регистрационните файлове на GPSпри запис на видеоклипове и информацията за местоположение при запис на снимки
  • Коригира размера за разпространение на изображенията във функцията за поточно предаване на живо, когато размерът на видеоклип е зададен на 1280x720

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следните Macintosh версии:
 • Mac OS X v.10.7 ~ 10.10
  Инсталиране на разширение на ядрото на програмата за зареждане на драйвери

  Тази стъпка се изисква само ако компютърът ви работи с операционна система Mac OS X 10.10 (или по-нова). В такъв случай е нужно да се стартира подготвително приложение, преди да се изпълни актуализация на фърмуера. Ако компютърът ви работи с операционна система Mac OS X 10.9 или по-стара, не е нужно да се прави това и можете директно да отидете на следващата стъпка – „Инсталиране на софтуера“.

  1. Изтеглете файла на DriverLoader [DL100_1411a.dmg]
  2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [DL100_1411a.dmg]. Не свързвайте камерата засега
  3. Щракнете двукратно върху иконата на [DL100_1411a], която се появява на работния плот
  4. Щракнете двукратно върху иконата [DriverLoader]
  5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • Процесор: Intel процесор*
  *Процесорите Core Solo и Core Duo вече не се поддържат
 • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-BY1
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Препоръчваме да използвате напълно заредена батерия.
 • USB кабел, доставен с камерата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Докато извършвате актуализацията на фърмуера, използвайте напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-BY1.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; в противен случай камерата може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията.

Как да изтеглите програмата за актуализация на фърмуера:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутона Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файл [Update_HDRAZ1V101.dmg] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на фърмуер вер.1.01 за HDR-AZ1.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация на фърмуера

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_HDRAZ1V101.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте камерата засега.
 3. [Update_HDRAZ1V101] се разархивира.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [FirmwareUpdater].
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.  Забележка: когато щракнете двукратно върху [FirmwareUpdater], може да се появи предупредително съобщение за потвърждение на идентичност.

  В такъв случай щракнете върху OK, за да затворите съобщението. След това, докато натискате клавиша [Control], щракнете върху иконата [FirmwareUpdater]. Изберете [Open] (Отвори) в менюто. След това изберете [Open] (Отвори), когато се появи предупредителното съобщение.

 6. Firmware Updater стартира. 7. Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: USB Mode [USB режим] се появява на LCD монитора на камерата.
 8. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. В прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на камерата. Забележка: От тук нататък не изключвайте камерата, докато процедурата за актуализация не завърши.
  Фигура 1Фигура 2

 9. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 10. След като потвърдите, че [Текущата версия] е [вер.1.00], щракнете върху Next [Напред].

  Ако [Текущата версия] е [вер.1.01], не е необходимо да извършвате актуализация. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете камерата, извадете пакета батерии, вкарайте го отново и включете камерата.
  Фигура 3

 11. Появява се екранът на Фигура 4.

  Фигура 4


 12. Натиснете бутона [REC] (Запис) (Видеоклип/Снимка), за да изпълните

  Забележка: При натискане на бутона [REC] (Запис) екранът се изключва. Моля, преминете към следващата стъпка.
 13. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] (Фигура 4).
 14. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на камерата и се появява екранът на Фигура 5.
 15. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 10 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте камерата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.

  Фигура 5


 16. Когато актуализирането приключи, камерата ще се рестартира автоматично. Проверете дали камерата е включена и изчакайте, докато LCD екранът се покаже отново. Щракнете върху [Finish] (Край), когато се покаже LCD екранът и изключете USB кабела
  Фигура 6

Стъпка 2: Потвърдете, че версията на фърмуера на вашата камера е вер.1.01.

 1. Натиснете бутона NEXT [Напред], за да се покаже [LIVE]. Ако се появи [LIVE], то версията на фърмуера е вер.1.01.