Приложими модели

Тази информация се отнася за модела(ите) по-долу:

 • PHA-1A
 • PHA-1AEU

Относно това изтегляне

 • Име: Driver_v8.1.14.exe
 • Дата на издаване: 10-11-2015
 • Трябва ли да го изтегля? Този драйвер е нужен, когато трябва да свържете усилвателя си за слушалки към компютър с Windows.
 • Изисквания:
  • Windows 8® (Pro)/Windows 8.1® (Pro)
  • Windows 7® (32 бита/64 бита): Starter (със Service Pack1 или по-нов)/Home Basic (със Service Pack1 или по-нов)/Home Premium (със Service Pack1 или по-нов)/Professional (със Service Pack1 или по-нов)/Ultimate (със Service Pack1 или по-нов)
  • Windows Vista® 32 бита: Home Basic (със Service Pack2 или по-нов)/Home Premium (със Service Pack2 или по-нов)/Business (със Service Pack2 или по-нов)/Ultimate (със Service Pack2 или по-нов)
  • 100 MB или повече налично пространство

Работата не може да бъде гарантирана, ако компютърът е бил надстроен.

Изтегляне

Важно:
 • Не свързвайте „PHA-1A“, преди да инсталирате драйвера.
 • Проверете дали сте влезли като администратор
 • Затворете всички други програми, след като предварително запазите работата си.

Изтегляне на файла

 1. Прочетете Лицензното споразумение за изтегляне на софтуер и ако го приемате, щракнете върху Accept Agreement (Приемане на споразумението)
 2. Изтеглянето на драйвера започва. Когато се покаже диалоговият прозорец „File Save“ (Запазване на файла), моля, изберете папката, в която искате да го изтеглите.
 3. Файлът по-долу ще бъде изтеглен в избраната папка

Инсталиране на драйвера

 1. Щракнете двукратно върху Driver_v8.1.14.exe
 2. Следвайте инструкциите за инсталация и напредък, които ще се покажат.
 3. Вече можете да свържете усилвателя си за слушалки Sony